• Program konferencji
  • Prezentacje
  • Relacja
  • Zdjęcia

I Konferencja Kardiologiczna

 kardiologów dziecięcych, pielęgniarek  kardiologicznych 

oraz rodziców dzieci z wrodzoną wadą serca.

 

PROGRAM

 SESJA I

 10.30 – 11.00

Czy każdą wadę serca można wyleczyć?

Prowadząca: prof. Wanda Kawalec

 11.00 – 11.20

Pobyt dziecka w szpitalu oczami dziecka i rodziców.

Prowadząca: Katarzyna Parafianowicz

 11.20 – 11.40

Pobyt dziecka w szpitalu oczami personelu medycznego; współpraca rodzice – pielęgniarki.

Prowadząca: mgr piel. Agnieszka Walecka

 11.40 – 12.10

Na czym polega niewydolność serca.

Prowadząca: dr Anna Turska-Kmieć

 12.10 – 12.30

Jak opiekować się dzieckiem z niewydolnością serca.

Prowadząca: mgr piel. Agnieszka Walecka

 

 

SESJA II 

 

 13.30 – 14.00

Dziecko z rozrusznikiem serca.

Prowadząca: dr Monika Brzezińska-Paszke

 14.00 – 14.15

Postępowanie z dzieckiem po wszczepieniu rozrusznika serca.

Prowadząca: piel. Ewa Zawadzka

 14.15 – 14.35

Na czym polega leczenie przeciwzakrzepowe.

Prowadząca: dr Monika Kowalczyk

 14.35 – 14.45

Samodzielna kontrola leczenia przeciwzakrzepowego.

Prowadząca: Małgorzata Brzezińska

 14.45 – 15.00

Opieka nad dzieckiem po zabiegach interwencyjnych.

Prowadząca: piel. Marta Mucha

 15.00 – 15.30

Sport a wada serca.

Prowadząca: dr Anna Turska-Kmieć

 SESJAIII

 

16.00 – 16.30

Przeszczepy serca u dzieci.

Prowadzący: dr Mariusz Birbach

16.30 – 17.00

Problemy psychologiczne dzieci z wadą serca.

Prowadząca: prof. Agnieszka Maryniak

..

.

.