• Zaproszenie
  • Program
  • Wykładowcy
  • Zdjęcia

AKADEMIA SERCA - V Konferencja Kardiologiczna

o problemach dzieci z wadą serca  

Serdecznie zapraszamy na tegoroczną Konferencję. Cieszymy się, że z roku na rok jest nas coraz więcej a uczestnicy przyjeżdżają z różnych stron Polski. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszym Wykładowcom za to, że bezinteresownie poświęcają swój wolny czas, aby być z nami i dzielić się swoją wiedzą. 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 12 - 13 listopada b.r. w sali konferencyjnej w budynku RONDO 1 w Warszawie. Szczegółowa mapa dojazdu znajduje się w zakładce "Informacje organizacyjne".

Zachęcamy do udziału w zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu Konferencji:

12 listopada -  wykłady zaproszonych ekspertów oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników

13 listopada - warsztaty z ekspertami składające się z części wykładowej dotyczącej wybranych zagadnień oraz z części praktycznej, podczas której będziecie mogli Państwo podyskutować z naszymi specjalistami. 

Wydarzenie jest dobrą okazją do poszerzenia swojej wiedzy, rozwiania wątpliwości czy obaw a także do kontaktu i rozmów z lekarzami oraz specjalistami z dala od sal szpitalnych i gabinetów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

alt 

Komitet Naukowo-Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys

Beata Kulesza, Prezes FSD

Katarzyna Parafianowicz, Wiceprezes FSD

Ewa Michalska, Członek Rady FSD 

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak będziemy niezmiernie wdzięczni za każdą dobrowolną wpłatę na konto Fundacji tytułem darowizny. Pozwoli nam to na pokrycie choć części kosztów związanych z organizacją wydarzenia.

Z góry serdecznie dziękujemy, zespół FSD

 

 

ALT

 Termin Konferencji: 12 listopada 2016r. 

CO KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN

9:00 - 9:30 Powitalna kawa, rejestracja uczestników
9:30 - 10:00 Otwarcie Konferencji
  prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec, Beata Kulesza, Katarzyna Parafianowicz, Ewa Michalska
10:00 - 12:00

SESJA I   Diagnostyka obrazowa wad wrodzonych serca

10:00 - 10.40 Diagnostyka prenatalna - rola w planowaniu leczenia
  prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
10:40 - 11:20 Znaczenie różnych metod obrazowania w podejmowaniu decyzji leczniczych i w przezskórnych zabiegach wad wrodzonych serca
 

prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys 

11:20 - 12:00 Serce z drukarki - gadżet czy realna pomoc w planowaniu leczenia?
 

dr n. med. Adam Koleśnik

12:00 - 12:30 Dyskusja
12:30 - 13:00 Przerwa kawowa
13:00 - 15:00

SESJA II   Problemy związane z leczeniem chirurgicznym wad wrodzonych serca

13:00 - 13:30 Leczenie chirurgiczne wad wrodzonych serca w okresie dzieciństwa 
 

prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski 

13:30 - 14:00 Co się dzieje z operowanym sercem w wieku dorosłym
 

prof. dr hab. n med. Piotr Hoffman

14:00 - 14:30 Zaburzenia rytmu serca u dzieci po leczeniu kardiochirurgicznym
 

prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski 

14:30 - 15:00 Ciąża u pacjentek z wadami serca
 

dr n. med. Ewa Kowalik

15:00 - 15:15 Dyskusja
15:15 - 16:00 Lunch
16:00 - 18:00 

SESJA III   Eksperci odpowiadają na pytania uczestników

 

Eksperci:  prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys, prof. Wanda Kawalec, prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel, prof. Piotr Hoffman, prof. Bohdan Maruszewski, prof. Waldemar Bobkowski, dr Ewa Kowalik, dr Adam Koleśnik

 

w tym:

mini-wykłady na zadane wcześniej pytania

  pytania z sali
  podsumowanie części medycznej
18:00 - 19:00 Jubileusz tort
19:00

Uroczysty koncert jubileuszowy Fundacji

 

 Termin warsztatów - 13 listopada 2016r.

  • Czas trwania: 1,5 godziny w tym część teoretyczna oraz część praktyczna
  • Decyduje kolejność zapisów
  • Grupy max. 20-osobowe
  • Lunch jednodaniowy - godz. 13:15 - 13.45
 9:30 - 10:00 Powitalna kawa
 10:00 - 11:30 Zaburzenia rytmu serca (w trakcie warsztatów o swoich doświadczeniach opowiedzą także dorośli ze stowarzyszenia ICDefibrylatorzy)  [grupa 1]
  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska; Marta Kamińska z ICDefibrylatorzy 
 11:45 - 13:15 Zaburzenia rytmu serca (w trakcie warsztatów o swoich doświadczeniach opowiedzą także dorośli ze stowarzyszenia ICDefibrylatorzy) [grupa2]
   prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska; Marta Kamińska z ICDefibrylatorzy
 10:00 - 11:30 Moje dziecko czeka interwencja kardiologiczna (przygotowanie dziecka i rodzica) [grupa 2]
  dr n. med. Anna Mazurek-Kula; Bożena Adamska - pielęgniarka oddziałowa
 11:45 - 13:15 Moje dziecko czeka interwencja kardiologiczna (przygotowanie dziecka i rodzica) [grupa 1]
  dr n. med. Anna Mazurek-Kula; Bożena Adamska - pielęgniarka oddziałowa
 13:15 - 13:45 Lunch
 13:45 - 15:30

Techniki relaksacyjne 

Katarzyna Ciołkowska - dyplomowana instruktorka Czi kung

Zobacz plakat konferencji:

