• Relacja
  • Wykładowcy
  • Program
  • Zdjęcia

Fundacja Serce Dziecka już po raz czwarty zorganizowała w ramach cyklu AKADEMIA SERCA Konferencję Kardiologiczną o problemach dzieci z wadą serca.

W dniach 14-15 listopada w salach konferencyjnych DAGO Centrum odbyła się IV Konferencja Kardiologiczna o problemach dzieci z wadą serca. W wydarzeniu wzięli udział rodzice dzieci z wadami serca, jak również lekarze, personel medyczny oraz studenci medycyny. Nad merytoryczną stroną Konferencji czuwała prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec. Tegoroczny program przygotowany został na podstawie pytań rodziców dzieci z wrodzonymi wadami serca (WWS) zadanych w przeprowadzonej wcześniej ankiecie internetowej. 

Następnie głos zabrała dr n. med. Magdalena Mazurak - lekarz kardiolog z Wrocławia, przedstawiając w sposób niezwykle ciekawy rozwój kardiochirurgii. A trzeba wiedzieć, że los pionierów nie był lekki, od 1938r. dzięki determinacji i odwadze chirurgów ta gałąź medycyny poczyniła prawdziwie milowe kroki.

Otwarcie konferencji

Konferencję otworzyła prezes Beata Kulesza serdecznie witając Panią profesor Wandę Kawalec, która już po raz kolejny podjęła się kierownictwa merytorycznego konferencji. Podziękowania skierowane zostały również do wszystkich lekarzy, którzy charytatywnie przygotowali wykłady na konferencję i na warsztaty. Słowa pochwały otrzymały również Katarzyna Parafianowicz i Ewa Michalska czuwające nad stroną organizacyjną wydarzenia.

Beata Kulesza podkreśliła, że główne cele Fundacji się nie zmieniają, choć od powołania Fundacji minęło już 9 lat a 11 od początków jej działania. Zmienia się natomiast sposób realizacji celów, zakres działań, które Fundacja podejmuje, jak również skala udzielanego wsparcia. Regularnie zwiększa się ilość podopiecznych, ilość przekazywanego i użyczanego im sprzętu, jak również wartość wsparcia dla ośrodków zdrowia. Plany Fundacji są dalekosiężne, ale realne. 

Działalność Fundacji Serce Dziecka zobrazował pokaz dwóch filmów. Pierwszy przedstawił działania organizacji oczami dziennikarzy Telekuriera, którzy rok temu odwiedzili nas podczas III Konferencji Kardiologicznej. Drugi film to relacja z pierwszego z cyklu koncertów charytatywnych, których pomysłodawczynią jest Ambasadorka Fundacji Patrycja Piekutowska - światowej sławy skrzypaczka i mama dziecka z wadą serca. Koncert otwierał cykl „OTWARTE SERCA” – mistrzowie muzyki, biznesu i kardiochirurgii dzieciom. Celem koncertu, który udało się zrealizować dzięki hojności sponsorów, był zakup aparatu Cell Saver - urządzenia do śródoperacyjnego odzyskiwania krwi wykorzystywanego podczas zabiegów z planowaną dużą utratą krwi. Dzięki aparatowi operowane dziecko otrzymuje swoją własną krew, której organizm nie odrzuca. W ten sposób w znaczny sposób zwiększa się bezpieczeństwo operacji! Cieszymy się, że udało się nam sfinansować zakup tak potrzebnego urządzenia.

Podczas otwarcia konferencji zaprezentowała się też nasza organizacja partnerska z Ukrainy. Założyła ją Tanja Jaschtchun – mama Demjana – dziecka z HLHS, które uratowali kardiochirurdzy z CZD w Warszawie.

SESJA 1 Jak zapobiec problemom?

