altW dniu 3 grudnia odbyła się IV Konferencja
Kardio-Prenatal zorganizowana przez
Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z konferencji.

W dniu 3 grudnia 2010 roku w sali audiowizualnej Muzeum Sztuki na terenie kompleksu Manufaktura w Łodzi odbyła się IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa KARDIO-PRENATAL. Uczestniczyło w niej około 100 lekarzy (położników, neonatologów, pediatrów, kardiologów dziecięcych i radiologów) z całej Polski. Program naukowy konferencji był bardzo obszerny, obejmował prezentacje 30 wykładowców z wielu ośrodków ultrasonograficznej i echokardiograficznej diagnostyki prenatalnej (Łódź, Warszawa, Poznań,  Ruda Śląska, Katowice, Kraków, Rzeszów, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń). Ze względu na wyjątkową zimową aurę kilku zapowiedzianych gości odwołało swój udział w ostatniej chwili.
    Konferencję otworzyła  Profesor Maria Respondek-Liberska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. Pierwszy referat wygłosiła Dr Agata Włoch ze Śląska, przedstawiając możliwości kardiologii płodowej w I trymestrze ciąży. Następnie Doc. Joanna Dangel z Warszawy, zaprezentowała zastosowanie najnowszych technik ultrasonograficznych (3D, 4D, STIC) w diagnostyce wad serca płodu.  Prof. Maria Respondek-Liberska z Łodzi w swoim wykładzie podsumowała listę wskazań do cięcia cesarskiego z punktu widzenia kardiologa prenatalnego, zarówno w wadach serca płodu jak i płodów z prawidłową budową serca i zmianami czynnościowymi w układzie krążenia. Pierwszą sesję zgodnie z programem zakończył Dr Zdzisław Tobota z Warszawy  wykładem na temat aktualności bazy danych Ogólnopolskiego Rejestru Problemów Kardiologicznych u Płodów (WWW.orpkp.pl) .

    Druga i trzecia sesja to wykłady  dotyczące problemów diagnostyki i dalszych losów płodów w różnych patologiach rozpoznawanych w okresie prenatalnym (losy płodów z HLHS – Dr Beata Radzymińska-Chruściel,  przerwany łuk aorty – Dr Maciej Słodki,  zespół Turnera – Dr Katarzyna Janiak, guzy serca – Dr Katarzyna Jarosik). Doc. Iwona Maroszyńska zaprezentowała postępowanie neonatologów u noworodków po prenatalnej diagnostyce kardiologicznej. Ta część konferencji obejmowała również  prezentację ciekawych przypadków w patologicznych ciążach bliźniaczych (zespół TRAP – Dr Joanna Kuran).
    W tej sesji zabrakło wcześniej zaplanowanych 2 wystąpień.

    Kolejne dwie sesje obejmowały prezentację interesujących anomalii kardiologicznych oraz przypadków patologii pozasercowych mających wpływ na układ krążenia płodów. Przedstawiono je w formie krótkich opisów przypadków (nieprawidłowy spływ żylny – Dr Sebastian Foryś z Łodzi, Dr Anna Grzymała-Figura ze Szczecina, ektopia serca – Dr Paweł Sadłecki z Torunia, cross-cross heart – Dr Jacek Skórczewski z Bydgoszczy, kardiomiopatia przerostowa – Dr Tomasz Szajner z Rzeszowa, Dr Jerzy Węgrzynowski ze Szczecina, zmiany czynnościowe po farmakoterapii – Dr Anita Hamela-Olkowska, Dr Paweł Własienko, zmiany czynnościowe w przebiegu patologii pozasercowych –  Dr Marzena Dębska – osttanie 3 referaty z Warszawy). Na szczególną uwagę zasłuje prezentacja Dr Jakuba Kornackiego z Poznania, który przedstawił diagnostykę i inwazyjne leczenie u płodu z niedoczynnością tarczycy (wykonano 8 x amniopunkcje z podaniem  doowodniowo tyroksyny z dobrym efektem).
     Dwie prezentacje poświęcone były patologiom I trymestru (znaczenie niedomykalność zastawki trójdzielnej – Dr Anna Wójtowicz z Krakowa, dynamika rozwoju wad serca – Dr Katarzyna Jalinik z Warszawy).
    Nie odbyła się  prezentacja doc. M. Ropackiej z Poznania.

    Następna sesja miała charakter specjalny, bowiem wykładowcami byli prawnicy poruszający  zagadnienia  legislacyjne istotne w praktyce lekarskiej. Pani Profesor Małgorzata Szafnicka-Pyziak (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego)  mówiła o zasadach ustalania pochodzenia dziecka. Pani Doktor Praw Julia Kapelańska-Pręgowska (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu) przedstawiła prawne zasady możliwości przerwania ciąży po diagnostyce prenatalnej wg obecnie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, temat szczególnie interesujący lekarzy zajmujących się diagnostyką wad u płodów.

    Ostatnim elementem konferencji była dyskusja panelowa, w której zaproszeni goście wypowiadali się na temat znaczenia kardiologii prenatalnej z różnych punktów widzenia . W tej części zabrała głos Pani Beata Kulesza – Prezes Fundacji Serce Dziecka im. D. Radziwiłłowej  (mama dziecka z wadą serca) prezentując losy dzieci ze złożonymi patologiami serca zdiagnozowanymi przed urodzeniem i leczonymi w okresie noworodkowym i niemowlęcym. Zabierała także głos Pani Małgorzata Pawłowska – z Fundacji Lux Cordis z Luksemburga. Dyskusji przysłuchiwali się także dziennikarze (z Gazety Wyborczej oraz z Polskiego Radia),  także znana scenarzystka  Pani Ilona Łepkowska, członek Honorowy Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
    Konferencję zaszczycili ponad to m.in. Doc. P. Kaczmarek Prof. Jadwiga Moll, Prof. Jacek Moll, Prof. P. Sieroszewski, Prof. J. Sikora, Prof. J. Skrzypczak, Prof. A. Siwińska. Prof. K. Szaflik.
    Po konferencji część uczestników skorzystała z naszej oferty zwiedzania z przewodnikiem zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi „Kolekcja Sztuki XX i XXI w”.
    Uczestnicy konferencji otrzymali skrypt pt. „Kardio-Prenatal 2010” opracowany przez Panią Prof.. M. Respondek-Liberską (wyd. ADI), zawierający program konferencji oraz streszczenia poszczególnych wystąpień wraz z nadesłanymi przez autorów ich zdjęciami. W skrypcie zamieszczono podziękowanie dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego , Uniwersytetu Medyczny w Łodzi, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Centrum Medycznego Ujastek w Krakowie, firm ultrasonograficznych (GE, Toshiba, Philips, Miro-Med.) oraz firmy Mercedes Benz Łódź i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku ).
   
 Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej (KRS 0000249430).
   
    Pomimo niesprzyjającej zimowej pogody, mrozu i śnieżyc Konferencja została entuzjastycznie odebrana przez uczestników, a udział w niej lekarzy różnych specjalności,  prawników, dziennikarzy oraz rodziców zainteresowanych promowaniem kardiologii prenatalnej wpłynie niewątpliwie na pozytywny  wizerunek naszej pracy w odbiorze społecznym.      Dr n. med. Katarzyna Janiak
      Prof. Maria Respondek-Liberska

Dziennik Łódzki >>>