SPRAWOZDANIA FUNDACJI ZA 2016

Sprawozdania Fundacji w 2016r.

WAŻNE!

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Państwa organizacji za rok 2016 zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego dnia 2017-06-29 13:50:16r

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/  podaj KRS 0000266644

SPRAWOZDANIA ZA 2016r.

W 2016 roku pomoc finansowa skierowana do naszych podopiecznych objęła 1085 podopiecznych i 9 ośrodków zdrowia. Działania informacyjno-edukacyjne to ok. 2,2 tys. sztuk rozdanych broszur, warsztaty i konferencje w cyklu „Akademia Serca” oraz koncerty charytatywne z cyklu „Otwarte Serca”, z którymi dotarliśmy do ok. 1000 osób. W sumie na działania statutowe Fundacja wydała 6,9 mln zł. w tym bezpośrednio na rzecz podopiecznych i ośrodków zdrowia Fundacja przeznaczyła 5,9 mln zł. a na działalność edukacyjną 720 tys zł.  Koszty ogólno-administracyjne stanowią 2 % całości kosztów poniesionych przez Fundację w 2016.

Działalność statutowa Fundacji w roku 2016: 

Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno–edukacyjnym:

Materiały informacyjno-edukacyjne

 1. Zostały wydrukowane broszury:

1) „Infekcje wirusowe u dzieci” pod redakcją Prof. Piotra Albrechta, Prof. Wandy Kawalec, Dr Anny Brodzikowskiej-Pytel

2)      „Aspekty psychologiczne dziecka z wrodzoną wadą serca - jak sobie poradzić?” pod redakcją Katarzyny Parafianowicz

3)      W trakcie przygotowywania „Sport i Podróże z dzieckiem z wrodzoną wadą serca” pod redakcją Dr Lidii Ziółkowskiej i Dr Anny Turskiej-Kmieć. 

4)      Broszura „Leczenie przeciwzakrzepowe” – dodruk

 1.  Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych:

                  a)            Bannery, Roll-upy, plakaty i ulotki o Fundacji i wadach serca

                 b)            Tablice i plakaty „Wady serca” oraz „Schematy serca Jednokomorowego”.

                  c)            Kartki pocztowe podziękowania za 1%.

                 d)            Naklejki wypukłe 3D okrągłe Serce Dziecka

                 e)            Ulotki FSD, WWS, Pierwsza pomoc przedmedyczna

                   f)            Akcja Bajkolandia w CZD

 1. Z przeznaczeniem na turnus rehabilitacyjny zostały wykonane różne materiały typu: Koszulki fundacyjne dla podopiecznych, zawieszki  z planem turnusu, opaski identyfikacyjne, dyplomy, naklejki, zdjęcie z turnusu
 2. Materiały przeznaczone dla uczestników konferencji - notatniki, długopisy, smycze, identyfikatory, program konferencji, zaproszenie koncert 10-lecie FSD
 3. Koszulki fundacyjne „Biegam z sercem” (biegi charytatywne na rzecz podopiecznych Fundacji)
 4. Kalendarz ścienny oraz kalendarzyki kieszonkowe na 2016 rok z informacjami o działaniach fundacji
 5. Materiały informacyjno-edukacyjne zostały przekazane podopiecznym, do ośrodków kardio, diagnostyki prenatalnej, lekarzy pediatrów, darczyńców.
 6. Ukazały się artykuły tematyczne o Fundacji m.in:

1)      Światowy Tydzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca

2)      Eksperci: Polska oferuje dzieciom z wadami serca więcej niż inne kraje,

3)      Zbiórki na zagraniczne leczenie dzieci z wadą serca nie zawsze konieczne

4)      Eksperci: opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami serca wymaga poprawy

5)      Brakuje prawidłowej profilaktyki zakażeń wirusem RS,

6)      Kraków: "Misie od Serca" dla małych pacjentów kardiologii i kardiochirurgii,

 1. Na bieżąco aktualizowana była strona internetowa, prowadzony Fun-page na portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Google+.  Na portalach zamieszczane były informacje związane z diagnozą, leczeniem i profilaktyką u dzieci z WWS oraz propagowanie zdrowego trybu życia.
 2. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w audycjach radiowych i TV prezentując główne problemy i szanse związane z leczeniem WWS oraz działania Fundacji.
 3. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w warsztatach i konferencjach:

                  a)            Konferencji z okazji Dnia Chorób Rzadkich

                 b)            VII Konferencji Naukowo - Szkoleniowej Kardio-Prenatal pt. " Od diagnostyki prenatalnej do wypisu dziecka ze szpitala."

