altW dniach 09-10.12.2011 w Londynie odbyło się spotkanie grupy roboczej ECHG (European Congenital Heart Groups)
Grupa ta jest powoływana co dwa lata przez europejskie organizacje działające na rzecz osób dorosłych z wrodzonymi wadami serca.W jej skład obecnie wchodzą: Anna Demaras (Grecja), Torben Geier (Niemcy), Katarzyna Jesionkowska (Polska), Monique Kauer (Szwajcaria), Hippu Pintila (Finlandia), Möira Warner (Norwegia), Paul Willlgoss (Wielka Bryania).

altCzłonkowie grupy zazwyczaj pracują zdalnie i omawiają zakres dokonywanych prac podczas dyskusji internetowych. Tym razem zaistniała jednak potrzeba głębszego zastanowienia się nad opracowywanymi dokumentami i omawianymi zazwyczaj zagadnieniami. Dzięki uprzejmości brytyjskiej federacji działającej na rzecz dzieci z wadami serca (www.chfed.org.uk) możliwe było przedyskutowanie najbardziej palących kwestii w siedzibie tej organizacji w Londynie. Podczas spotkania omówione zostały założenia statutu, sposoby współpracy z ECHDO (European Congenital Heart Disease Organisation) (http://echdo.org/), czy też dalsza komunikacja z organizacjami narodowymi pomagającymi dorosłym z wrodzonymi wadami serca. Podczas obrad znalazł się również punkt dotyczący finansowania dalszych działań ECHG jak również postępu prac związanych z organizacją konferencji w Danii w 2012 roku.

Po burzliwych dyskusjach uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na występ chóru, który uświetnił zbiórkę pieniędzy na rzecz dzieci z wadami serca mającą miejsce tego dnia na jednej z ulic Londynu. Dla wszystkich członków grupy roboczej ECHG spotkanie w Londynie było bardzo inspirujące i dało wiele sił i energii do dalszych działań na rzecz europejskiej społeczności osób z wrodzonymi wadami serca.
    alt
alt