Psurska Antonina

Antonina Psurska Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej z Zespołem Fallota i atrezją zastawki płucnej, mozaikowa postać trisomii 21.

Czytaj więcej...

Olszewski Karol

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Jankowska Antonina

Antonina Jankowska
Przełożenie wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Kłosowicz Zofia

alt

 Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych.

Czytaj więcej...

Szymański Ignacy

altMnogie ubytki w przegrodzie międzykomorowej, nadciśnienie płucne.

Czytaj więcej...

Stoińska Mia

Mia Stoińska

Zespół niedorozwoju lewego serca.

Czytaj więcej...

Warzecha Gabriela

altKardiomiopatia rozstrzeniowa

Czytaj więcej...

Serkis Łucja

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Groń Maria

Maria GrońNiezbalansowany kanał przedsionkowo-komorowy, hipoplazja aorty.

Czytaj więcej...

Konieczny Maksymilian

Maksymilian Konieczny
Zespół niedorozwoju lewego serca.
 

Czytaj więcej...

Danielski Szymon

alt
Serce jednokomorowe, zarośnięcie zastawki pnia płucnego, dwunapływowa komora.

Czytaj więcej...

Dudzieński Wojciech

Wojciech DudzińskiPrzełożenie wielkich pni tętniczych z odejściem obu naczyń z prawej komory.

Czytaj więcej...

Domurad Franciszek

Franciszek Domurad
Zespół niedorozwoju lewego serca.
 

Czytaj więcej...

Wieczorek Aleksander

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Szczerba Bartosz

alt
Wspólny pień tętniczy, przerwanie ciągłości łuku aorty, Zespół Di Georga.

Czytaj więcej...

Sroka Dominik

alt
Krytyczne zwężenie zastawki płucnej, atrezja zastawki płucnej, podaortalny ubytek międzykomorowej. 

Czytaj więcej...