alt

W dniach 24 - 27 września 2011 odbyła się Łodzi V Międzynarodowa Konferencja poświęcona Wadom Wrodzonym i Dzieciom Niepełnosprawnym w Krajach Rozwijających się.
Konferencja została zorganizowana pod patronatem March of Dimes Foundation, Centers for Disease Control and Prevention - USA, National Institutes of Health - USA, World Health Organization, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Marszałka Województwa Łódzkiego.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej.
Patronat honorowy objęły Pani Anna Komorowska, Pierwsza Dama RP oraz Pani Ewa Kopacz, Minister Zdrowia.
Organizatorem ze strony polskiej była p.prof. Maria Respondek-Liberska a ze strony głównego organizatora Fundacji March of Dimes prof. Michael Katz

  altalt

p.prof. Maria Respondek-Liberska i prof. Michael Katz

Głównym tematem konferencji była ekonomika służby zdrowia i możliwości trwałego finansowania różnych programów zdrowotnych oraz zapewnienie dostępu do opieki medycznej w krajach rozwijających się.
Miejsce konferencji zostało wybrane nieprzypadkowo. Krajom Europy Wschodniej, które doświadczyły trudności gospodarczych w czasach reżimów komunistycznych, udało się zmienić gospodarkę i stworzyć publiczne systemy opieki zdrowotnej oraz prywatne ośrodki medyczne. Rozwinęły się również instytuty badawcze i organizacje pozarządowe, które swoim działaniem wspierają służbę zdrowia. Te doświadczenia mogą zostać zaadaptowane w krajach rozwijających się.

Fundacja Serce Dziecka została poproszona o wygłoszenie prezentacji o organizacjach pozarządowych działających w sektorze ochrony zdrowia.
W prezentacji przygotowanej przez Fundację Serce Dziecka zostało zaprezentowane tło powstawania organizacji pozarządowych działających w sektorze ochrony zdrowia. Przedstawiliśmy również nasze programy i zrealizowane w ich ramach działania:
• program Poznaj Serce - poświęcony szerzeniu wiedzy o wadach wrodzonych serca
• program Razem z Dzieckiem – w ramach którego Fundacja finansuje leczenie, rehabilitację, opiekę nad dzieckiem w szpitalu i wypożyczanie sprzętu medycznego
• program Ratuj Serce – w ramach którego prowadzone są zbiórki środków na leczenie konkretnego dziecka lub na rozbudowę i doposażenie ośrodków medycznych
• program Cordiada – w ramach którego prowadzone są akcje aktywizacji fizycznej dzieci z wadami serca
• program Szansa dla Serca – w ramach którego podejmowane są działania na rzecz rozbudowy i doposażenia ośrodków medycznych
Poniżej nasza prezentacja w języku angielskim – niebawem zostanie umieszczona również w języku polskim.

Wiele osób na konferencji wyrażało zainteresowanie i uznanie dla naszych działań i osiągnięć i deklarowało chęć współpracy i wykorzystania naszych doświadczeń.
Dostaliśmy maila z podziękowaniem od Alastair Kent, Dyrektora Genetic Alliance z Wielkiej Brytanii, który był prowadzącym panel w ramach którego była nasza prezentacja

Dear Beata
I was glad of the opportunity to meet you. I hope you enjoyed the conference and found it useful. I thought your description of the work you do was fascinating and very inspiring. I know the audience was impressed by the tangible demonstration of the expertise that patient organisations have and the role they can play in improving the lives of those for whom they work. I hope to see you again soon.
„Było mi miło poznać Ciebie. Mam nadzieję, że konferencja Ci się podobała i była przydatna. Opis działań Fundacji był fascynujący i bardzo inspirujący. Wiem, że publiczność była pod wrażeniem prezentacji i roli, jaką pacjenckie organizacje mogą odegrać w poprawie warunków życia osób, na rzecz których działają. Mam nadzieję na kolejne spotkanie
Best wishes
Alastair Kent, Director Genetic Alliance UK, www.geneticalliance.org.uk

W trakcie konferencji zostały poruszone również inne ciekawe tematy:
• Programy opieki zdrowotnej i profilaktyki w zakresie pielęgnacji noworodków, dzieci z wadami wrodzonymi i niepełnosprawnych. Jaki postęp został osiągnięty w krajach 3-go świata od stycznia 2006 r. Jakie są przed nami wyzwania i możliwości?
• Diagnostyka prenatalna, w szczególności w zakresie wykrywania wrodzonych wad serca, które są najczęściej występującymi wadami wrodzonymi
• Monitorowanie czynników ryzyka wystąpienia poważnych wad na całym świecie.
• Opieka w trakcie ciąży i zagrożenia wynikające z przedwczesnego porodu.
• Rozwój sieci partnerskich, umożliwiających efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów, dzielenie się doświadczeniem oraz prowadzenie wspólnych badań i projektów
• Prowadzenie baz danych i badań na ich podstawie
• Poprawa jakości w opiece zdrowotnej
• Innowacyjne metody finansowania programów przez zbieranie funduszy z różnych źródeł (osoby prywatne, biznes, fundacje)
• Współpraca i wsparcie ze strony organizacji pozarządowych
altalt
                                        
altalt

altalt
altalt

o konferencji można również przeczytać:

a także w
alt