alt
CORDIADA 2011
Zapraszamy w sobotę 20 sierpnia na CORDIADĘ 2011 czyli olimpiadę sportową dla dzieci z wadami serca i ich rodzin pod hasłem: Na sportowo z mamą i tatą.
 

Olimpiada odbędzie się 20 sierpnia 2011 r. ( sobota ) w godz. 12.00 – 18.00 na terenie Strzelnicy Sportowo-Myśliwskiej CZAPLA w Lublewie Gdańskim koło Kolbud
( 12 km od Gdańska).

CEL olimpiady sportowej :
1.    Propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i ich opiekunów.
2.    Zachęcenie do aktywności ruchowej jako źródła zdrowia i pomoc w harmonijnym rozwoju dziecka.
3.    Promowanie sportu jako formy aktywnego wypoczynku.
4.    Wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa na zasadach fair play.
5.    Integracja rodzin dzieci z wadami serca.

ZASADY UCZESTNICTWA :
•    Do udziału w olimpiadzie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i rodziców . Pozostałych rodziców nie biorących udziału w zawodach prosimy  o pomoc przy ocenianiu poszczególnych konkurencji. Rejestracja zawodników do godz.12.30
•    Dzieci zostaną podzielone na grupy wiekowe ( maluchy, średniaki, starszaki ), a rodzice na grupę mam i tatusiów - oczywiście.

JURY POWOŁANE PRZEZ ORGANIZATORÓW OCENIAĆ BĘDZIE :
1.    Znajomość podstawowych zasad bezpiecznej zabawy.
2.    Sprawność ruchową  i celowość wykonywanych ruchów.
3.    Postawę uczestników w trakcie zawodów oraz zaangażowanie w działanie.
4.    Spryt i szybkość podczas wykonywanych konkurencji .

Jury może przyznać dodatkowe punkty dla uczestników zawodów niezależnie od osiągniętych przez nich wyników, a spełniających punkty 1-5 w szczególny sposób.

 
KONKURENCJE SPORTOWE – jednakowe dla wszystkich grup.
1. „Szyszkarze” - rzut szyszką do celu . Cel – kosz na ziemi , oddalony od dziecka o 2 m ( od dorosłego 5m) , każdy uczestnik ma 10 rzutów. Jeden rzut to 1 punkt . Wygrywa osoba , która zbierze najwięcej punktów.
2. „Żabki” – skok w dal z miejsca . Każdy zawodnik oddaje 3 skoki z miejsca , wygrywa zawodnik , którego łączna suma zmierzonych odległości będzie najdłuższa.
3. „Czołg” – tor przeszkód , zawody sportowe na czas. Tor przeszkód złożony z: rzutu piłką do kosza- tak długo rzuca , aż trafi , przejście tunelem, turlanie piłki po obwodzie rozłożonego na ziemi koca w pozycji na czworaka, powrót biegiem na miejsce startu. Wygrywa zawodnik, który najszybciej wykona wszystkie zadania.
4. „Będę pierwszy” – bieg na czas na odległość 30-50 m ( dorośli 100 m). Każdy ma mierzony czas indywidualnie.
5. „Siłacze” – rzut piłką na odległość - każdy zawodnik ma 3 rzuty , do wyniku końcowego liczy się łączna suma wszystkich odległości.
Punktacja w poszczególnych konkurencjach – za I miejsce 10 punktów, II – 9 punktów, III – 8 punktów itd. Za 10 i niższe po 1 punkcie. O zwycięstwie decyduje suma punktów z wszystkich konkurencji. W trakcie zawodów dla wszystkich będą napoje i posiłek regeneracyjny (zupa).
Po zawodach zostanie wyświetlony film poświęcony rehabilitacji ruchowej dzieci z wadami serca oraz prelekcja - przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy.
Na zakończenie spotkania zapraszamy na wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz uroczyste wręczenie medali, dyplomów i drobnych upominków.
Zgłoszenia mile widziane. Prosimy wszystkich o punktualne przybycie - usprawni to organizację zawodów i pozwoli na udział w zawodach wszystkim chętnym. Obowiązują stroje sportowe dostosowane do zewnętrznych warunków atmosferycznych – kto ma może ubrać koszulki Fundacyjne . Prosimy o przywiezienie koców, sprzętu sportowego itp. akcesoriów pomocnych w sportowym spędzeniu czasu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Kontakt :
Anna Tarkowska
przedstawiciel Fundacji na Pomorze
Tel.  0-607-37-33-55
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.