• Program konferencji
  • Prezentacje
  • Relacja
  • Zdjęcia

 

II Konferencja Kardiologiczna dla lekarzy, pielęgniarek i rodziców dzieci z wadą serca

PROGRAM

 

SESJA 1: Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami

 

„Znieczulenie ogólne do badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych”. 

Prowadząca: dr n.med. M.Manowska

„Cewnikowanie serca”. Prowadząca: dr n.med. M.Zubrzycka

„Sala operacyjna”. Prowadzący: prof. P. Burczyński

 
 

SESJA 2: Co powinniśmy wiedzieć o wadach przeciekowych,wadach siniczych i lekach nasercowych

 

„Wady przeciekowe”. Prowadząca: dr n.med. A.Turska-Kmieć

„Wady sinicze”. Prowadząca: dr n.med. A.Boruc

„Leki nasercowe”. Prowadząca: dr n.med. M.Żuk

 

SESJA 3: Profilaktyka w chorobach układu krążenia – zakażenia

 

„Jak zapobiegać infekcjom  u dzieci z chorobami układu krążenia”.

Prowadząca: dr n.med. M.Żuk

„Jak dbać o higienę jamy ustnej”.  Autorki: lek. stom. Ewa Krasucka-Sławińska, lek.dent. Diana Karolak-Żak, lek. dent. Anna Matosek.  Prowadząca: lek. stomat.  Diana Karolak-Żak

„Jak szczepić dzieci z chorobami układu krążenia”.

Prowadząca: dr n.med. L.Ziółkowska

Poniżej prezentujemy artykuł przygotowany na podstawie jednego z tematów poruszanych podczas

II Konferencji Kardiologicznej dla lekarzy, pielęgniarek i rodziców dzieci z wadami serca:

 

 

 "JAK ZAPOBIEGAĆ INFEKCJOM U DZIECI Z WADAMI SERCA".

opracowanie artykułu: Marta Koton-Czarnecka / PortaleMedyczne.pl 

 

U dzieci z przewlekłymi chorobami układu krążenia, takimi jak hemodynamicznie istotne wady serca czy kardiomiopatie, nawet banalne infekcje przebiegają ciężej i trwają dłużej. W przypadku dzieci z wszczepionymi w obrębie serca „ciałami obcymi”, takimi jak sztuczne zastawki czy elektrody stymulatora, pojawia się ryzyko infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Mimo tego, lekarze zalecają, aby dzieci takie były traktowane jak zdrowe i normalnie chodziły do przedszkola.  

 „I tak wcześniej, czy później każde dziecko z wadą serca zetknie się z różnymi patogenami. Lepiej więc, żeby zetknęło się z nimi w przedszkolu niż w szkole. Oczywiście, zasada ta dotyczy wyłącznie dzieci wydolnych krążeniowo” – uważa dr n. med. Małgorzata Żuk z Kliniki Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Według przyjętej przez lekarzy normy, każde zdrowe dziecko w pierwszych latach swojego życia przechodzi w ciągu roku 6-8 stosunkowo łagodnych infekcji, takich jak przeziębienia, zapalenie gardła, infekcje rotawirusowe, zapalenie ucha środkowego. Jednak niektóre dzieci, w tym te z wadami serca, wykazują większą podatność na zakażenia niż ich rówieśnicy. Przyczyną tej zwiększonej podatności są choćby częste hospitalizacje, przewlekłe niedotlenienie (w przypadku wad siniaczych), przekrwienie płuca, przejściowe obniżenie odporności po przebytych operacjach kardiochirurgicznych. Szczególnie wysokie ryzyko infekcji występuje u dzieci z wrodzonymi wadami serca wynikającymi z zaburzeń genotypowych (np. zespół mikrodelecji chromosomu 22, zespół Downa). Etiologia zakażeń dróg oddechowych u dzieci z wadami serca jest podobna jak u dzieci zdrowych – 60-90 proc. z tych infekcji ma podłoże wirusowe, a wraz z wiekiem wzrasta częstość występowania zakażeń bakteryjnych.

Szczepienia ochronne

„W zapobieganiu infekcjom dróg oddechowych u dzieci z wadami serca stosujemy podobne metody niespecyficzne jak u innych dzieci, tj. częste mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń czy unikanie zatłoczonych miejsc w sezonie infekcyjnym Obowiązuje także bezwzględny zakaz palenia papierosów w obecności dziecka i w całym mieszkaniu. To bardzo ważne, aby dziecko nie było biernym palaczem” – mówi dr Żuk. Skuteczną metodą ochrony dziecka przed infekcjami są szczepienia – przeciwko rotawirusom oraz szczególnie zalecane przeciwgrypowe. Oba te szczepienia wykonuje się u dziecka na koszt rodziców. W przypadku szczepienia przeciwko rotawirusom, podaje się dziecku 2 lub 3 dawki szczepionki, z których pierwsza powinna zostać podana w wieku 6-12 tygodni. Szczepionkę przeciwko wirusowi grypy należy podawać raz w roku, począwszy od 6. miesiąca życia. Wskazane jest także zaszczepienie przeciwko grypie domowników mieszkających wraz z chorym dzieckiem.