                  c)            Kongresie PTU w Łodzi - sesji Fetal Cardiology wraz z spotkaniem z rodzicami i dziećmi, które sfinansowała Fundacja.

                 d)            Konferencji dotyczącej hospicjów perinatalnych, która odbyła się w Fundacji WHO.

                 e)            Konferencji zorganizowanej na Ukrainie dotyczącej problemów leczenia dzieci z WWS.

                   f)            Kursie rocznym Specjalista do spraw księgowych i rachunkowości

                  g)            FSD było partnerem (współfinansującym) doroczną konferencję kardiochirurgiczną organizowaną przez prof. Skalskiego w Krakowie

                 h)            FSD była partnerem (współfinansującym) warsztaty edukacyjne z udziałem Vsiting Profesor, organizowaną przez Prof. Maruszewskiego w CZD Warszawa.

 1. Fundacja współfinansowała zorganizowany przez profesor Joannę Dangel międzynarodowy kurs zatytułowany „Fetal cardiology — why is it important for perinatal care?.
 2. Przedstawiciel Fundacji uczestniczył w pracach Sejmowej Komisji Zdrowia zgłaszając postulaty dotyczące najważniejszych problemów związanych z leczeniem WWS.
 3. Zostały przygotowane 2 filmy o Fundacji (oba nieodpłatnie), które zostały zaprezentowane na konferencji poświęconej 10-leciu Fundacji .
 4. Z okazji dni wiedzy o wrodzonych wadach serca, Jako projekt partnerski została zorganizowana konferencja prasowa w PAP.
 5. Fundacja regularnie wysyła w wersji elektronicznej newslettery informujące o najważniejszych tematach związanych z WWS i działaniach Fundacji.

 

Organizacja akcji:

 1. Fundacja uzyskała wyróżnienie w prestiżowym konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia- Liderzy Medycyny w kategorii działalność charytatywna.
  Konkurs jest  pod honorowym patronatem ministra zdrowia. W ramach cyklu „AKADEMIA SERCA”, Fundacja zorganizowała we współpracy z panią prof. Wandą Kawalec dwu dniową „V konferencję o problemach dzieci i dorosłych z wadami serca”, w której wzięło udział prawie 200 osób.
 2. Z konferencją zostały połączone obchody 10-lecia Fundacji
 3. W ramach cyklu „OTWARTE SERCA – mistrzowie Muzyki, Biznesu i Kardiochirurgii dzieciom”, zostały zorganizowane 4 koncerty charytatywne, z których dochód został przeznaczony na zakup sprzętów medycznych i adaptację pokoi dla rodziców opiekujących się dziećmi w trakcie hospitalizacji na oddziale kardiochirurgii w Gdańsku.
 4. Organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Dąbkach, w którym uczestniczyli podopieczni wraz z opiekunami/rodzicami (ok 190 osób). Podczas turnusu prowadzone były

1)       codzienne zajęcia usprawniające i rehabilitacyjne z podziałem na grupy wiekowe.

2)      warsztaty edukacyjne w zakresie opieki nas dzieckiem z WWS, pierwszej pomocy, zdrowego żywienia, bezpieczny sport oraz znaczenia wczesnej i późnej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.

 1. Organizacja Tygodnia dla Serca w ramach obchodów światowych Dni Wiedzy o WWS - celem tygodnia jest zwrócenie uwagi, jak ważne dla serca są czynniki zdrowej diety i zdrowego stylu życia.
 2. Organizacja warsztatów i spotkań dla podopiecznych z okazji:

1)      Świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia, Dni wiedzy o WWS, Dnia Dziecka, Światowego Dnia Serca – podczas spotkań dzieci brały udział w warsztatach plastycznych, konkursach i zabawach.

 1. Kraków Bieg dla Małych Serc z udziałem Fundacji
 2. Z okazji 10-lecia FSD projektanci z firmy Venis zaprojektowali kolekcję biżuterii "Venis dla Fundacji Serce Dziecka".
 3. W ramach „Tygodnia Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca” 14 Lutego została zorganizowana i przeprowadzona akcja #Sercem Jestem z Wami.
 4. Fundacja wzięła udział w Światowych Dniach Serca - 2016,  Warszawa - „POLACY MAJĄ SERCE”.
 5. Został dokończony projekt „Kołysanka dla Okruszka” rozpoczęty z Julią Kamińską, którego efektem jest nagrany klip z kołysanką
 6. Fundacja włączyła się w akcję „Bajkolandia”, jako partner i organizator w zakresie działań na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii, gdzie znani ludzie czytali dzieciom bajki..
 7. Zostały zorganizowane konkursy:

