Potrzebują pomocy

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców Fundacja Serce Dziecka prowadzi zbiórki celowe środków na konkretne dziecko i na konkretny ośrodek zdrowia.

Środki pozyskiwane w ramach zbiórek celowych prowadzonych na rzecz dzieci są przeznaczane na finansowania leczenia i rehabilitacji dzieci z wadami serca. Środki pozyskane na rzecz ośrodków zdrowia są przeznaczone na pokrycie kosztów i wyposażenie służące bezpośrednio dzieciom i ich rodzicom i podnoszące jakość i komfort pobytu w szpitalu.

Jeżeli jesteście rodzicami /opiekunami dziecka z wadą serca i chcielibyście założyć zbiórkę celową dla swojego dziecka, prosimy wypełnić Formularz Informacyjny. (Więcej informacji w zakładce 'Potrzebujesz pomocy')

Wypełniony formularzy wraz z ostatnim wypisem ze szpitala oraz zaświadczeniem o zarobkach prosimy przesłać na adres Fundacji (ul. Narbutta 27/1 02-536 Warszawa).

Środki pozyskiwane w ramach zbiórek celowych prowadzonych na rzecz dzieci są przeznaczane na finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci z wadami serca.

Szadkowski Błażej

Błażej Szadkowski Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego

Czytaj więcej...

Ostaszewski Jan

Jan Ostaszewski

Atrezja zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Kwiatkowski Oskar

Oskar Kwiatkowski

Pierwotne nadciśnienie płucne (PH)

Czytaj więcej...

Korol Oskar

Oskar Korol Zarośnięcie ujścia lewej tętnicy wieńcowej.

Czytaj więcej...

Białek Kuba

Kuba Białek

Zwężenie cieśni aorty, hipoplazja zastawki mitralnej i aortalnej.

Czytaj więcej...

Jargus Kaja

Kaja JargusWspólny kanał przedsionkowo – komorowy.

Czytaj więcej...

Wejman Filip

Filip WejmanKrytyczna stenoza aortalna, Znacząca niedomykalność zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Kudan Wiktor

Wiktor Kudan Złożona wada serca.

Czytaj więcej...

Sadowska Marcelina

Marcelina Sadowska Dorv- dwuujściowa prawa komora, nadzastawkowe zwężenie pnia płucnego

Czytaj więcej...

Stefańska Marcelina

Marcelina Stefańska
Wspólny kanał przedsionkowo - komorowy.

Czytaj więcej...