Pobyt dziecka w szpitalu jest dla niego bardzo traumatycznym przeżyciem. My rodzice powinniśmy zrobić wszystko, żeby się nie bało, nie czuło się zagubione i samotne. Musimy je wspierać a żeby tak było, sami potrzebujemy przygotować się do nowej sytuacji emocjonalnie – tłumaczyła psycholog Katarzyna Parafianowicz. Dziecko jest silne naszą siłą, czuje nasze emocje, ufa nam, dlatego zadbajmy aby być dla niego mocnym wsparciem, nie oszukujmy go i nie kryjmy co je czeka. Zadbajmy o jego maksymalny komfort psychiczny opowiadając w sposób przystępny jak będzie przebiegało leczenie.

Dzieci z wrodzonymi wadami serca są bardziej podatne na zakażenia układu oddechowego, priorytetem powinno być zapobieganie tego typu infekcjom u dzieci – tłumaczyła dr n. med. Lidia Ziółkowska. Uczulała też rodziców na potrzebę przestrzegania prawidłowej higieny w domu tj. częste mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń, nie palenie w otoczeniu dziecka, utrzymywanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu, jak również prawidłowe odżywianie, unikanie zatłoczonych pomieszczeń w sezonie infekcyjnym i izolowanie dziecka od osób chorych. Pani doktor podkreśliła również, że dzieci z wws powinny być szczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Poza tym zwróciła uwagę na zwiększone ryzyko wystąpienia IZW u pacjentów po korekcji wad serca z użyciem protez naczyniowych, łat wewnątrzsercowych, homograftów, protez zastawkowych, elektrody ICD, elektrody stymulatora
. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się o metodach profilaktyki IZW. Dr Lidia Ziółkowska powiedziała również o postępowaniu przed operacją i wywiadzie lekarskim. Co lekarz powinien wiedzieć, jakie informacje są dla niego cenne, jak ważną rolę odgrywa obserwacja i zapiski poczynione przez rodzica.

O tym jak walczyć z zakażeniami wirusowymi w sposób przystępny i wciągający słuchaczy opowiedział dr hab. n med. Piotr Albrecht. Jak podkreślił, metoda leczenia powinna być zawsze dostosowana do choroby i stanu chorego! Większość zakażeń to tzw. wirusówki i wtedy niepotrzebnie sięgamy po antybiotyki. Doktor wyjaśnił co dzieje się w organizmie po zetknięciu z wirusem i jak powinniśmy leczyć objawy zarówno pierwszej jak i drugiej fazy zapalenia. Poza tym przedstawił wskazania do leczenia gorączki i sposób dawkowania leków przeciwgorączkowych. 

Następnie głos zabrała Pani prof. dr hab. n med. Wanda Kawalec poruszając problem wirusa RS u dzieci z wadami serca. Podkreśliła, że zakażenia układu oddechowego, takie jak zapalenia oskrzeli czy zapalenia płuc należą do częstych i nawracających chorób u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Zakażenie wirusem RS może być przyczyną opóźnienia operacji kardiochirurgicznej, a co więcej przeprowadzenie operacji w trakcie zakażenia może spowodować dużo większe ryzyko powikłań pooperacyjnych.

Zarówno Fundacja Serce Dziecka jak i zespół lekarzy kardiologów znających i rozumiejących problem czyni starania w kierunku włączenia grupy dzieci z wadami serca w program profilaktyki obejmujący podawanie im, w sezonie epidemicznym, serii przeciwciał przeciwko wirusowi RS.

SESJA 2 Co wiemy o leczeniu?

Sesję drugą rozpoczęła Pani prof. dr hab. n med. Brzezińska-Rajszys. Krótki rys historyczny dotyczący kardiologii interwencyjnej, który przedstawiła, potwierdził to, co mówiła dr M. Mazurak – początki były trudne a prekursorzy nierozumiani. Pierwsze cewnikowanie serca w CZD odbyło się w 1980r. Od tego czasu doszliśmy do znaczącej liczby zabiegów interwencyjnych - obecnie wykonywanych jest 1515 zabiegów rocznie z pełnym asortymentem interwencyjnych zabiegów leczących. Ograniczeniem i problemem w Polsce jest niewielka ilość kardiologów  interwencyjnych wykonujących te bardzo zaawansowane zabiegi.

