Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „Morfologiczne Aspekty Wad Wrodzonych Serca”.
25-27 marca 2011 - Warszawa 


Głównym tematem konferencji była morfologia powstawania struktur serca w poszczególnych etapach rozwoju embrionalnego i płodowego. Omówione zostały nieprawidłowości występujące podczas tworzenia się serca, których wynikiem jest powstanie wad wrodzonych tego narządu.
Wykłady dotyczyły diagnostyki echokardiograficznej zarówno płodu jak i dziecka w okresie postnatalnym. Prelegenci przedstawili również zagadnienia diagnostyki echokardiograficznej osób dorosłych po korekcji wady serca. Zarówno przedstawiona podczas Konferencji prezentacja pt. „Posłuchaj moje Serce wciąż bije” jak i ekspozycja Fundacji spotkały się z dużym zainteresowaniem osób biorących udział w konferencji.

Cieszymy się, że mieliśmy okazję zaprezentować nasze działania w środowisku medycznym, które na co dzień zajmuje się problemem wrodzonych wad serca.