AKADEMIA SERCAZakończyła się największa doroczna impreza edukacyjna z cyklu "AKADEMIA SERCA", organizowana przez Fundację Serce Dziecka.

 

 

Przeczytaj relację poniżej:  

Organizowana już od sześciu lat Konferencja Kardiologiczna o problemach dzieci z wadami serca na dobre wpisała się już w jesienny kalendarz medycznych konferencji i sympozjów. Konferencja przygotowywana przez Fundację Serce Dziecka to część cyklu AKADEMIA SERCA.

Tegoroczna konferencja odbyła się w dniach 25-26 listopada w gościnnych salach konferencyjnych DAGO Centrum przy Rondzie ONZ 1 w Warszawie. Zgromadziła ona liczne grono rodziców dzieci z wadami serca, lekarzy, personel medyczny oraz studentów medycyny. Nad merytoryczną stroną konferencji czuwała Pani Profesor Wanda Kawalec zapraszając wybitne grono ekspertów. Podobnie, jak w latach ubiegłych program został przygotowany na podstawie analizy zgłaszanych tematów i pytań rodziców kierowanych do Fundacji.

Otwarcie konferencji miało wyjątkowo uroczysty charakter. Przedstawiciele rodziców dzieci, będących pod opieką fundacji, przekazali na ręce Prezesów Beaty Kuleszy i Katarzyny Parafianowicz piękne podziękowania skierowane do wszystkich pracowników biura fundacji za codzienną pracę, zaangażowanie,  oddanie i ogromne serce.   

Był to bardzo miły akcent po którym Beata Kulesza przedstawiła misję, dalsze plany działania Fundacji oraz obszary wsparcia, jakie mogą znaleźć rodzice dzieci z wadami serca. Od wsparcia emocjonalnego, poprzez wiedzę - gdzie leczyć i jak  opiekować się dzieckiem, aż po pomoc finansową kierowaną do podopiecznych. Beata podkreśliła współpracę z lekarzami w zakresie poprawy warunków poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla klinik kardiologii i kardiochirurgii z całej Polski.  

SESJA 1

Sesja rozpoczęła się wykładem Profesora Tomasza Mroczka - „Co nowego w leczeniu zabiegowym wad serca”. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o nowatorskich metodach zewnętrznego wspomagania serca u pacjentów z niewydolnością serca. Prof. Mroczek jest jednym z kardiochirurgów uczestniczących w zespole badawczym firmy Medtronic, który pracuje nad konstrukcją mobilnych pomp wspomagających pracę serca. Będą one umożliwiały pacjentom funkcjonowanie poza szpitalem. Już dziś jest to możliwe i jednym z pacjentów Profesora jest Konrad. Chłopiec dzięki takiemu rozwiązaniu i mimo choroby, ma możliwość chodzić do szkoły, a nawet jeździć rowerem. Pompa wspomagająca prace jego serca mieści się w plecaku, ale zespół pracuje by pompy wspomagające były jak najmniejsze.

Leczenie chirurgiczne daje wielką szansę pacjentom, ale jest możliwe dzięki współpracy zespołu lekarzy kardiochirurgów i kardiologów. To konieczne w kompleksowej opiece nad dzieckiem z wadą serca. Bowiem zarówno przed jak i po operacji dzieckiem opiekuje się kardiolog, który czuwa nad jego kondycją. O współpracy i kondycji małych pacjentów po operacjach serca w znakomitym i pełnym humoru wykładzie „Jakie są odległe wyniki leczenia wad serca” opowiedział Profesor Lesław Szydłowski.

Jakie są możliwości wykorzystania wiedzy o genach? Jak genetyka może być pomocna w diagnozowaniu oraz dziedziczeniu chorób i wad serca? O tym w fascynujący i bardzo zrozumiały sposób opowiedział dr med. Paweł Własienko.

