VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych,

OFIP to odbywające się cyklicznie, co trzy lata spotkania organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich i osób w nie zaangażowanych. To święto świata pozarządowego i przestrzeń do dyskusji nad najważniejszymi kwestiami związanymi z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Podczas OFIP-u można się przekonać, jak wielu z nas aktywnie działa, odmieniając rzeczywistość.
W tym roku OFIP odbył się w dniach 10-17 września i przybierał formę potrójną: Tygodnia Obywatelskiego, konferencji i Pikniku Organizacji Pozarządowych przy Krakowskim Przedmieściu .
2 dniowa konferencja i piknik organizacji pozarządowych to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń i spotkania z innymi organizacjami.
Już po raz drugi uczestniczyliśmy w OFIP-ie i po raz kolejny poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi i dowiedzieliśmy się nowych rzeczy o działaniu sektora NGO, a zwłaszcza o organizacjach działających, podobnie jak my w sektorze ochrony zdrowia. Fundację reprezentowały Beata Kulesza i Kasia Jesionkowska.
 
W piątek,


w czasie pierwszego dnia konferencyjnej części OFIP-u odbyły się sesje na temat kondycji sektora obywatelskiego w Polsce.
Na porannych dwóch sesjach były poruszone zagadnienia dotyczące całego sektora. Duże wrażenie zrobił na nasarchiwalny film z pierwszego FIP-u, z wystąpieniem Jacka Kuronia.
Poranne sesje dotyczyły czynników zewnętrznych - legislacji, finansowania, relacji z samorządem i administracją centralną. Dyskutowano również o kwestiach wewnętrznych takich jak samoregulacja, standardy usług, poziom federalizacji i zdolność do współdziałania, tożsamość sektora, profesjonalizacja działań. Wszystkie kwestiach były przedstawiane wskazując zarówno na zmiany, jakie zaszły od poprzedniego OFIP-u, jak i te które mogą nastąpić w kolejnych latach.

 

Po południu odbyły się sesje branżowe.
My uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym służby zdrowia, w którym brały udział organizacje pozarządowe działające w obszarze opieki zdrowotnej - rzecznicze, interwencyjne, wspomagające proces leczenia, promujące zdrowie, pacjencie itp. Omawialiśmy zakres działań organizacji pozarządowych działających w tym obszarze w Polsce - ile ich jest, jakie są źródła finansowania ich działań i jak wygląda współpraca między nimi. W czasie sesji został przedstawiony także obszar współpracy pomiędzy organizacjami a administracją publiczną – Ministerstwo Zdrowia, NFZ, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, zwłaszcza w aspekcie wzmocnienia relacji i dialogu miedzy nimi.


Kolejnym punktem była debata wyborcza, gdzie przedstawiciele partii ( jedynki lub dwójki z Warszawy)przedstawiali swoje opinie na temat funkcji, jakie pełnią i powinny pełnić organizacje pozarządowe w Polsce, jaka jest rola państwa w tworzeniu warunków do działania organizacji i jakie konkretne kroki zamierzają, jako parlamentarzyści, podjąć, aby rolę tę mogło wypełniać.
Debata składała się składać z trzech części:
• krótkich wystąpień kandydatów na główny temat debaty
• pytań od prowadzących
• komentarzy do wypowiedzi pozostałych dyskutantów.

Wieczorem, w zupełnie nieformalnej atmosferze odbyło się spotkanie integracyjne, na którym dołączyła Danusia Murzynowska ( nasz GUCH). Wieczorne rozmowy były kontynuacją ciekawych dyskusji z piątkowych sesji i kolejną okazją do poznania nowych osób.

Sobota
to wiele równolegle odbywających się spotkań poświęconych bardzo różnorodnej tematyce. Spotkania w grupach utrzymane w bardziej kameralnej i mniej formalnej atmosferze. Nas zainteresowały tematy:

Jak skutecznie przeprowadzić kampanię rzeczniczą?
Głównym celem spotkania była prezentacja aktywności jaką jest rzecznictwo, podejmowanego w celu wywołania zmiany społecznej przez wpływ na proces tworzenia polityki państwa.
Rzecznictwo to działanie zgodne z prawem, mającego na celu wywarcie wpływu na organy decyzyjne. Przynosi wiele korzyści organizacjom pozarządowym (m.in. profesjonalizuje ich działalność) oraz przyczynia się do rozwoju dialogu obywatelskiego.
W czasie spotkania zostały zaprezentowane strategie i techniki (głównie marketingowe) wykorzystywane w działalności rzeczniczej oraz przykłady skutecznych akcji rzeczniczych

