• Relacja
  • Program
  • Wykładowcy
  • Zdjęcia

Organizowana już od sześciu lat Konferencja Kardiologiczna o problemach dzieci z wadami serca na dobre wpisała się już w jesienny kalendarz medycznych konferencji i sympozjów. Konferencja przygotowywana przez Fundację Serce Dziecka to część cyklu AKADEMIA SERCA.

Tegoroczna konferencja odbyła się w dniach 25-26 listopada w gościnnych salach konferencyjnych DAGO Centrum przy Rondzie ONZ 1 w Warszawie. Zgromadziła ona liczne grono rodziców dzieci z wadami serca, lekarzy, personel medyczny oraz studentów medycyny. Nad merytoryczną stroną konferencji czuwała Pani Profesor Wanda Kawalec zapraszając wybitne grono ekspertów. Podobnie, jak w latach ubiegłych program został przygotowany na podstawie analizy zgłaszanych tematów i pytań rodziców kierowanych do Fundacji.

Otwarcie konferencji miało wyjątkowo uroczysty charakter. Przedstawiciele rodziców dzieci, będących pod opieką fundacji, przekazali na ręce Prezesów Beaty Kuleszy i Katarzyny Parafianowicz piękne podziękowania skierowane do wszystkich pracowników biura fundacji za codzienną pracę, zaangażowanie,  oddanie i ogromne serce.   

Był to bardzo miły akcent po którym Beata Kulesza przedstawiła misję, dalsze plany działania Fundacji oraz obszary wsparcia, jakie mogą znaleźć rodzice dzieci z wadami serca. Od wsparcia emocjonalnego, poprzez wiedzę - gdzie leczyć i jak  opiekować się dzieckiem, aż po pomoc finansową kierowaną do podopiecznych. Beata podkreśliła współpracę z lekarzami w zakresie poprawy warunków poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla klinik kardiologii i kardiochirurgii z całej Polski.  

SESJA 1

Sesja rozpoczęła się wykładem Profesora Tomasza Mroczka - „Co nowego w leczeniu zabiegowym wad serca”. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o nowatorskich metodach zewnętrznego wspomagania serca u pacjentów z niewydolnością serca. Prof. Mroczek jest jednym z kardiochirurgów uczestniczących w zespole badawczym firmy Medtronic, który pracuje nad konstrukcją mobilnych pomp wspomagających pracę serca. Będą one umożliwiały pacjentom funkcjonowanie poza szpitalem. Już dziś jest to możliwe i jednym z pacjentów Profesora jest Konrad. Chłopiec dzięki takiemu rozwiązaniu i mimo choroby, ma możliwość chodzić do szkoły, a nawet jeździć rowerem. Pompa wspomagająca prace jego serca mieści się w plecaku, ale zespół pracuje by pompy wspomagające były jak najmniejsze.

Leczenie chirurgiczne daje wielką szansę pacjentom, ale jest możliwe dzięki współpracy zespołu lekarzy kardiochirurgów i kardiologów. To konieczne w kompleksowej opiece nad dzieckiem z wadą serca. Bowiem zarówno przed jak i po operacji dzieckiem opiekuje się kardiolog, który czuwa nad jego kondycją. O współpracy i kondycji małych pacjentów po operacjach serca w znakomitym i pełnym humoru wykładzie „Jakie są odległe wyniki leczenia wad serca” opowiedział Profesor Lesław Szydłowski.

Jakie są możliwości wykorzystania wiedzy o genach? Jak genetyka może być pomocna w diagnozowaniu oraz dziedziczeniu chorób i wad serca? O tym w fascynujący i bardzo zrozumiały sposób opowiedział dr med. Paweł Własienko.

„Czego od siebie oczekujemy” to tytuł sesji  o współpracy pomiędzy rodzicem, lekarzem i pielęgniarką dla dobra dziecka. Katarzyna Parafianowicz przedstawiła spojrzenie rodzica, sygnalizując problemy zgłaszane przez rodziców na jakie napotykają w trakcie hospitalizacji dziecka  i opieki poszpitalnej. O roli pielęgniarki, funkcjonowaniu oddziałów i skomplikowanym systemie opieki na pacjentem kardiologicznym mówiła Pani Agnieszka Walecka. Spojrzenie lekarza przedstawiła Pani Profesor Grażyna Brzezińska-Rajszys.

