Daszykowska Weronika

alt
Zespół Fallota, atrezja zastawki tętnicy płucnej, anastomozy systemowo płucne, lewostronny łuk aorty
 
 
 

Z wielkim żalem informujemy, że Weronika odeszła.

Zbiórka była prowadzona na leczenie i zapewnienie opieki dziecku w szpitalu oraz na lekarstwa, sprzęt, rehabilitację.


Serdecznie dziękujemy za pomoc w zbieraniu funduszy na leczenie Weroniki.