Jak tworzyć wizerunek akcji społecznych? -
W trakcie spotkania dyskutowaliśmy o tym jak wspierać kampanie społeczne spójnym przekazem wizualnym i graficznym, który wzmacnia ideę, którą chcemy promować. Poruszyliśmy takie zagadnienia jak:
• - jakie media, będące w zasięgu finansowym organizacji są najskuteczniejsze,
• Spójność przekazu w różnych materiałach organizacji,
• Znaczenie logo dla postrzegania organizacji,
• Czy zmieniać logo, kiedy, jak często i czy dokonać zmiany radykalnej czy restilingu,
• Jak konstruować materiały skierowane do sponsorów

Darczyńcy indywidualni – największy skarb organizacji.
W trakcie spotkania omawiano możliwości zdobycia stałych darczyńców indywidualnych oraz korzyści, jakie płyną dzięki takim działaniom dla organizacji. Darczyńcy indywidualni to najbardziej stabilne źródło finansowania dla organizacji pozarządowej, niestety ich pozyskiwanie jest dla wielu organizacji niełatwe i kosztowne.
W czasie sesji zostały poruszone takie zagadnienia jak:
• Jak zbudować bazę stałych darczyńców? Jak długo trwa ten proces i ile kosztuje?
• Jakie korzyści dla organizacji niesie inwestycja w darczyńców indywidualnych? Jakich przychodów można się spodziewać?
• Od czego należy zacząć kampanię pozyskiwania darczyńców indywidualnych?
• Co to jest profil darczyńcy i jak należy go określić?
• Jak utrzymać lojalność darczyńców, w jaki sposób się z nimi komunikować?
• Czy to jest rozwiązanie dla małych organizacji działających lokalnie?

Nie tylko pieniądze, czyli jak skorzystać z różnorodnych możliwości współpracy z biznesem.
Organizacje pozarządowe i firmy mają różne główne cele działania. Pierwsze – działalność na rzecz dobra wspólnego, drugie - zarabianie pieniędzy i maksymalizacja zysku. Coraz częściej jednak przedsiębiorstwa dążąc do osiągania dobrych wyników finansowych, dbają również o kwestie społeczne i środowiskowe (zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, ang. CSR – corporate social responsibility). Każdy z sektorów dysponuje przy tym różnymi możliwościami oraz odmiennymi narzędziami. Mogą zatem wymieniać się posiadanymi zasobami oraz uczyć się od siebie nawzajem, a łącząc swoje siły zwielokrotniać efekty podejmowanych działań.
Spotkanie miało charakter warsztatowy i głównymi pytaniami, na które staraliśmy się odpowiedzieć to:
Jakie korzyści z współpracy mogą odnieść organizacje i biznes,
Co do współpracy mogą wnieść organizacje i biznes,
Jakie są ryzyka, zagrożenia dla obu stron,
Jakie sa czynniki efektywnej współpracy

Sobota to również piknik organizacji.

Na kilka godzin Krakowskie Przedmieście zamieniło się w tętniące życiem miasteczko pozarządowe. Piknik to świetna okazja do przyjrzenia się z bliska działalności prawie 100 organizacji pozarządowych z całego kraju, działających w różnych obszarach, takich jak: edukacja obywatelska, ekologia, zdrowie, dzieci, pomoc humanitarna i rozwojowa, kultura, sport, zwierzęta, nowe media.
Podczas Pikniku prezentowały się organizacje z różnych stron Polski.
W programie było wiele atrakcji m.in. pokazy, warsztaty, happeningi, działania sportowe, wystawy, zabawy dla dzieci. Imprezę wzbogaciły spektakle teatralne i działania performatywne przygotowane przez organizacje pozarządowe – nam bardzo spodobały się występy taneczne dzieci z zespołem Downa.
Beata z rodziną wzięła udział w przygotowanej przez Fundacje Orange grze terenowej, gdzie w różnych punktach trzeba było wykonywać zadania, rozwiązywać zagadki. Nagrodą był pyszny tort i wylosowane nagrody. Oglądaliśmy również oryginał Konstytucji 3 maja i wykonaliśmy po jednej kartce papieru czerpanego.
Podsumowując – super impreza i na pewno za 3 lata będziemy na kolejnym OFIP-ie.

  Opracowała: Beata Kulesza