Panie były zgodne, że idealna współpraca opierać powinna się  na wzajemnym zaufaniu, współpracy, zrozumieniu, szczerości i empatii.

Najwięcej emocji wzbudził ostatni wykład „Czy dzieci z wadami serca trzeba szczepić przeciwko grypie” epidemiologa Pani Profesor Lidii Brydak. Dzieci z wrodzonymi wadami serca są bardziej podatne na zakażenia układu oddechowego, priorytetem powinno być więc zapobieganie tego typu infekcjom u dzieci. By nie dopuścić do szczególnie groźnego wirusa grypy, konieczne jest szczepienie ochronne przeciwko grypie - tłumaczyła Profesor Brydak. Uczulała, że profilaktyka szczepienna, która powinna objąć nie tylko dziecko ale także osoby z jego najbliższego otoczenia – rodziców, rodzeństwo a także dziadków i opiekunów jest najlepszym zabezpieczeniem przed tym groźnym schorzeniem.

SESJA 2 w całości poświęcona została odpowiedziom na pytania zarówno do prelegentów pierwszej sesji, jak i ekspertów Pani dr Lidii Ziółkowskiej, dr Łucji Mrowiec i dr Anny Mazurek-Kula. Uczestnicy mieli wiele ciekawych i trudnych pytań: Czy badania genetyczne mogą pomóc w diagnozowaniu wad serca?, Jak długo pacjent może być wspomagany zewnętrznymi pompami i jak często je trzeba wymieniać?, Czy szczepienie przeciwko grypie ma wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego? Pytań było dużo, a poruszane tematy utwierdziły nas, jak wielka jest potrzeba organizacji konferencji. Już dziś zapraszamy na kolejne cykle Akademii Serca.

W drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty przygotowane w odpowiedzi na potrzeby rodziców konkretnymi problemami z takimi jak: „Problemy dzieci po operacjach Fontana”, o których mówiła dr Anna Mazurek-Kula, „Interpretacja wyników badań krwi dziecka i dobór odpowiedniej diety” przedstawione przez mgr Natalię Palmowską i mgr Emilię Cesarek z poradni medycyny żywienia MedFood ,  „Uwaga na interakcje: leki, suplementy, żywność! Jak chcąc pomóc, nie zaszkodzić” o czym mówił mgr farmacji Artur Rakowski z Radioklinika.pl.
Rodzice, których dzieci są pod opieką fundacji mieli okazję spotkać się z niezależnym ekspertem - Panią Aleksandrą Kiełczewską, która przestawiła  prawne aspekty pozyskiwania darowizn i 1% podatku.

Serdecznie dziękujemy:

Pani Profesor Wandzie Kawalec, za merytoryczny nadzór nad Konferencją

Wszystkim wykładowcom i prelegentom, za poświęcony nam czas i ogrom pracy włożony w przygotowanie prelekcji

Uczestnikom, za liczne przybycie i aktywny udział w dyskusji

Pracownikom, za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji

Sponsorom, za wkład organizacyjny i finansowy 
Nasze działania nie byłyby możliwe bez wsparcia ze strony firmy DAGO CentrumRoche Diagnostics Polska, MedCon i Med Food

Patronom medialnym: Termedia, Portale Medyczne, Doniesienia Kardiologiczne, Radioklinika.pl,  Poradnik Zdrowie i M jak Mama.

Zapraszamy serdecznie za rok na kolejną edycję Konferencji AKADEMIA SERCA.   

 

 Termin Konferencji: 25 listopada 2017r. 

