Morfologiczne Aspekty Diagnostyki Wad Wrodzonych Serca.
W dniach 25-27  marca 2011 roku odbędzie się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa


Celem konferencji jest szczegółowe omówienie morfologii wad wrodzonych serca od okresu płodowego do dorosłego, z uwzględnieniem różnych dostępnych obecnie metod diagnostyki obrazowej. Konferencja skierowana jest do pracowników służby zdrowia (pielęgniarek i lekarzy).
Więcej informacji  na stronie: www.wadyserca.wum.edu.pl