FSD - Fajnie Serce Dać

FSD - Fundacja Serce Dziecka
FSD - to nie tylko skrót nazwy Fundacji, to również hasło nowej akcji FSD - Fajnie Serce Dać,

w ramach której są zbierane środki na akcję informacyjną profilaktyki IZW - Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia.Celem projektu jest poprawa stanu wiedzy na temat infekcyjnego zapalenia wsierdzia u dzieci z patologią układu krążenia.
W ramach akcji przygotowany będzie pakiet informacyjny dla lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla rodziców dzieci z wadami wrodzonymi serca wraz z indywidualną kartą pacjenta zawierającą szczegółowe informacje o postępowaniu profilaktycznym. Materiały merytoryczne będą przygotowane przez Klinikę Kardiologii Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” pod kierunkiem prof. Wandy Kawalec.

Dlaczego zapalenie wsierdzia jest tak groźne dla dzieci urodzonych z wadą serca?
Dzieci z wrodzoną wadą serca należą do grupy wysokiego ryzyka rozwoju IZW
Najbardziej narażone na rozwój infekcyjnego zapalenia wsierdzia są dzieci po wszczepieniu sztucznej zastawki lub sztucznego materiału użytego do chirurgicznej naprawy zastawki, pacjenci po przebytym IZW, dzieci z wrodzonymi siniczymi wadami serca przed korekcją lub skorygowanymi częściowo oraz chorzy z siniczymi wadami serca po zespoleniu paliatywnym. Duże ryzyko rozwoju IZW występuje również
u dzieci z wszczepionym układem stymulującym serca lub po implantacji kardiowertera-defibrylatora.
Infekcyjne zapalenie wsierdzia to nadal poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Jest to choroba obarczona wysoką śmiertelnością (u dzieci 10-20%), stąd też konieczność racjonalnego postępowania począwszy od diagnostyki przez prawidłową antybiotykoterapię, leczenie kardiochirurgiczne
a przede wszystkim profilaktykę.
IZW u dzieci wciąż obarczone jest wysoką częstością występowania powikłań (30-60%) sercowych oraz poza sercowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że obecność zmian zapalnych w jamie ustnej i próchnicy zębów jest bardzo częsta i szczególnie niebezpieczna u osób z grupy ryzyka rozwoju infekcyjnego zapalenia wsierdzia. U dzieci z wadami wrodzonymi serca powinny być stosowane metody zapobiegania wskazane dla grupy dużego lub bardzo dużego ryzyka rozwoju choroby próchnicowej (kontrola biofilmu bakteryjnego i diety, wspomaganie re mineralizacji szkliwa zębów i regularne kontrole w gabinecie stomatologicznym, co 3 miesiące).
Na podstawie wywiadu z dr n. med. Lidią Ziółkowską
Oddział Kardiologii, IPCZD

Akcja jest wspierana przez Firmę Servier