CO KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
   
9:00 - 9:30 Otwarcie Konferencji
  prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec, Beata Kulesza, Katarzyna Parafianowicz, Ewa Michalska
 9:30 - 11:00

SESJA I 

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec, dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys

  Co nowego w leczeniu zabiegowym wad serca
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Mroczek
   
  Jakie są odległe wyniki leczenia wad serca
 

prof. dr hab. n. med. Lesław Szydłowski

  Co należy wiedzieć o genetycznych aspektach wad wrodzonych serca
   dr med. Paweł Własienko
   
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa

12:00 - 14:30

SESJA II 

Prowadzenie: dr hab. med. Lidia Ziółkowska

  Problemy rodzin dziecka z wadą wrodzoną serca 
 

mgr. Karolina Bawej, mama dziecka z wws

  Czego od siebie oczekujemy 
 

Spojrzenie rodzica  – Katarzyna Parafianowicz
Spojrzenie pielęgniarki  – Agnieszka Walecka
Spojrzenie lekarza - dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys

 

Czy dzieci z wadami serca trzeba szczepić przeciwko grypie

 

prof. dr hab. Lidia Brydak 

14:30 - 15:30 Lunch

15:30 - 17:00

SESJA III  

Eksperci odpowiadają na pytania uczestników

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec

 

Eksperci: prof. Lidia Brydak, dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, prof. Lesław Szydłowski, dr Lidia Ziółkowska  

 

w tym:

mini-wykłady na zadane wcześniej pytania

pytania z sali

podsumowanie części medycznej

 17:00   Podsumowanie i zakończenie konferencji
   prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec, Beata Kulesza, Katarzyna Parafianowicz 

 

 Termin warsztatów - 26 listopada 2017r.

  • Czas trwania warsztatów: 1,5 godziny
  • Warsztaty będą odbywały się w równoległych grupach, tak aby każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z wybranych warsztatów
  • Podział na grupy zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych
 9:00 - 09:30 Powitalna kawa
  Interpretacja wyników badań krwi dziecka i dobór odpowiedniej diety
  mgr Natalia Palmowska, mgr Emilia Cesarek
  Uwaga na interakcje: leki, suplementy, żywność! Jak chcąc pomóc, nie zaszkodzić
  mgr farmacji Artur Rakowski
  Problemy dzieci po operacjach Fontana
  dr n. med. Anna Mazurek-Kula
  Perspektywa dziecka z wadą serca
  Katarzyna Parafianowicz, Małgorzata Słomczyńska
  Skuteczne pozyskiwanie darowizn i 1% podatku
  Aleksandra Kiełczewska

 

Nasi Wykładowcy:
alt Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec - pediatra, kardiolog, kardiolog dziecięcy. Wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej, twórca i kierownik licznych programów naukowych i organizacyjnych dotyczących kardiologii dziecięcej w Polsce. Wychowawca i nauczyciel wielu lekarzy pediatrów, kardiologów i neonatologów. Autor licznych prac naukowych w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej. Wieloletni redaktor czasopisma „Pediatria po Dyplomie”, członek redakcji  naukowych wielu czasopism pediatrycznych i kardiologicznych. Członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, między innymi były prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, przewodnicząca Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Pediatrycznych, przewodnicząca Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu.
alt Dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys - pediatra, kardiolog dziecięcy, wieloletni Kierownik Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych, od sierpnia 2015 Kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Od lat aktywny członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej. Autorka i współautorka 235 publikacji z dziedziny kardiologii. Przewodniczący-Elekt Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kierowana przez specjalistkę Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych znana jest w Europie zarówno z jakości i złożoności wykonywanych zabiegów, ale także z zastosowania najbardziej zaawansowanych rozwiązań sprzętowych pomagającym małym pacjentom z wadami serca - wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt m.in. dwupłaszczyznowy angiograf, drukarkę 3D. Jako jedyny europejski ośrodek dziecięcej kardiologii interwencyjnej posiada system Allura Clarity FD20/10 z systemem echonawigacji.
 Tomasz Mroczek