1)      Kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy trochę lata.- celem było wymyślenie krótkiego wierszyka z użyciem słowa "Serce"

2)      „Pokaż nam jak kochasz swoją mamę” -konkurs fotograficzny na Dzień Matki

 1. Kiermasz w Krakowie z którego dochód został przekazany na dzień dziecka w szpitalu..
 2. Udział, po raz drugi, w programie odpowiedzialnego biznesu LESAFFRE PRESTIGE GROUP - inicjatywie skierowanej do Piekarni i Cukierni, które dzięki tej akcji mają możliwość wspólnie z firmą Lesaffre Polska S.A. wesprzeć naszą Fundację.
 3. Z okazji Mikołajek Fundacja zorganizowała przyjazd na Oddział Kardiologii i kardiochirurgii oraz do poradni w Centrum Zdrowia Dziecka piłkarzy futbolu amerykańskiego w strojach sportowych i przekazanie prezentów przygotowanych przez Drużynę
 4. Na rzecz Fundacji została zorganizowana akcja „Biegiem na Szczyt  Rysy”
 5.  Sklepy IKEA Janki i Targówek wspierają dzieci z wadami serca, prowadząc po raz kolejny kampanię społeczną w roku 2016 pod hasłem „Zabawa to Poważna Sprawa” dzięki której będziemy mogli podarować naszym podopiecznym pluszowego przyjaciela.

 

Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym:

 1. Fundacja pomaga finansowo dzieciom z wadami serca z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub wymagających długotrwałego i kosztownego leczenia.
 2. W ramach tych działań fundacja udziela pomocy bezpośredniej skierowanej do dzieci z wadami serca i ich rodziców, której łączna wartość przekroczyła w 2016 r. kwotę 5,4 mln. zł i w ramach, której główne Fundacja:

1)      Finansuje leczenie nieobjęte refundacją z NFZ, w tym operacje zagranicznie, koszty lekarstw, szczepień i rehabilitacji, na kwotę ok. 3mln.672 tys.zł.

2)      Finansuje koszty opieki nad dzieckiem w trakcie hospitalizacji i rekonwalescencji w szczególności posiłki, noclegi oraz przejazdy do szpitali i ośrodków zdrowia, na kwotę ok. 700 tys.zł.

3)      Rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zostały wypłacone zapomogi finansowe.

4)      Fundacja zakupiła i przekazuje lub wypożycza podopiecznym sprzęt umożliwiający przebywanie dzieci w domach oraz akcesoria i odczynniki potrzebne do używania tego sprzętu, na kwotę 542 tys. zł.

 1. Na koniec 2016r. Fundacja miała w wypożyczalni łącznie sprzęt o wartości 275 tys:

1)      132 sztuki aparatów Coaguchek do pomiaru krzepliwości krwi,

2)      90 pulsoksymetrów,

3)      15 ciśnieniomierzy,

4)      10 inhalatorów,

5)      3 ssaki akumulatorowe

6)      2 monitory oddechu

7)      4 koncentrator tlenu

 1. W sumie w 2016 r. pomoc finansowa trafiła do 1025 podopiecznych.
 2. Fundacja utrzymuje stały kontakt i na bieżąco współpracuje z CZD w Warszawie,  ICZMP w Łodzi, klinikami kardiochirurgii w Gdańsku, Krakowie  w zakresie  doposażenia oddziałów, poprawy warunków przebywania dzieci na oddziałach i prowadzenia wspólnych akcji informacyjno-edukacyjnych oraz w mniejszym zakresie z klinikami w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu
 3. Fundacja prowadzi zbiórki celowe na rzecz klinik kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki W Łodzi, kliniki kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego W Krakowie, kliniki kardiochirurgii i kardiologii CZD w Warszawie i kliniki kardiochirurgii dziecięcej w Gdańsku. Zebrane środki są przeznaczane na wyposażenie modernizowanych oddziałów oraz na konferencje edukacyjne.
 4. Fundacja przekazała sprzęty, wykonała remonty i zrealizowała inne działania na rzecz oddziałów kardio na łączną kwotę ok. 550 tys. zł, w tym główne pozycje to:

1)      Dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, sprzęt na oddziały kardiologii i kardiochirurgii, miedzy innymi: aparat do ergospirometrii, remont na oddziale kardiochirurgii, monitor do obrazowania wyników badań, fotele do nocowania dla rodziców o łącznej wartości ponad 261 tys. zł.

