Fundacja Serce Dziecka w radiu Bajka
"Rozmowy o dzieciach - Zdrowe Dziecko” dr Anna Dudek 
 

Tematem aucycji było zdrowie najmłodszych dotkniętych probelmem wad serca.
Na początku audycji suchacze mogli dowiedzieć się w jaki sposób zadbać o zdrowie swoich pociech, aby uniknęły one w przyszłości choroby wieńcowej serca i zawału. Następnie poruszone były tematy dotyczące objawów i rozpoznawania wrodzonych wad serca u dzieci. Dyskutowano między innymi o wysiłku fizycznym oraz możliwości uczestnictwa dzieci dotkniętych problemem wady serca w lekcjach wychowania fizycznego. Wyjaśnione były również skróty VSD, ASD czy HLHS, które dla osób niezwiązanych z tematem stanowią skomplikowane pojęcia.
W kolejnej części audycji przedstawiono znaczenie diagnostyki prenatalnej w wykryciu wady serca u płodu. Ponadto, rodzice zgromadzeni przy odbiornikach mogli dowiedzieć się jak wygląda życie osób dorosłych z wrodzonymi wadami serca. Zaprezentowaliśmy również zakres działań Fundacji Serce Dziecka oraz opowiedzieliśmy o programach, w ramach których realizujemy swoje cele statutowe. Audycja w Radiu Bajka była okazją do przedstawienia problemów dzieci dotkniętych problemem wad serca szerszemu gronu słuchaczy. Dziękujemy Radiu Bajka za zaproszenie i mamy nadzieję, że to dopiero początek owocnej i ciekawej współpracy.