Dr hab. n. med. Tomasz Mroczek - kardiochirurg dziecięcy. Od dwudziestu lat operuje w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, podejmując się operacji najbardziej złożonych wad serca. Laureat m.in. nagrody naukowej przyznawanej co roku przez Radę Naukową Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Z Religi.
 Fundacja wyróżnia lekarzy za niezwykłe dokonania naukowe. Jego badania dotyczące niedorozwoju lewego serca znalazły wyraz w pracy naukowej powstałej 
w oparciu o analizę cyfrową i prezentowane były podczas prestiżowych konferencji międzynarodowych oraz w czasopismach. Aktywnie uczestniczy w licznych programach naukowych prowadzonych przez Klinikę, związanych z wprowadzaniem nowatorskich technik operacyjnych w kardiochirurgii dziecięcej, a także z postępowaniem pooperacyjnym obejmującym zaawansowane techniki intensywnej terapii. Współorganizator prestiżowych, międzynarodowych konferencji edukacyjnych „Krakow Educational Workshop on Congenital Heart Disease” skupiających światowe autorytety kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Patron Honorowy  Stowarzyszenia rodziców „Serduszka z Prokocimia”. Otrzymał odznakę „Przyjaciela Dziecka”, którą Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przyznaje osobom podejmującym systematyczny wysiłek na rzecz dobra dziecka poza ramami obowiązków zawodowych i wyróżniającym się czynnym, opiekuńczym stosunkiem do dziecka dając temu wyraz w bezpośredniej pracy dla jego dobra.

Lesław Szydłowski

Prof. dr hab. med. Lesław Szydłowski. Specjalista kardiologii dziecięcej i pediatrii. Kierownik Kliniki Kardiologii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. W Klinice prowadzi się kompleksową diagnostykę i leczenie wad wrodzonych serca i innych  problemów kardiologicznych u dzieci i młodzieży.  Autor i współautor ponad 250 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych.

Lidia Ziółkowska Dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska - pediatra, kardiolog dziecięcy. Od początku pracy zawodowej pracuje w Klinice Kardiologii Instytutu-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, obecnie na stanowisku adiunkta. Jest doświadczonym dydaktykiem, wykładowcą na kursach dla lekarzy, pielęgniarek oraz na naukowych konferencjach polskich i zagranicznych. Była i jest kierownikiem specjalizacji z pediatrii i kardiologii dziecięcej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu pediatrii i kardiologii dziecięcej w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Jest członkiem redakcji czasopism naukowych, członkiem zarządów towarzystw naukowych pediatrycznych i kardiologicznych.  Jest współtwórcą programów dydaktycznych adresowanych do dzieci z wadami wrodzonymi serca oraz ich rodziców, w tym strony internetowej www.kardiologia.czd.pl oraz poradnika dla lekarzy, rodziców na temat rozpoznania, leczenia i profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia u dzieci z wadami wrodzonymi serca.
Lidia Brydak 

Prof. dr hab. Lidia B. Brydak jest niekwestionowanym ekspertem w zakresie badań dotyczących grypy.  Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy jednego ze 141 w świecie. Prowadzi badania naukowe w wielu aspektach problematyki grypy i wirusów grypopodobnych. Współpracuje z wieloma wiodącymi ośrodkami naukowymi w świecie (WH0, ECDC). Uczestniczy w Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS, ECDC platforma TESSY, paltforma FluNet). Realizuje liczne projekty badawcze krajowe i międzynarodowe. Ośrodek, którym kieruje spełnia rolę ośrodka referencyjnego ds. grypy w Polsce.  Upowszechnianie na forum międzynarodowym polskich osiągnięć naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań w grupach podwyższonego ryzyka, poprzez publikacje w czasopismach posiadających IF, np. włączenie polskich badań kardiologicznych do Europejskich zaleceń Kardiologicznych dotyczących szczepień przeciwko grypie. Jest autorką licznych publikacji naukowych dotyczących grypy i jej profilaktyki. Laureatka wielu naukowych nagród oraz specjalnej nagrody Premiera za osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań nad wirusem, grypy oraz badań prowadzących do poprawy zdrowia człowieka. Bierze czynny udział w Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej, Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Bioterroryzmu oraz Krajowym Komitecie ds. pandemii grypy.

alt

dr n. med. Anna Mazurek-Kula - specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej, adiunkt w Klinice Kardiologii Instytututu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wykształcenie w zakresie pediatrii i kardiologii dziecięcej zdobyła pod kierunkiem prof. Andrzeja Sysy. Z Kliniką Kardiologii ICZMP jest związana od III roku studiów, kiedy zaczęła studia indywidualne w zakresie kardiologii dziecięcej pod opieką prof. Jadwigi Moll. Pracę doktorską dotyczącą pooperacyjnej oceny pacjentów z zespołem niedorozwoju lewego serca (HLHS) obroniła z wyróżnieniem w roku 2003. Główne zainteresowania zawodowe i naukowe, to zagadnienia związane z sercem czynnościowo jednokomorowym, a zwłaszcza   zespół niedorozwoju lewego serca. Autor i współautor wielu prac i doniesień naukowych o tej tematyce.