2)      Dla Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, sprzęt na oddziały kardiologii i kardiochirurgii - miedzy innymi  Pompa centryfugalna, klimatyzacja, współfinansowanie konferencji Kardioprenatal na łączna kwotę ponad 196 tys. zł

3)      Dla Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu zakup głowicy do przezprzełykowego echa  łącznie o wartości ok. 66 tys. zł.

 1. W ramach Funduszu Marcin zajmującego się pomocą na rzecz dzieci i ich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek utraty jednego z rodziców, objęto pomocą siedmioro dzieci. Pomoc była skierowana głównie na cele edukacyjne i ogólnorozwojowe oraz na działania z zakresu kultury i rekreacji.
 2. W ramach Funduszu Dominika zajmującego się pomocą rodzicom dzieci szczególnej troski, jest zatrudniona na etacie opiekunka do dzieci upośledzonych i wymagających rehabilitacji.
 3. Fundacja wspiera rozwój organizacji partnerskiej na Ukrainie „СЕРЦЕ ДИТИНИ”, przekazując sprzęt medyczny, organizując wspólne akcje i wymianę w ramach konferencji poświęconych wadom serca.

 

Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych w 2016r.

 1. Zostały sporządzone i zatwierdzone przez komisję rewizyjną sprawozdania za 2015 rok: sprawozdanie finansowe obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i wyjaśnienia, bilans, rachunek zysków i strat. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji. Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane i zatwierdzone w wersji wymaganej przez ustawę o Rachunkowości i w wersji wymaganej przez MPIPS dla OPP.
 2. Fundacja zgodnie z wymaganiami prawnymi, złożyła sprawozdania za 2015r. do Urzędu Skarbowego, Krajowego Rejestru Sądowego oraz umieściła na stornie internetowej MPIPS i Fundacji.
 3. Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej za okres od 25-02-2015 r. do 31-12-2015 r.
 4. Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar za okres od 25-02-2015 r. do 31-12-2015 r.
 5. Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej za okres od 01-01-2016 r. do 30-06-2016 r.
 6. Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej za okres od 01-07-2016 r. do 31-12-2016 r.
 7. Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.
 8. Sprawozdanie do GUS za 2015 r.

 

Informacje finansowe

Przychody Fundacji

Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym łącznie wyniosły 9.857,46 tys.zł , w tym:

-

przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 9.621,2 tys.zł,

-

Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej

-

pozostałe statutowe przychody operacyjne 7,42 tys.zł,

-

statutowe przychody finansowe – odsetki od rachunków bankowych i lokat oraz różnice kursowe 196,39 tys.zł,

-

przychody z działalności gospodarczej, łącznie z operacyjnymi i finansowymi 32,45 tys.zł.

         
 

Na przychody z działalności statutowej w kwocie 9.621,2 tys.zł składają się:

 

-

wpływy z 1% podatku 6.415,27 tys.zł , w tym:

   

-

na ogólne cele statutowe Fundacji 1.826,47 tys.zł,

   

-

w ramach zbiórek celowych 4.588,8 tys.zł,

 

-

wpłaty z tytułu darowizn 3.205,93 tys.zł , w tym:

   

-

na cele statutowe w ramach działań na rzecz dzieci z wadami serca 305,78 tys.zł

   

-

na zbiórki celowe 2.856,43 tys.zł,

   

-

na Fundusz "Marcin" 23,42 tys.zł,

   

-

na Fundusz "Dominika" 20,3 tys.zł.

         
 

Na przychody z działalności gospodarczej w kwocie 32,45 tys.zł składają się:

 

-

przychody ze sprzedaży książki 1,37 tys.zł,

 

-

przychody z sponsoringu 31,08 tys.zł,

         

Koszty Fundacji

Koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym oraz podatek dochodowy łącznie wyniosły 7.146,37 tys.zł , w tym:

-

koszty działalności statutowej 6.963,81 tys.zł,

-

koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej 143,24 tys.zł,

-

pozostałe koszty operacyjne i finansowe (głównie różnice kursowe z tytułu opłaconych operacji za granicą, stanowiące koszty w ramach zbiórek celowych) 10,94 tys.zł,

-

koszty działalności gospodarczej łącznie z ogólno-administracyjnymi, finansowymi i operacyjnymi 27,87 tys.zł,

-

podatek dochodowy za rok 2016 wyniósł 0,51 tys.zł.