Dla dzieci z przewlekłymi chorobami serca obowiązkowe i bezpłatne jest szczepienie przeciwko pneumokokom wywołującym zapalenie ucha środkowego, płuc, opon mózgowo-rdzeniowych oraz posocznicę. „Szczepienie takie wykonuje się między 2. miesiącem a 5 rokiem życia dziecka. Obecnie dostępna szczepionka trzynastowalentna zapewnia stuprocentową ochronę przed antybiotykowymi serotypami pneumokoków” – wyjaśnia dr n. med. Lidia Ziółkowska z Kliniki Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Istotnym klinicznie problemem są zakażenia wirusem RS u dzieci z hemodynamicznie istotnymi wadami serca, przed ukończeniem przez nie 2. roku życia. Dzieci te należą do grupy ryzyka zachorowania o bardzo ciężkim przebiegu. „Niestety, nie ma szczepionki chroniącej przez infekcją wirusem RS. Istnieje natomiast preparat zawierający gotowe przeciwciała neutralizujące wirusy RS, wysoce skuteczny w profilaktyce, ale bardzo drogi. Aktualnie preparat ten jest stosowany bezpłatnie w ramach programu lekowego wyłącznie w bardzo wąskiej grupie pacjentów, tj. wcześniaków urodzonych przed 34. tygodniem ciąży z przewlekłą chorobą płuc. Dzieci z chorobami serca nie są objęte ministerialnym programem profilaktyki, rodzice mogą wykonać ją na koszt własny, ale niewielu z nich na to stać” – mówi dr n. med. Małgorzata Żuk.

Szczepienia ochronne: przypadki szczególne

Nieco wątpliwości może nastręczać wykonanie szczepień – czy to obowiązkowych, czy zalecanych – u dzieci po operacjach kardiochirurgicznych odbywających się w krążeniu pazaustrojowym. Jak wyjaśnia dr Lidia Ziółkowska, szczepienie z wykorzystaniem szczepionek inaktywowanych można rozpocząć u takiego pacjenta po ustabilizowaniu się stanu klinicznego, optymalnie po 3 miesiącach od operacji. Podanie dziecku szczepionki „żywej” należy odroczyć na okres 3-11 miesięcy, w zależności od zastosowanego u niego preparatu krwi (przy stosowanym najczęściej koncentracie krwinek czerwonych – na okres 6 miesięcy). Należy także pamiętać, że odstęp pomiędzy jakimkolwiek szczepieniem dziecka a planowaną operacją kardiochirurgiczną powinien wynosić minimum 2 tygodnie.

U dzieci z zaburzeniami krzepnięcia lub przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe po szczepieniu domięśniowym mogą pojawić się w miejscu podania szczepionki krwawe podbiegnięcia. Aby je zminimalizować, należy miejsce wkłucia uciskać punktowo przez około 2 minuty (bez pocierania i masowania), a następnie przyłożyć na nie zimny okład.

Infekcyjne zapalenie wsierdzia

Odrębnym problemem, z którym często mają do czynienia lekarze i rodzice dzieci z wadami serca jest infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW). Do zakażenia wsierdzia najczęściej dochodzi w obrębie implantów wszczepionych do serca (sztucznych zastawek, elektrod stymulatora), a poprzedza je bakteriemia czyli obecność bakterii w krwi np. pochodzących z jamy ustnej. Konsekwencją IZW są m.in. postępujące uszkodzenia zastawek. W profilaktyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia szczególny nacisk kładziony jest na higienę stomatologiczną. „Istotne jest prawidłowe szczotkowanie zębów, a w przypadku niemowląt przemywanie dziąseł, ograniczenie jedzenia do głównych posiłków, rezygnacja lub choćby ograniczenie słodyczy. Zabiegi stomatologiczne należy nasilić, gdy wystąpią zmiany patologiczne błony śluzowej dziąseł – zaczerwienie bądź krwawienie. Ponadto, każdy uraz w obrębie jamy ustnej wymaga zgłoszenia się do stomatologa, gdyż nieleczony może prowadzić do powstania ogniska zapalnego” – mówi lek. dent. Diana Karolak-Żak z Poradni Stomatologicznej dla Dzieci Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.  W szczególnych przypadkach, aby zapobiec infekcyjnemu zapalenia wsierdzia u dzieci z wadami serca stosuje się profilaktykę antybiotykową, polegającą na podaniu dziecku jednej dawki antybiotyku (amoksycyliny/ampicyliny, a w przypadku uczulenia – klindamycyny). 

 

AKADEMIA SERCA - II Konferencja Kardiologiczna / galeria zdjęć

 

 

Warszawa, wrzesień 2013