altMikołajkowy prezent dla ICZMP w Łodzi
W Mikołajkowym prezencie Fundacja przekazała oddziałom Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi sprzęt medyczny, którego tak bardzo brakowało na oddziałach.Kliniki otrzymały min. nowe kozetki do gabinetów zabiegowych, fotel do punktu pobrań krwi,  wózek do przewożenia dzieci, pompy infuzyjne, lampę do fototerapii, stojaki na kroplówki, nawilżacze powietrza, a także termometry i pogrzewacze do butelek.
Zakupiony sprzęt o wartości 38 tyś. zł. został  przekazany na ręce Profesorów Jadwigi
i Jacka  Moll oraz Pani Dyrektor Ewy Smulewicz. 

Fundacja od lat wspomaga klinikę a także intensywnie wpiera starania Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej ICZMP w Łodzi o polepszenie warunków leczenia i zwiększenia ilości miejsc na oddziale. Dzięki staraniom Fundacji Pani Minister Zdrowia Ewa Kopacz wyasygnowała specjalne fundusze na rozbudowę Kliniki Kardiochirurgii. Prace modernizacyjne już się rozpoczęły. Rodzice dzieci leczonych w łódzkiej placówce nie mogą się doczekać zakończenia prac. Brak niezbędnego sprzętu i warunki panujące na oddziale  są dramatyczne. Zakup niezbędnego sprzętu, a także późniejsze doposażenie nowego oddziału poprawiający komfort pobytu dziecka i jego opiekuna w szpitalu to jeden z celów jaki  w swoich działaniach realizuje Fundacja.
alt  alt