Dni Serca w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy
W dniu 11.10. 2011r. w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy odbyła się impreza dla dzieci z oddziałów: kardiologii, endokrynologii, laryngologii i pneumonologii.


W dniu 11.10. 2011r. w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy odbyła się impreza dla dzieci z oddziałów: kardiologii, endokrynologii, laryngologii i pneumonologii. Związana ona była z obchodami Światowego Dnia Serca. Miała na celu wspomaganie procesu leczenia poprzez wspólne gry i zabawy konkursowe oraz kształtowanie przekonania, że wiedza o budowie, chorobach serca i ich zapobieganiu przez takie działania profilaktyczne jak np. dieta i sport, dajemy szansę naszemu sercu na jego prawidłowe funkcjonowanie.
Po powitaniu i wprowadzeniu w temat spotkania, dzieci rozwiązywały przygotowane zadania konkursowe, sprawnościowe oraz umysłowe. Dzieci wykazały się bardzo dużym zaangażowaniem i wiedzą. Chętnie brały udział we wszystkich konkursowych zadaniach. Współdziałały w grupach i pomagały sobie wzajemnie. Wykonały też tematyczne prace plastyczne - serca z ziemniaczanych pieczątek. Po podsumowaniu punktacji i ustaleniu zwycięzców, rozdano słodycze i upominki.
Zorganizowała i opracowała: Małgorzata Sakowska