         
 

Na koszty działalności statutowej w kwocie 6.963,81 tys.zł składają się:

 

-

koszty działań na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w kwocie 6.907,84 tys.zł.

 

-

koszty działań w ramach Funduszu "Marcin" w kwocie 29,29 tys.zł,

 

-

koszty działań w ramach Funduszu "Dominika" w kwocie 26,68 tys.zł.

         
   

Koszty działań na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w kwocie 6.907,84 tys.zł zostały przeznaczone na:

   

-

pomoc udzieloną na rzecz dzieci z wadami serca 5.440,58 tys.zł , w tym:

     

-

zakup sprzętu medycznegi i rehabilitacyjnegoi akcesoria do tego sprzętu 541,5 tys.zł,

     

-

zapewnienia opieki rodzica nad dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu (przejazdy, noclegi, wyżywienie) 700,18 tys.zł,

     

-

opłacenie kosztów leczenia (lekarstwa, rehabilitacja, szczepienia, leczenie nie objęte refundacją NFZ) 3.672,05 tys.zł,

     

-

bezpośrednią pomoc finansową w formie jednorazowych zapomóg lub miesięcznego stypendium 1,8 tys.zł,

     

-

pomoc o innym charakterze, np. pomoc rzeczowa 110,64 tys.zł,

     

-

inne koszty zbiórek celowych 370,44 tys.zł,

     

-

inne koszty związane z udzielaniem pomocy 43,97 tys.zł,

   

-

działania informacyjno-edukacyjne i promocyjne 596,02 tys.zł,

   

-

AKADEMIA SERCA - program edukacyjny, konferencje i warsztaty 29,51 tys.zł.

   

-

szkolenia i organizację innych imprez dla dzieci i ich rodziców 126,12 tys.zł,

   

-

działania na rzecz ośrodków zdrowia i innych organizacji działających na rzecz dzieci z wadą serca 582,18 tys.zł obejmujące:

     

-

zakup sprzętu i modernizacje oddziałów 530,1 tys.zł,

     

-

koszty działań informacyjnych i edukacyjnych 15,19 tys.zł,

     

-

inne koszty działań na rzecz ośrodków zdrowia 27,55 tys.zł,

   

-

koszty działań na rzecz organizacji działających na rzecz dzieci z wadami serca 9,34 tys.zł,

   

-

pozostałe koszty statutowe (materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia) 95,7 tys.zł,

         
   

Koszty działań w ramach Funduszu "Marcin" w kwocie 29,29 tys.zł zostały przeznaczone na:

   

-

stypendia 26,4 tys.zł,

   

-

koszty zajęć edukacyjnych i sportowych 2,75 tys.zł.

   

-

koszty statutowe o innym charakterze 0,14 tys.zł.

         
   

Koszty działań w ramach Funduszu "Dominika" w kwocie 26,68 tys.zł zostały przeznaczone na:

   

-

koszty zatrudnienia osoby do opieki i rehabilitacji dziecka chorego i upośledzonego 26,68 tys.zł,

         
 

Koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej w kwocie 143,24 tys.zł obejmują:

 

-

wynagrodzenia 33,15 tys.zł,

 

-

koszty prowadzenia biura 23,15 tys.zł,

 

-

artykuły biurowe i wyposażenie biura 31,05 tys.zł,

 

-

koszty kurierów, poczty i telekomunikacji 13,65 tys.zł,

 

-

usługi księgowe 36,66 tys.zł,

 

-

usługi bankowe, prasowe, prawne 2,16 tys.zł,

 

-

usługi pozostałe 3,42

         
 

Koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej w kwocie 143,24 tys.zł.

 

stanowią 2 % całości poniesionych przez Fundację kosztów

         
 

Koszty działalności gospodarczej w kwocie 27,87 tys.zł obejmują:

 

-

koszt wytworzenia sprzedanych książek 0,53 tys.zł,

 

-

koszty działalności gospodarczej innej niż książki 23,81 tys.zł.

 

-

pozostałe koszty działalności gospodarczej, w tym ogólno-administracyjne 3,53 tys.zł.

         

Aktywa Fundacji

Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2016 wyniosły 12.058,53 tys.zł i obejmują:

-

środki na rachunkach bankowych 11.791,91 tys.zł,

-

należności 32,67 tys.zł,

-

środki trwałe - niezamortyzowane - sprzęt medyczny 15,83 tys.zł.

-

zapas książek w magazynie 2,65 tys.zł.

-

zapas materiałów do działalności statutowej w magazynie 17,07 tys.zł.

-

zaliczki na dostawy 198,4 tys.zł.

