altWarsztaty dla młodzieży i dorosłych z wadami serca (Oslo, listopad 2009)
W dniach 27.11 - 29.11. w Oslo odbyły się warsztaty w których wzięło udział 40 osób dorosłych i młodzieży z wrodzonymi wadami serca z Norwegii. Na spotkanie zaproszone także zostało 8 osób z Rosji, a Polskę reprezentowały: Ewa Marczak, Magda Jarczyńska i Kasia Jesionkowska.

Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego przedstawienia wyników ankiety przeprowadzonej wśród dorosłych osób z wrodzonymi wadami serca w Norwegii dotyczącej jakości życia osób dotkniętych tym problemem. Następnie poruszono tematykę problemów psychologicznych osób przewlekle chorych. Po solidnej dawce wiedzy praktycznej mówiącej o tym jak my osoby dorosłe z wrodzonymi wadami serca powinnyśmy sobie radzić w życiu codziennym w końcu nadszedł czas na kolację. Był to czas wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania. Nam szczególnie bliskie były rozmowy z osobami z Rosji.
W sobotę od samego rana odbywały się spotkania w grupach, gdzie dyskutowane były problemy z jakimi borykają się osoby z wrodzonymi wadami serca. Szczególną uwagę zwrócono na reakcję otoczenia na takich ludzi a także trudności na jakie na potykają te osoby kiedy chcę wejść w bliższe relacje ze swoim partnerem.
Całe spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie, które przypominać nam będzie o krótkich ale jak owocnych chwilach spędzonych w Oslo. Spotkania i dyskusje dały nam możliwość przekonania się jak wygląda sytuacja osób z wrodzonymi wadami serca w krajach wysoko rozwiniętych takich jak kraje skandynawskie oraz w państwach o wiele biedniejszych niż Polska takich jak Rosja. Dzięki temu spotkaniu wiemy w jakim kierunku powinny iść nasze działania dotyczące osób dorosłych z wrodzonymi wadami serca. Ponadto z kilkoma osobami głęboko zaprzyjaźniłyśmy się i będziemy utrzymywać z nimi stałe kontakty.
 
alt          alt
alt