Dr hab. n med. Tomasz Mroczek przedstawił zaś zarówno tradycyjne jak i nowe technologie wykorzystywane w kardiochirurgii dziecięcej. Pokazał zebranym pracę kardiochirurgów prezentując filmy wprost z sali operacyjnej. Opowiedział o różnych rodzajach szwów, łat i innych materiałach stosowanych przez kardiochirurga wyjaśniając różnice między nimi. Wyjaśnił dlaczego zabiegi w sali hybrydowej tak bardzo podniosły standardy leczenia i poprawiły bezpieczeństwo pacjenta umożliwiając współdziałanie kardiochirurgów z kardiologami interwencyjnymi. Podkreślił, że w polskich ośrodkach kardiochirurgicznych wykonuje się z powodzeniem operacje najbardziej złożonych wad serca, w tym zespołu hipoplazji lewego serca (HLHS) a w tym przypadku ośrodek krakowski ma naprawdę duże doświadczenie.

Kolejnym ważnym tematem poruszonym podczas sesji 2 były przeszczepy serc u dzieci. Dr n. med. Beata Chodór rozpoczęła swój wykład od informacji, że pierwszą transplantację  serca na świecie wykonał w dniu 3 grudnia 1967r. Chrystian Barnard - lekarz z Kapsztadu. Następnie Pani doktor powiedziała o wskazaniach do przeszczepu serca u dzieci oraz o kryteriach kwalifikacji do przeszczepu wg Berga. Poza tym dowiedzieliśmy się o dwóch technikach przeszczepiania serca, o wczesnych zagrożeniach i późnych powikłaniach oraz o monitorowaniu odrzucenia przeszczepionego serca. Pani doktor zwróciła też uwagę na to, że dzieci po przeszczepie serca wskutek zażywania leków immunosupresyjnych mają osłabiony układ odpornościowy i stąd większą skłonność do infekcji wirusowych i bakteryjnych, jak również grzybiczych i pierwotniakowych. Podsumowując wykład powiedziała, że mimo wysiłków rzeszy specjalistów przeszczep serca pozostaje wciąż leczeniem paliatywnym a dzieci poddane takiej formie leczenia pozostają nadal pacjentami szczególnej troski wymagającymi wielospecjalistycznego nadzoru lekarskiego. 

SESJA 3 Co nas nurtuje?

Ta ostatnia już sesja, której przewodniczyła prof. dr hab. med. Wanda Kawalec i brali w niej udział wszyscy wykładowcy, w całości poświęcona została odpowiedziom na pytania nadesłane przez rodziców oraz na pytania z sali. 

  

 

Serdecznie dziękujemy:

 

Pani Profesor Wandzie Kawalec, za merytoryczny nadzór nad Konferencją

Wykładowcom, za ogrom pracy włożony w przygotowanie prezentacji

Uczestnikom, za liczne przybycie i aktywny udział w dyskusji

Pracownikom, za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji

Sponsorom, za wkład organizacyjny i finansowy 
Nasze działania nie byłyby możliwe bez wsparcia ze strony firmy DAGO CentrumRoche Diagnostics Polska, Abbvie, MedCon

Patronom medialnym: Termedia, Media Planet, Portale Medyczne, Radioklinika.pl, Babyonline.pl, Mamo to Ja.

Zapraszamy serdecznie za rok na V edycję Konferencji AKADEMIA SERCA.

 

 

 

W sobotę 14 listopada 2015 r. w biurowcu na Rondzie ONZ w Warszawie odbyły się sesje wykładowe w ramach IV Akademii Serca – corocznej konferencji dla rodziców dzieci z wadami serca, organizowanej przez Fundację Serce Dziecka. Wykładowcy, wśród których znaleźli się najlepsi polscy kardiolodzy i kardiochirurdzy, przybliżyli rodzicom tajniki współczesnej wiedzy medycznej.