 Paweł Własienko

Dr n. med. Paweł Własienko - Specjalista genetyki klinicznej pracujący w Poradni Genetycznej Zakładu Genetyki Medycznej IMiD oraz Zakładzie Kardiologii Perinatalnej CMKP w Warszawie. Swoje doświadczenie w poradnictwie genetycznym łączy z badaniami płodowego układu krążenia. W swojej rozprawie doktorskiej wykazał, że badania echokardiograficzne serca płodu możliwe są już od 12. tygodnia ciąży, co jest szczególnie istotne w rodzinach, w których urodziło się dziecko z wadą wrodzoną serca. Podczas wizyty pacjentek z obciążonym wywiadem rodzinnym (m.in. wada serca u jednego z rodziców, urodzenie dziecka z wadą serca) oraz w przypadku planowania kolejnej ciąży możliwe jest omówienie istniejących czynników ryzyka i zaplanowanie dalszych koniecznych konsultacji.

Natalia Palmowska

Emilia Cesarek

Natalia Palmowska - dietetyk Poradni Medycyny Żywienia MEDFOOD ze specjalnością dietetyki klinicznej oraz sportowej. Oprócz bycia dietetykiem jest czynnym sportowcem, zawodowo trenuje jeździectwo, a dokładnie skoki przez przeszkody. Jest to jej druga pasja, którą może wykorzystywać w pracy ze sportowcami i ludźmi uprawiającymi na co dzień różne aktywności. Ponadto zajmuje się leczeniem nadwagi i otyłości i zachęca swoich pacjentów do rozpoczęcia aktywności fizycznej, która poprawia efekty zastosowanej diety.

Emilia CesarekPo ukończeniu studiów podyplomowych z dietetyki wróciłam do nauki i nadal studiuję dietetykę ze specjalizacją dietetyka kliniczna. Ukończyłam także studia licencjackie na wydziale Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności filologia angielska. Równolegle do studiów uczęszczam na konferencje i szkolenia w celu pogłębiania wiedzy w zakresie żywienia człowieka. Jestem licencjonowanym instruktorem fitnessu oraz trenerem personalnym. Przeszłam kilkanaście kursów, m.in. z dziedziny pilates, zdrowego kręgosłupa, utrzymania formy w ciąży, stretchingu, trening funkcjonalnego. Na tym oczywiście nie poprzestaje. Chcę się rozwijać, każdego dnia zdobywać wiedzę i  nabierać doświadczenia związanego z moją pracą i pasją.

Warsztaty:  Interpretacja wyników badań krwi dziecka i dobór odpowiedniej diety! Połączenia idealne i mniej idealne.

Artur Rakowski mgr Artur Rakowski - farmaceutka praktyk, od lat współpracujący z czołowymi czasopismami branżowymi dla lekarzy i farmaceutów. 

Poprowadzi warsztaty: Uwaga na interakcje: leki, suplementy, żywność! Jak chcąc pomóc, nie zaszkodzić!

Karolina Bawej

mgr Karolina Bawej – absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, mama chłopca z wrodzoną wadą serca pod postacią HLHS, obecnie po zakończonym planowanym leczeniu kardiochirurgicznym.

Codzienne trudności w opiece nad synem spowodowały chęć zagłębienia się w tematykę problemów rodzin wychowujących dzieci z wrodzonymi wadami serca. W 2009 roku powstała praca magisterska dotycząca tego zagadnienia, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Twardowskiego z Zakładu Psychopatologii Dziecka UAM. Ujęte w niej badania pozwoliły stworzyć rzetelny obraz codziennych problemów, z którymi borykają się rodzice „serduszkowych” dzieci.

 

.

Partnerzy

ROCHE  MEDFOOD      MedCon      Dago Centrum

Patroni Medialni

alt termedia 
 doniesienia kardiologiczne Portale Medyczne 
 M jak Mama Poradnik Zdrowie