         

Pasywa Fundacji

Pasywa Fundacji na dzień 31.12.2016 wyniosły 12.058,53 tys.zł i obejmują:

-

kapitały 8.746,4 tys.zł,

-

zysk netto roku obrotowego 2.711,08 tys.zł,

-

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 601,05 tys.zł.

         

Kapitały Fundacji

Kapitały Fundacji ( przed podziałem wyniku) na dzień 31.12.2016 wyniosły 8.746,4 tys.zł , z czego:

-

Fundusz statutowy ogólny 33,23 tys.zł,

-

Fundusz Serce Dziecka 8.665,24 tys.zł, który zostały dodatkowo rozdzielony na:

 

-

Fundusz Serce Dziecka 3.181,42 tys.zł,

 

-

zbiórki celowe na ośrodki leczące dzieci z wadą serca -7,88 tys.zł,

 

-

zbiórki celowe na dzieci 5.401,32 tys.zł,

 

-

działalność gospodarczą 90,38 tys.zł.

-

Fundusz "Marcin" 30,12 tys.zł,

-

Fundusz "Dominika" 17,81 tys.zł.

         

Wynik finansowy

Wynik finansowy za 2016 r. wynosi 2.711,08 tys.zł , w tym:

-

na działalności statutowej 2.706,51 tys.zł,

-

na działalności gospodarczej 4,57 tys.zł.

         

Wynik finansowy za 2016 r. dodatni wynosi 2.711,08 tys.zł Planowany podział wyniku:

-

zwiększenie Funduszu Serce Dziecka w kwocie: 862,92 tys.zł,

-

zwiększenie funduszy zbiórek celowych na ośrodki w kwocie: 358,03 tys.zł,

-

zwiększenie funduszy zbiórek celowych na dzieci w kwocie: 1.497,02 tys.zł,

-

zwiększenie funduszy pochodzących z działalności gospodarczej, przeznaczonych na działalność statutową w kwocie: 4,57 tys.zł,

-

zmniejszenie Funduszu "Marcin" w kwocie: -5,36 tys.zł,

-

zmniejszenie Funduszu "Dominika" w kwocie: -6,1 tys.zł.

         

Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 32,45 tys.zł

stanowią 0,33 % przychodów Fundacji z pozostałych źródeł.

Wynik na działalności gospodarczej w kwocie 4,57 tys.zł

stanowi 0,17 % wyniku Fundacji na pozostałych działaniach.

Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca.

         

Zobowiązania Fundacji

Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2016 wynosiły 601,05 tys.zł , z czego:

-

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostawy towarów i usług 23,94 tys.zł,

-

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń 22,27 tys.zł,

-

zobowiązania krótkoterminowe pozostałe (głównie rozliczenia kosztów podopiecznych odnosnie których dokumenty - faktury wpłynęly na przełomie roku obrotowego i zwrot kosztów został dokonany na poczatku kolejnego roku) 546,11 tys.zł,

-

rezerwy ( na niewykorzystane urlopy) 8,73 tys.zł.

         

Należności

   

Należności na dzień 31.12.2016 wynosiły 32,67 tys.zł , w tym:

-

należności długoterminowe z tytułu kaucji za lokal na biuro Fundacji 4,6 tys.zł,

-

należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży książki 0,55 tys.zł,

-

należności pozostałe 27,52 tys.zł,

       

 

Wartość niezamortyzowanych środków trwałych

Wartość niezamortyzowanych środków trwałych - sprzęt medyczny - na dzień 31.12.2016 wyniosła 15,83 tys.zł.

         

Stan zapasów

 

Stan zapasów i zaliczek na dzień 31.12.2016 wynosił 218,12 tys.zł. , w tym:

-

Wartość zapasów książki w ramach działalności gospodarczej 2,65 tys.zł,

-

Wartość zapasów książki i innych materiałów do działalności statutowej 17,07 tys.zł,

-

Zaliczki na dostawy (głównie zaliczki na operacje zagraniczne planowane na początek kolejnego roku ) 198,4 tys.zł,

         

Na rachunkach bankowych

Na rachunkach bankowych w Banku Millennium i Allior Bank na dzień 31.12.2016 Fundacja posiadała kwotę 11.791,91 tys.zł , z tego

na lokatach bankowych było 11.220 tys.zł.

         

Duża kwota środków na rachunkach na koniec roku wynika z faktu, że finalne rozliczenie środków z 1%, jest dokonywane na bazie zestawienia z Urzędu Skarbowego, które wpłynęło do Fundacji we wrześniu 2016r.