„Lot w kosmos jest niczym w porównaniu z tym, jakich manipulacji możemy dziś dokonać w sercu dziecka” – mówił doc. Tomasz Mroczek z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Sesję poświęconą nowoczesnym technikom medycznym rozpoczęła jednak prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, kierownik Kliniki Kardiologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, która, w niezwykle ciekawy i przystępny sposób, opowiedziała o kardiologii interwencyjnej. Najpierw przybliżyła historię cewnikowania serca (pierwszy eksperyment z wprowadzeniem cewnika przez żyłę aż do serca został wykonany już w 1929 r., ale dość długo nie mógł się doczekać akceptacji w środowisku medycznym), a następnie przedstawiła szczegółowy przegląd przez techniki kardiologii interwencyjnej, także te najnowocześniejsze. Na prezentowanych zdjęciach uczestnicy konferencji mogli zobaczyć różne implanty i dowiedzieć się, czemu służą poszczególne ich typy, czym różnią się od siebie i w jakich sytuacjach klinicznych są stosowane. „Postęp, jaki dokonał się w kardiologii interwencyjnej ciągu ostatnich 20-30 lat, tylko w ciągu mojego życia zawodowego, jest nieprawdopodobny. Dziś za pomocą cewnikowania wykonujemy takie naprawy w sercu i naczyniach, o których jeszcze kilkanaście lat temu nawet nie marzyliśmy” – skonkludowała pani profesor. Swój wykład zakończyła prośbą do zgromadzonych rodziców o wyrozumiałość dla lekarzy opiekujących się ich dziećmi. Przypomniała, że praca kardiologa interwencyjnego jest pracą w ogromnym stresie, wykonywaną pod presją czasu, w której na porządku dziennym są sytuacje trudne. „W pracowni cewnikowania serca bardzo często coś idzie inaczej niż się spodziewaliśmy, pacjent się załamuje, czy czegoś brakuje. To nasza codzienność” – mówiła prof. Brzezińska-Rajszys.

Jak na wyścigu Formuły 1 

Kolejny wykład dotyczył nowoczesnej kardiochirurgii. Dr hab. n. med. Tomasz Mroczek z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu zreferował, jak wygląda nowoczesne leczenie kardiochirurgiczne wybranych wad serca, skupiając się przede wszystkim na wadach serca występujących najczęściej. Aby lepiej zobrazować treść wykładu, zaprezentował kilka filmów z przebiegu operacji, m.in. z wszczepieniem homograftu czyli tkanki pobranej ze zwłok. Ekspert przypomniał, że operacja na sercu wymaga użycia sztucznego płuco-serca, czyli maszyny, która przejmuje na siebie na czas trwania operacji pracę płuc i serca. „Podczas każdej operacji kardiochirurgicznej zużywamy i pozostawiamy w klatce piersiowej pacjenta wręcz kilometry różnych szwów. Część z nich rozpuszcza się po jakimś czasie, część pozostaje już tam na zawsze” – tłumaczył doc. Mroczek. Na koniec wykładu wyjaśnił, czym są sale hybrydowe. „To wspólne królestwo kardiochirurgów i kardiologów interwencyjnych. Zespół sali hybrydowej to kilkanaście osób. Musi być on doskonale zgrany i zorganizowany, gdyż pracuje pod olbrzymią presją czasu, przy jednoczesnym wymaganiu olbrzymiej precyzji. Ten zespół musi być szybszy i sprawniejszy niż zespół mechaników pracujących podczas wyścigów Formuły 1” – zażartował kardiochirurg.

Trudna decyzja o przeszczepie 

Następny wykład – o przeszczepiani serca – poprowadziła dr n. med. Beata Chodór z Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Podobnie jak jej przedmówcy, wystąpienie rozpoczęła od przybliżenia historii przeszczepiania serca, począwszy od lat 60-tych XX wieku, następnie opowiedziała o postępie, jaki dokonał się w tej dziedzinie oraz udziale w tym postępie profesora Religi.