Nasi Wykładowcy:
alt Prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys - pediatra, kardiolog dziecięcy, wieloletni Kierownik Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych, od sierpnia 2015 Kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Od lat aktywny członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej. Autorka i współautorka 235 publikacji z dziedziny kardiologii.
alt Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec - pediatra, kardiolog, kardiolog dziecięcy. Wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej, twórca i kierownik licznych programów naukowych i organizacyjnych dotyczących kardiologii dziecięcej w Polsce. Wychowawca i nauczyciel wielu lekarzy pediatrów, kardiologów i neonatologów. Autor licznych prac naukowych w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej. Wieloletni redaktor czasopisma „Pediatria po Dyplomie”, członek redakcji  naukowych wielu czasopism pediatrycznych i kardiologicznych. Członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, między innymi były prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, przewodnicząca Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Pediatrycznych, przewodnicząca Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu.
alt Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz - Dangel - Specjalista pediatra i kardiolog, adiunkt w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykształcenie w zakresie pediatrii i kardiologii dziecięcej zdobyłam w Centrum Zdrowia Dziecka oraz w kilku czołowych ośrodkach zagranicznych, m.in. Guy`s Hospital w Londynie, który był "kolebką" europejskiej kardiologii prenatalnej oraz Harvard Medical School w Bostonie. Od wielu lat głównym kierunkiem pracy zawodowej Pani Profesor  jest kardiologia prenatalna. Zorganizowała Pracownię Kardiologii Prenatalnej w CZD. W roku 2002 po rozpoczęciu pracy w II Klinice Położnictwa i Ginekologii - Poradnię Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, a w roku 2006 - Poradnię USG przy Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.
 alt Prof. dr hab. n. med. Bohdan Jarosław Maruszewski - Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu "Pomnika - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Profesor B. Maruszewski jest wybitnym, znanym na całym świecie, kardiochirurgiem dziecięcym. Niezwykle chlubną część aktywności Profesora B. Maruszewskiego stanowi jego działalność charytatywna na rzecz rozwoju medycyny dziecięcej w Polsce, jest współtwórcą "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". Od 1979 roku pracuje i specjalizuje się w Klinice Kardiochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka. Profesor B. Maruszewski bardzo aktywnie działa w sferze naukowej. W ciągu ostatnich 15 lat był przewodniczącym 40 sesji na międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych. Jest autorem 160 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, a także 7 rozdziałów w podręcznikach kardiochirurgii.
 alt

Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman  - Kierownik Kliniki Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie. Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2015-2017r. Ukończył studia medyczne w 1979 roku. Główna aktywność naukowa obejmuje diagnostykę nieinwazyjną oraz ocenę kliniczną wrodzonych wad serca u dorosłych. Opublikował około 250 artykułów w kraju i zagranicą, ponad 100 rozdziałów, współautor 9 monografii.

alt Dr n. med. Ewa Kowalik - Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem), specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2008 roku. Pracuje jako adiunkt w Klinice i Poradni Wad Wrodzonych Serca oraz Pracowni Echokardiografii Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie. Jest wykładowcą na kursach specjalizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, członkiem Sekcji Echokardiografii, sekcji Krążenia Płucnego, Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych oraz Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczególne zainteresowania medyczne to echokardiografia (posiada certyfikat Adult Transthoracic Echocardiography Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego) oraz problemy dorosłych z wrodzonymi wadami serca, w szczególności chorych z systemową prawą komorą i pacjentek w ciąży  – jest autorką wielu doniesień konferencyjnych i publikacji w światowej prasie fachowej. 
alt   

Prof. dr hab. med. Waldemar Bobkowski - Pediatra, kardiolog dziecięcy. Przewodniczący-Elekt Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii dziecięcej. Kierownik Działu Diagnostyki Kardiologicznej, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii Dziecięcej, zastępca Kierownika Kliniki Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ds. kardiologii. W Klinice wykonywany jest pełen zakres badań diagnostycznych i leczenia dzieci z zaburzeniami rytmu serca, w tym zabiegi ablacji i krioablacji w oparciu o systemy elektroanatomiczne, zabiegi wszczepiania stymulatorów oraz kardiowerterów-defibrylatorów.  Autor i współautor 320 publikacji w dziedzinie kardiologii dziecięcej, głównie dotyczących diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca u dzieci.

 alt dr n. med. Anna Mazurek-Kula - specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej, adiunkt w Klinice Kardiologii Instytututu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wykształcenie w zakresie pediatrii i kardiologii dziecięcej zdobyła pod kierunkiem prof. Andrzeja Sysy. Z Kliniką Kardiologii ICZMP jest związana od III roku studiów, kiedy zaczęła studia indywidualne w zakresie kardiologii dziecięcej pod opieką prof. Jadwigi Moll. Pracę doktorską dotyczącą pooperacyjnej oceny pacjentów z zespołem niedorozwoju lewego serca (HLHS) obroniła z wyróżnieniem w roku 2003. Główne zainteresowania zawodowe i naukowe, to zagadnienia związane z sercem czynnościowo jednokomorowym, a zwłaszcza   zespół niedorozwoju lewego serca. Autor i współautor wielu prac i doniesień naukowych o tej tematyce.
 alt Katarzyna Ciołkowska - dyplomowana instruktorka Czi Kung. Od wielu lat prowadzi ćwiczenia, wykłady oraz warsztaty uczące, jak utrzymać swój organizm w równowadze, jak spowolnić proces starzenia oraz łagodzić działanie stresu.

 

.

Partnerzy

alt          alt

Patroni Medialni

alt  alt 
 alt alt 
alt  alt