Konferencja Senat RP

Konferencja Senat 2017

Konferencja w Senacie RP - WYZWANIA I ZAGROŻENIA KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII DZIECIĘCEJ W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZYCH LAT - 27 czerwca 2017r. 

 

 

zaproszenie

Organizatorem konferencji byli Marszałek Senatu Pan Stanisław Karczewski, Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia Pan Stanisław Karczewski, Przewodniczący PTK Pan Prof. Piotr Hoffman, Prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich Pan Prof. Bohdan Maruszewski oraz Fundacja Serce Dziecka.
W konferencji uczestniczyli Wiceministrowie Zdrowia Pani Józefa Szczurek-Żelazko i Pan Zbigniew Król Pani oraz licznie zgromadzeni członkowie Senackiej i Sejmowej Komisji Zdrowia, i w szczególności Profesorowie i lekarze z klinik kardiologii i kardiochirurgii z całej Polski.
Podczas bardzo merytorycznej dyskusji zwrócono uwagę na duży problemem jest niewłaściwe zarządzanie środkami finansowymi w służbie zdrowia oraz brak młodej kadry medycznej. Pan Marszałek Karczewski podkreślił, że niezwykle istotne jest uporządkowanie dotychczasowego systemu i rozwiązanie problemu motywującego młodych lekarzy by podejmowali się specjalizacji w kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. W odpowiedzi Prof. Jacek Białkowski, krajowy konsultant w kardiologii dziecięcej zaapelował do decydentów o zmianę systemu szkolenia kardiologicznego w Polsce. Należy jednak podkreślić, że kardiologia i kardiochirurgia dziecięca w Polsce jest na najwyższym światowym poziomie co podkreśliła Pani Prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys, Kierownik Kliniki Kardiologii CZD. Niestety pojawiające się wady serca, i to coraz bardziej skomplikowane których koszty leczenia nie są adekwatne do otrzymywanej refundacji. Rozwój i postęp w kardiologii, w szczególności nowych technik obrazowania i coraz częstszego przeprowadzania zabiegów interwencji kardiologicznej musi mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Prof. Bohdan Maruszewski, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii CZD podkreślił, że polskie oddziały są bardzo dobrze wyposażone ale z powodu obowiązujących procedur drogie operacje doprowadzają do wysokiego zadłużenia szpitali. W swoim wystąpieniu prosił o nielimitowanie świadczeń wysokospecjalistycznych, jak również o ułatwienie rozliczania kosztów dla kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. W odpowiedzi Wiceminister Zdrowia Pani Józefa Szczurek-Żelazko odniosła się do aktualnych prac resortu, które dążą do zmiany systemu nauczania i specjalizacji przyszłych lekarzy. Dodała również, że wdrożone są już prace dotyczące ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia. Wiceminister zasygnalizowała, iż władza robi wszystko, aby problem kadrowy został możliwie szybko rozwiązany.
Drugą część konferencji dotyczącą opieki dorosłych z wrodzoną wadą serca rozpoczęła Prezes Fundacji Serce Dziecka Pani Katarzyna Parafianowicz. Zaprezentowany został film o młodocianych pacjentach, podopiecznych fundacji. Mogliśmy usłyszeć o obawach dotyczących dalszego procesu kontroli medycznej po ukończeniu 18 roku życia. Dalsze wystąpienia były ukierunkowane właśnie na ten temat. Głos zabrał kolejno: prof. dr hab. Mariusz Kuśmierczyk – Kierownik Kliniki Kardiochirurgii w Instytucie Kardiologii w Aninie oraz prof. dr hab. med. Piotr Hoffman – Kierownik Kliniki Wad Wrodzonych w Instytucie Kardiologii w Aninie, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Druga część debaty poświęcona była na zwrócenie uwagi leczenia młodocianych z WWS, których liczbę na dziś w Polsce szacuje się na 100 tys. osób, a z roku na rok ta grupa pacjentów będzie wzrastała. Dlatego, jak podkreślił Pan Prof. Piotr Hoffman, tak ważne jest stworzenie odpowiedniego i sprawnego systemu, których zapewni kontynuację ich leczenia.
Konferencja była początkiem dialogu pomiędzy lekarzami, a decydentami by stworzyć sprawny system opieki nad dziećmi i dorosłymi z WWS. O postępie prac będziemy informować na bieżąco.
Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii pt. „CZARNO-BIAŁE SERCE”, którą przygotowała Fundacja Serce Dziecka. Autorami zdjęć są Agnieszka Rzymek oraz Euzebiusz Niemiec, którym serdecznie dziękujemy za współpracę.