Jakie są wskazania do przeszczepu? „Generalnie, wykonuje się go wtedy, gdy mamy do czynienia ze skrajną niewydolnością układu krążenia, a kardiolodzy interwencyjni i kardiochirurdzy zrobili już wszystko, co mogli i pozostaje tylko opcja transplantacji. W przypadku dzieci, decyzja o przeszczepie jest jednak decyzją trudną, trudniejszą niż u dorosłych. Choć sam zabieg przeszczepienia jest łatwiejszy niż większość operacji kardiochirurgicznych – wyjmujemy jedno serce, wkładamy drugie, zszywamy i gotowe – to musimy się liczyć z przewlekłym odrzucaniem, zmianami w naczyniach oraz z koniecznością immunosupresji. Pomimo  tego, że transplantacje serca wykonujemy dziś z dużym powodzeniem, to nadal traktujemy je jako leczenie paliatywne, przedłużające życie pacjenta, ale nie leczące go zupełnie” – wyjaśniała dr Chodór.

Przeszczepy serca są wskazane w przypadkach nieoperacyjnych, złożonych wrodzonych wad serca (np. zespołu niedorozwoju lewego lub prawego serca), niewydolności mięśnia sercowego po operacjach paliatywnych (np. po fizjologicznej korekcji przełożenia wielkich naczyń), kardiomiopatii (rozstrzeniowej, przerostowej, restrykcyjnej), nieoperacyjnych guzów serca, arytmii nie poddające się innym metodom leczenia, choroby Kawasaki z zawałem mięśnia sercowego.

Dzieci do przeszczepu kwalifikuje się według bardzo ściśle określonych kryteriów wg Berga, wśród których są m.in. upośledzenie frakcji wyrzutowej, złośliwe artymie czy postępujące nadciśnienie płucne. Dzieci po przeszczepie mają dobrą wydolność układu krążenia i są aktywne. 

Według rejestru ISHLT (International. Society for Heart and Lung Transplantation), do którego raportuje obecnie 418 ośrodków na świecie wykonujących przeszczepy serca, u dzieci do 1. roku życia transplantacje wykonuje się najczęściej z powodu wrodzonych wad serca, natomiast u dzieci starszych oraz u nastolatków – z powodu kardiomiopatii. Z tego samego rejestru wynika, że niezwykle szybo poprawia się przeżywalność pacjentów poddawanych przeszczepom. Przykładowo, w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu śmiertelność przy przeszczepach serca wynosiła jeszcze w latach 90-tych XX wieku około 60%, a obecnie jest to 2%.

Jakie są zatem bariery ograniczające transplantacje serca? Przede wszystkim – ograniczona liczba dawców, gdyż dawcą serca dla dziecka musi być zmarłe dziecko o podobnej masie ciała, a zatem także w podobnym wieku. Różnica w masie ciała między dawcą a biorcą może wynosić najwyżej 20%.

Problem leży także w stosowanej immunosupresji. U dzieci dochodzi do bardziej nasilonych reakcji immunologicznych wobec przeszczepionego serca w porównaniu do dorosłych pacjentów. Dlatego

immunosupresja u dzieci jest inna, bardziej agresywna niż u dorosłych – konieczne są większe dawki leków, podawane częściej. Częściowo wynika to z faktu, że dzieci mają szybszy metabolizm i szybciej metabolizują leki immunosupresyjne. Ale trzeba pamiętać, że immunosupresja u dziecka stosowana jest przeciwko niedojrzałym jeszcze strukturom, co prowadzi do trwałych powikłań. Jakie są efekty uboczne stosowania leków immunosupresyjnych. Zależne, od zastosowanego leku. I tak, po cyklosporynie mogą wystąpić: przerost dziąseł, hirsutyzm, upośledzenie funkcji nerek, nadciśnienie tętnicze, drżenie rąk, hypercholesterolemia; po takrolimusie: łysienie,  skłonność do cukrzycy, upośledzenie funkcji nerek, po glikokortykoidach: nadpobudliwość, chwiejność emocjonalna, zmienność nastroju, zaburzenia wzrostu.