Na jego bazie środki są rozpisywane na zbiórki celowe i na realizację pozostałych celów statutowych Fundacji. Do momentu rozliczenia nie mogą być wykorzystywane, gdyż nie jest znany cel ich przeznaczenia.

Środki zebrane na leczenie konkretnych dzieci są wydatkowane w miarę potrzeb i procesu leczenia.

 

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

 

Fundacja zawarła w 2016 r. umowy:

Umowy - darowizny otrzymane

 1. Whisbear – umowa darowizny z dnia 19.01.2016
 2. Philips Polska Sp.z o.o– umowa darowizny z dnia 28.01.2016
 3. PGL LP Nadleśnictwo Namysłów -– umowa darowizny z dnia 01.02.2016
 4. PGL LP Nadleśnictwo Brzeg– umowa darowizny z dnia 03.02.2016
 5. PGL LP Nadleśnictwo Tułowice – umowa darowizny z dnia 03.02.2016
 6. PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok– umowa darowizny z dnia 09.02.2016
 7. Fundacja Energa  - umowa darowizny z dnia 23.02.2016
 8. VES Sp.z o.o– umowa darowizny z dnia 07.03.2016
 9. KCh Społeczność Chrześcijańska – umowa darowizny rzeczy z dnia 11.03.2016
 10. KCh Społeczność Chrześcijańska – Aneks umowa darowizny rzeczy z dnia 11.03.2016
 11. PGL LP Nadleśnictwo Kup- umowa darowizny z dnia 30.03.2016
 12. PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie– umowa darowizny z dnia 04.04.2016
 13. Seles Media Leszek Sękowski – umowa o współpracę z dnia 10.06.2016r.
 14. ENERGA – umowa dadrowizny z dnia 12.05.2016
 15. Fundacja PKO Banku Polskiego - umowa darowizny z dnia 20.07.2016
 16. Fundacja PKO Banku Polskiego – umowa darowizny z dnia 20.07.2016
 17. ENERGA – umowa darowizny z dnia 08.08.2016
 18. Fundacja PKO Banku Polskiego – umowa darowizny z dnia 18.08.2016
 19. VP Valeant Sp. z o.o – umowa darowizny z dnia, 21.09.2016
 20. Media Markt Polska Sp. z o.o Białystok – umowa darowizny z dnia 27.09.2016
 21. Media Markt Polska Sp. z o.o Płock – umowa darowizny z dnia 27.09.2016
 22. Media Markt Polska Sp. z o.o Gdańsk– umowa darowizny z dnia 27.09.2016
 23. Media Markt Polska Sp. z o.o Olsztyn – umowa darowizny z dnia 27.09.2016
 24. Media Markt Polska Sp. z o.o Elbląg – umowa darowizny z dnia 27.09.2016
 25. Media Markt Polska Sp. z o.o Toruń – umowa darowizny z dnia 27.09.2016
 26. Fundacja PKO Banku Polskiego – umowa darowizny z dnia 30.09.2016
 27. ENERGA – umowa darowizny z dnia 19.10.2016
 28. Fundacja Leszka Podkańskiego– umowa darowizny z dnia 27.10.2016
 29. Fundacja Enea – umowa darowizny z dnia 27.10.2016
 30. Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki – umowa darowizny z dnia 14.12.2016
 1. Roche Diagnostic – umowa sponsoringu – 20.10.2016
 2. Roche Diagnostic – umowa sponsoringu – 7.11.2016
 3. Ktosiak – umowa barterowa z dnia 21.11.2016
 4. Dago Centrum – umowa sponsoringu -7.11.2016

W ramach działań na rzecz ośrodków zdrowia Fundacja w 2016 r. zawarła umowy z:

 1. CZD, Warszawa – umowa darowizny, 12 szt. krzeseł umowa z dnia 20.01.2016
 2. Szpitalem Pediatrycznym w Bielsku-Białej – Laryngoskop umowa z dnia 15.06.2016
 3. CZD, Warszawa - umowa darowizny –wózek inwalidzki umowa z dnia 15.07.2016
 4. GCZD, Gdańsk – umowa darowizny – płyta grzewcza z dnia 15.07.2016
 5. CZD, Warszawa - umowa darowizny –monitory umowa z dnia 15.07.2016
 6. CZD, Warszawa - umowa darowizny –Ergospirometr umowa z dnia 15.11.2016
 7. CZD, Warszawa - umowa darowizny- 4 szt. taborety umowa z dnia 20.12.2016