„Czego od siebie oczekujemy” to tytuł sesji  o współpracy pomiędzy rodzicem, lekarzem i pielęgniarką dla dobra dziecka. Katarzyna Parafianowicz przedstawiła spojrzenie rodzica, sygnalizując problemy zgłaszane przez rodziców na jakie napotykają w trakcie hospitalizacji dziecka  i opieki poszpitalnej. O roli pielęgniarki, funkcjonowaniu oddziałów i skomplikowanym systemie opieki na pacjentem kardiologicznym mówiła Pani Agnieszka Walecka. Spojrzenie lekarza przedstawiła Pani Profesor Grażyna Brzezińska-Rajszys.

Panie były zgodne, że idealna współpraca opierać powinna się  na wzajemnym zaufaniu, współpracy, zrozumieniu, szczerości i empatii.

Najwięcej emocji wzbudził ostatni wykład „Czy dzieci z wadami serca trzeba szczepić przeciwko grypie” epidemiologa Pani Profesor Lidii Brydak. Dzieci z wrodzonymi wadami serca są bardziej podatne na zakażenia układu oddechowego, priorytetem powinno być więc zapobieganie tego typu infekcjom u dzieci. By nie dopuścić do szczególnie groźnego wirusa grypy, konieczne jest szczepienie ochronne przeciwko grypie - tłumaczyła Profesor Brydak. Uczulała, że profilaktyka szczepienna, która powinna objąć nie tylko dziecko ale także osoby z jego najbliższego otoczenia – rodziców, rodzeństwo a także dziadków i opiekunów jest najlepszym zabezpieczeniem przed tym groźnym schorzeniem.

SESJA 2 w całości poświęcona została odpowiedziom na pytania zarówno do prelegentów pierwszej sesji, jak i ekspertów Pani dr Lidii Ziółkowskiej, dr Łucji Mrowiec i dr Anny Mazurek-Kula. Uczestnicy mieli wiele ciekawych i trudnych pytań: Czy badania genetyczne mogą pomóc w diagnozowaniu wad serca?, Jak długo pacjent może być wspomagany zewnętrznymi pompami i jak często je trzeba wymieniać?, Czy szczepienie przeciwko grypie ma wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego? Pytań było dużo, a poruszane tematy utwierdziły nas, jak wielka jest potrzeba organizacji konferencji. Już dziś zapraszamy na kolejne cykle Akademii Serca.

W drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty przygotowane w odpowiedzi na potrzeby rodziców konkretnymi problemami z takimi jak: „Problemy dzieci po operacjach Fontana”, o których mówiła dr Anna Mazurek-Kula, „Interpretacja wyników badań krwi dziecka i dobór odpowiedniej diety” przedstawione przez mgr Natalię Palmowską i mgr Emilię Cesarek z poradni medycyny żywienia MedFood ,  „Uwaga na interakcje: leki, suplementy, żywność! Jak chcąc pomóc, nie zaszkodzić” o czym mówił mgr farmacji Artur Rakowski z Radioklinika.pl.
Rodzice, których dzieci są pod opieką fundacji mieli okazję spotkać się z niezależnym ekspertem - Panią Aleksandrą Kiełczewską, która przestawiła  prawne aspekty pozyskiwania darowizn i 1% podatku.

Serdecznie dziękujemy:

Pani Profesor Wandzie Kawalec, za merytoryczny nadzór nad Konferencją

Wszystkim wykładowcom i prelegentom, za poświęcony nam czas i ogrom pracy włożony w przygotowanie prelekcji

Uczestnikom, za liczne przybycie i aktywny udział w dyskusji

Pracownikom, za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji

Sponsorom, za wkład organizacyjny i finansowy 
Nasze działania nie byłyby możliwe bez wsparcia ze strony firmy DAGO CentrumRoche Diagnostics Polska, MedCon i Med Food

Patronom medialnym: Termedia, Portale Medyczne, Doniesienia Kardiologiczne, Radioklinika.pl,  Poradnik Zdrowie i M jak Mama.

Zapraszamy serdecznie za rok na kolejną edycję Konferencji AKADEMIA SERCA.