Wymagana kompleksowa opieka

Dzieci po przeszczepie serca pozostają nadal pacjentami szczególnej troski, wymagającymi systematycznego, wielospecjalistycznego nadzoru lekarskiego oraz licznych regularnych wizyt kontrolnych w ośrodku transplantologicznym i wielokrotnych hospitalizacji. W czasie wizyt kontrolnych w ambulatorium wykonywane są badania laboratoryjne opisujące poziom leków immunosupresyjnych, morfologię, rozmaz, retikulocytozę, CRP, OB, wskaźniki funkcji nerek i wątroby, elektrolity, gospodarkę lipidową. Wśród badań dodatkowych są m.in.: 12 odprowadzeniowe EKG, UKG (ocena funkcji przeszczepionego serca), Holter EKG, Holter ciśnieniowy, rtg klatki piersiowej. Badania te mają na celu jak najwcześniejsze wykrycie powikłań pooperacyjnych i związanych z immunosupresją oraz wychwycenie odrzucania serca. Zwłaszcza, że objawy kliniczne odrzucanego serca są mało charakterystyczne. Obejmują: gorączkę, brak łaknienia, senność lub drażliwość, tachykardię, wzrost ciśnienia w żyłach szyjnych, rytm cwałowy, powiększenie wątroby, obrzęki. Podejrzenie odrzucania przeszczepu nasuwają dopiero badania specjalistyczne, a jedynym potwierdzeniem tego stanu jest wynik biopsji endomiokardialnej.

Wszystkie poruszane podczas konferencji zagadnienia, zarówno z zakresu kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, jak i transplantologii, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Pytań do ekspertów było tak wiele, że prelegenci odpowiadali na nie także w kuluarach, podczas przerw kawowych czy na lunch. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie podobnie i już dziś zapraszamy na V Akademię Serca.

 

 