W ramach wsparcia dla podopiecznych Fundacja miała na koniec roku podpisanych 999 umów czynnych zbiórek celowych, w ramach których zbierane są środki konkretny cel (np. leczenie konkretnego dziecka, działania na rzecz określonego ośrodka medycznego)

Umowy ogólno-administracyjne – podpisane lub w dalszym ciągu obowiązujące:

 1. Najmu lokalu z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Mokotów: na biuro Fundacji przy ul. Narbutta 27 lok.1 z dnia 01.03.2015 (kontynuacja Umowy z 2009) oraz na pomieszczenie magazynowe ul. Narbutta 11 lok. 13 z dnia 29.05.2014
 2. Świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej z Innogy Polska dla lkali Narbutta 27/1 z 2009r.i Narbutta 11/13 z 25.03.2015
 3. Umowa o współpracy z Eurex Expertise Sp. z o.o. na prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i inne sprawy związane z księgowością uzgadniane między stronami z dnia 01.09.2013 ( kontynuacja Umowy z 2008r.).
 4. Świadczenia usług kurierskich z UPS Polska, z dnia 18.01.2013r.
 5. Poczta Polska świadczenie usług pocztowych umowa  z dnia 28.12.2015r.
 6. Administracji i modyfikacji strony www przez RAV.pl Rafał Nagórski, z dnia 23.01.2013r. zakończona 28.12.2016
 7. Świadczenia usług telekomunikacyjnych przez UPC business (internet) , z dnia 15.03.2013r.
 8. Świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o (Play-telefony komórkowe), z dnia 24.04.2013r.
 9. Świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Orange ( tel. Stajonarny), z dnia 27.03.2009r.
 10. Realizacji kampanii reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku przez BIGFORMAT.TV S.A, E-file; GOFIN  
 11. Świadczenia usług elektronicznych przez GA oraz  usług płatniczych Pay u przez Grupa Allegro Sp. z o.o  oraz  Pay u S.A, z dnia 13.07.2016r.

Informacje inne

 1. W okresie sprawozdawczym Fundacja:

1)      nie udzieliła pożyczek pieniężnych,

2)      nie nabyła obligacji, akcji ani nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego,

3)      nie nabyła nieruchomości,

4)      nie prowadziła statutowej działalności odpłatnej.

 1. Fundacja nabyła:

1)      środki trwałe o wartości 91,24 tys. zł w tym:

                  a)           sprzęt do użyczenia dla podopiecznych Fundacji o łącznej wartości 77,68 tys. zł,

                 b)            na potrzeby własne – wyposażenie komputerowe i biurowe oraz sprzęt do organizacji imprez dla podopiecznych o łącznej wartości 13,57 tys. zł,

2)      oraz wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) o wartości 8,26 tys. zł ,

3)      W ramach inwentaryzacji dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 5,39 tys. zł oraz wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowania o wartości 5,84 tys zł.

 1. Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
 2. Fundacja nie zalega ze zobowiązaniami podatkowymi, a wszystkie wymagane deklaracje podatkowe zostały przez Fundację złożone:

1)      deklaracje VAT-7 kwartalnie od stycznia do grudnia 2015, wraz z korektami o ile były konieczne,

2)      CIT-8 za 2015 wraz z załącznikami CIT-8/0,

3)      PIT-4R za 2015.

 1. Fundacja sporządza sprawozdania zgodnie z przepisami:

1)      ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 330 z późn. zm.),

2)      rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U., Nr 80, poz. 434 z późn. zm.),

 1. Fundacja sporządziła sprawozdanie finansowe za rok 2015 obejmujące:

1)      Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji,

2)      Dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

3)      Bilans,

4)      Rachunek Zysków i Strat

5)      oraz sprawozdanie merytoryczne.

 1.  Sprawozdania zostały złożone/wprowadzone do bazy MPiPS, ogłoszone na stronie internetowej Fundacji, przekazane do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca siedziby Fundacji oraz złożone do KRS.
 2. Za poprzedni okres sprawozdawczy w Fundacji została przeprowadzona kontrola przez Komisję Rewizyjną – żadne zastrzeżenia nie zostały zgłoszone.

Na sprawozdanie finansowe Fundacji Serce Dziecka składają się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 058 533,07 zł

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie   2 711 076,80 zł, (w tym na działalności statutowej 2 706 506,01zł, na działalności gospodarczej 4 570,79 zł).

Sprawozdania OPP na stronie MRPiPS:  podaj KRS 0000266644
WPROWADZENIEINFORMACJA DODATKOWABILANSRZiS
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider