Udany Przeszczep w CZD

altPierwszy przeszczep serca u dziecka w CZD. Nasz podopieczny Kuba otrzymał nowe serce. Na podobny zabieg czeka też Mateusz.

Czytaj więcej...

Nowa stołówka w ICZMP

altStołówka dla dzieci i rodziców w Klinice Kardiologii ICZMP po remoncie. Remont został w całości pokryty ze środków Fundacji Serce Dziecka.

Czytaj więcej...

Magazyn "Dobre Serce", styczeń 2014

alt

Udostępniamy Wam styczniowe wydanie magazynu "Dobre Serce"

Czytaj więcej...

Contra Spem Spero, czyli Wierzę przeciw Nadziei !

altContra Spem Spero, czyli Wierzę przeciw Nadziei !

To głębokie i mądre przesłanie towarzyszyło krakowskim kardiochirurgom od roku 2009. Mieli zdawałoby się nierealne marzenie, wizję, którą chcieli zrealizować i udało się!

Czytaj więcej...

Twoje korzyści - przekazując darowiznę uzyskujesz ulgi podatkowe

Oprócz daru życia i zdrowia, za który dzieci Ci dziękują, ofiarując darowiznę odnosisz znaczące korzyści finansowe.
Darowizny w 2014r.

Ulga 


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (USTAWA z dnia 18 marca 2010 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z dnia 5 maja 2010 r.), darowiznę na rzecz zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego (jaką jest nasza Fundacja) możesz odliczyć od dochodu.

Aż do 6%!

Od dochodu można odliczyć kwotę faktycznie dokonanej darowizny, aż do 6% Twojego dochodu*. Odliczenia darowizn na cele pożytku publicznego nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość darowizny w koszty uzyskania przychodu.

Potrzebne dokumenty

Wysokość wydatków określa dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie Fundacji o jej przyjęciu. Darowizna nie może być przekazana bezpośrednio obdarowanemu. Wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Z dowodu wpłaty powinno jasno wynikać, kto, komu, ile i kiedy wpłacał.

Korzystając z ulgi z tytułu darowizn, musisz wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane obdarowanego (zwłaszcza jego nazwę i adres).

Ofiaruj dzieciom życie i zdrowie, odnosząc z tego korzyści finansowe dla siebie!   
*Jeżeli przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  
 

 

Jeśli chcesz pomóc dzieciom z wadami serca przekaż darowiznę na konto:

PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
 
lub za pośrednicwtem płatności DotPay:
 
alt

Wpłaty przez Dot-pay są w pełni bezpieczne