Kierownictwo merytoryczne:
alt Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec - pediatra, kardiolog, kardiolog dziecięcy. Wieloletni Kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej, twórca i kierownik licznych programów naukowych i organizacyjnych dotyczących kardiologii dziecięcej w Polsce. Wychowawca i nauczyciel wielu lekarzy pediatrów, kardiologów i neonatologów. Autor licznych prac naukowych w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej. Wieloletni redaktor czasopisma „Pediatria po Dyplomie”, członek redakcji  naukowych wielu czasopism pediatrycznych i kardiologicznych. Członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, między innymi były prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, przewodnicząca Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Pediatrycznych, przewodnicząca Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu.
 alt Katarzyna Parafianowicz - prezes Fundacji
 alt Ewa Michalska - członek rady Fundacji
 alt Dr hab. n. med. Piotr Albrecht - pediatra, gastroenterolog, gastroenterolog dziecięcy. Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM. Wychowawca i nauczyciel wielu lekarzy pediatrów i gastroenterologów. Autor licznych prac naukowych w dziedzinie pediatrii i gastroenterologii. Redaktor czasopisma Pediatria Współczesna – Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dzieci i członek wielu redakcji czasopism pediatrycznych i gastrologicznych. Członek towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Popularyzator pediatrii i ponad 16 letni współpracownik redakcji miesięcznika „Dziecko” – m.in. odpowiadający na liczne pytania czytelników. Wykładowca i autor licznych poradników dla rodziców dzieci zdrowych i chorych.
alt Prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys - pediatra, kardiolog dziecięcy, wieloletni Kierownik Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych, od sierpnia 2015 Kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Od lat aktywny członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej. Autorka i współautorka 235 publikacji z dziedziny kardiologii.
alt Dr n. med. Beata Chodór - specjalista chorób dziecięcych, kardiolog, kardiolog dziecięcy, pracuje w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w Klinice Wad wrodzonych i kardiologii dziecięcej.
alt Dr n. med. Monika Kowalczyk - Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista pediatra, kardiolog dziecięcy. Adiunkt w Klinice Kardiologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Ukończyła International Heart School w Bergamo (Włochy) w 1995 roku. Szczególne zainteresowania medyczne to choroba Kawasaki i leczenie przeciwzakrzepowe u dzieci. Autorka wielu publikacji w prasie medycznej, wykładowca na kursach specjalizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek Sekcji Echokardiografii PTK, członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
alt Dr n. med. Magdalena Mazurak - pediatra, kardiolog dziecięcy. Stypendystka " l'Association Le Pont Neuf" Bernadette Chirac. Po uzyskaniu dyplomu lekarza pracowała przez 6 lat w Klinice Neonatologii AM we Wrocławiu, tam uzyskała tytuł dr n. med.  Od 2008 r. pracuje jako starszy asystent w Oddziale Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Laureatka konkursu literackiego "Chirurgia nadzieją człowieka" w 2011r. Jest autorką książki pt. "Atlas Neonatologii" oraz tłumaczem i redaktorem naukowym fragmentu podręcznika "Konsultacja Kliniczna w Pediatrii, t.2".Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w specjalistycznych czasopismach medycznych (tematyka: neonatologia, historia kardiologii interwencyjnej, eponimy w kardiologii). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Société Française d'Histoire de la Médecine.
alt Dr hab. n. med. Tomasz Mroczek - kardiochirurg dziecięcy. Od dwudziestu lat operuje w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – jest laureatem m.in. nagrody naukowej przyznawanej co roku przez Radę Naukową Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Z Religi.
 Fundacja wyróżnia lekarzy za niezwykłe dokonania naukowe. W roku 2013 laureatem nagrody w kategorii kardiochirurgii został właśnie dr hab. Tomasz Mroczek. Jego badania dotyczące niedorozwoju lewego serca znalazły wyraz w pracy naukowej powstałej 
w oparciu o analizę cyfrową i prezentowane były podczas prestiżowych konferencji międzynarodowych oraz w czasopismach. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie co roku przeprowadza się ok. 450 operacji serca, a większość pacjentów stanowią noworodki i niemowlęta. W Klinice skutecznie leczone są wszystkie wady serca, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu niedorozwoju lewego serca.
alt Dr n. med. Anna Turska-Kmieć - zastępca Kierownika Kliniki Kardiologii IPCZD, specjalista z zakresu pediatrii, kardiologii i kardiologii dziecięcej. Była wieloletnim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiologii dziecięcej, sekretarzem Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk.  Jest członkiem zarządów pediatrycznych i kardiologicznych towarzystw naukowych w tym Sekcji Kardiologii Sportowej  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest wykładowcą na kongresach i kursach, autorem wielu publikacji i rozdziałów do książek o tematyce związanej z kardiologią dziecięcą  w tym przede wszystkim dotyczących problemów niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, wad wrodzonych serca  i sportu. Jest jednym z redaktorów czasopisma „Pediatria po Dyplomie”, Była koordynatorem  programu szkolenia neonatologów i lekarzy rodzinnych w dziedzinie kardiologii dziecięcej  realizowanego  w ramach  Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD”. Obecnie bierze udział w realizacji projektu „System elektronicznych usług medycznych eSUM Dzieciaki Mazowsza” w zakresie tele-konsultacji kardiologicznych
alt Dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska - pediatra, kardiolog dziecięcy. Od początku pracy zawodowej pracuje w Klinice Kardiologii Instytutu-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, obecnie na stanowisku adiunkta. Jest doświadczonym dydaktykiem, wykładowcą na kursach dla lekarzy, pielęgniarek oraz na naukowych konferencjach polskich i zagranicznych. Była i jest kierownikiem specjalizacji z pediatrii i kardiologii dziecięcej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu pediatrii i kardiologii dziecięcej w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Jest członkiem redakcji czasopism naukowych, członkiem zarządów towarzystw naukowych pediatrycznych i kardiologicznych.  Jest współtwórcą programów dydaktycznych adresowanych do dzieci z wadami wrodzonymi serca oraz ich rodziców, w tym strony internetowej www.kardiologia.czd.pl oraz poradnika dla lekarzy, rodziców na temat rozpoznania, leczenia i profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia u dzieci z wadami wrodzonymi serca.
 alt lek. Jakub Kmiotek - pediatra, starszy asystent Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania IP-CZD. Lekarz posiadający wieloletnie doświadczenie w leczeniu i diagnostyki chorób gastroenterologicznych u dzieci. Od wielu lat zajmujący się specyfiką jelitowej ucieczki białka o rożnej etiologii.  
alt 

Mgr Dorota Kulczycka - Absolwentka Fizjoterapii przy II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecny Warszawski Uniwersytet Medyczny), absolwentka studiów podyplomowych Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie w Akademii Pedagogiki Specjalnej, terapeutka Integracji Sensorycznej, instruktorka Masażu Shantala. 

 Termin Konferencji: 14 listopada 2015 r. 

CO KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN

8:00 - 9:00 Powitalna kawa, rejestracja uczestników
9:00 - 9:30 Otwarcie Konferencji
  prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec, Beata Kulesza, Katarzyna Parafianowicz
9.30 - 10.00 Kardiochirurgia dziecięca, spojrzenie z innej perspektywy
  dr n. med. Magdalena Mazurak
10.00 - 10.05 Przerwa kawowa
10:05 - 12:30

SESJA I   Jak zapobiec problemom?

10.00 - 10.05 Co nas niepokoi
  Prowadzenie: mgr Ewa Michalska 
10:15 - 10:45 Moje dziecko idzie do szpitala 
  mgr Katarzyna Parafianowicz
10:45 - 11:15 Moje dziecko czeka na operację 
  dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska 
11:15 - 11.45 Jak walczyć z infekcjami wirusowymi 
  dr hab. n. med. Piotr Albrecht
11.45 - 12.00 Szczególny problem - zakażenie wirusem RS
  prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
12.00 - 12.30 Dyskusja
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:45

SESJA II   Co wiemy o leczeniu?

  Prowadzenie: dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska, Katarzyna Parafianowicz
13:30 - 14:00 Interwencje kardiologiczne
  prof. dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys 
14:00 - 14:30 Leczenie kardiochirurgiczne
  dr hab. n. med. Tomasz Mroczek
14:30 - 14:45 Życie z perspektywy pacjenta 
  Marta Agnieszczak
14:45 - 15:15 Przeszczep serca i co dalej
  dr n. med. Beata Chodór
15:15- 15:45 Dyskusja
15:45 - 16:00 Przerwa kawowa 
16:00 - 17:00 

SESJA III   Co nas nurtuje?

 

Eksperci odpowiadają na pytania rodziców.

Moderator: Prof. dr hab.n. med. Wanda Kawalec. Eksperci: Wykładowcy.

17:00 - 17:15 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

 Termin warsztatów - 15 listopada 2015 r.

  • Czas trwania: 1,5 godziny w tym część teoretyczna oraz część praktyczna
  • Decyduje kolejność zapisów
  • Grupy max. 20-osobowe
  • Lunch jednodaniowy - godz. 13.00 - 13.30
  9.30 - 10.00 Powitalna kawa
 10:00 - 11.30 Dieta w enteropatii wysiękowej (jedna grupa)
  dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska - kardiolog; dr med. Jakub Kmiotek - gastroenterolog; Ewa Michalska i Agnieszka Piestrzeniewicz - część praktyczna
  13.30 - 15.00 Leczenie przeciwzakrzepowe (grupa 1)
  dr n. med Monika Kowalczyk - kardiolog; Małgorzata Brzezińska z Roche Diagnostics
 15.00 - 16.30 Leczenie przeciwzakrzepowe (grupa 2)
 10.00 - 11.30 Sprawność dziecka z WWS (grupa 1)
  dr n. med. Anna Turska-Kmieć - kardiolog; mgr Dorota Kulczycka - fizjoterapeuta
 11.30 - 13.00  Sprawność dziecka z WWS (grupa 2)
 11.30 - 13.00 Metoda integracji strukturalnej KMI i praca z blizną (grupa 1)
  mgr Cyryl Piela, mgr Daniel Makowski / AnatomyTrains
 13.30 - 15.00 Metoda integracji strukturalnej KMI i praca z blizną (grupa 2)

Zobacz plakat konferencji:

 

.

Partnerzy

altaltalt

Patroni Medialni

alt  alt
 alt  alt
alt alt