Błaszczyk Kornelia

alt
Zwężenie zastawek, tachykardia, przerośnięte serce.
 

Czytaj więcej...

Czapla Julka

alt
Wspólny pień tętniczy.
 

Czytaj więcej...

Gliniecki Filip

Filip Gliniecki
dTGA , duże VSD , ASD , niedomykalność zastawek
 

Czytaj więcej...

Bugla Wiktoria

Wiktoria Bugla
Złożona wrodzona wada serca.
 

Czytaj więcej...

Bandych Kuba

alt
Atrezja zastawki tętnicy płucnej z ubytkiem przegr. międzykomorowej, ubytek w przegrody międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Pawlak Kamil

alt
Zwężenie cieśni aorty, hipoplastyczny łuk aorty, ubytek przegrody komór, ubytek przegrody przedsionków typu foramen ovale oraz przetrwały przewód tętniczy Botalla.

Czytaj więcej...

Konefał Piotr

alt
DIRV, TGA, stenoza płucna
 

Czytaj więcej...

Dąbrowscy Filip i Lena

Filip i Lena Dąbrowscy
HLHS / Atrezja dróg żółciowych

Czytaj więcej...

Chabros Mateusz

Mateusz Chabros
Zastawkowe i podzastawkowe zwężenie aorty z niedomykalnością aortalną i mitralną.
 

Czytaj więcej...

Pesta Aleksander

alt
Serce jednokomorowe, stan po dwóch udarach niedokrwiennych mózgu, padaczka lekooporna.
 

Czytaj więcej...

Uryga Kacper

alt
Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy, sztuczna zastawka mitralna.
 

Czytaj więcej...

Mrozkowiak Maksymilian

Maksymilian Mrozkowiak
IAA + VSD + PDA, Zespół Di George`a, bradykardia.
 

Czytaj więcej...

Madej Igor

Igor Madej
Zespół Fallota skrajne zwężenie zastawki tętnicy płucnej
 

Czytaj więcej...

Proń Szymon

alt

HRHS, Przełożenie wielkich naczyń tętniczych, overriding @ stradling zastawki trójdzielnej dwunapływowa lewa komora, ubytek w przegrodzie międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Ostański Szymon

alt
Częstoskurcz nadkomorowy typu LONG RP.
 

Czytaj więcej...

Majek Hubert

Hubert Majek
Okienko aortalno - płucne; przerwany łuk aorty
 

Czytaj więcej...

Słowikowski Mateusz

altDwuodpływowa prawa komora z odległym ubytkiem przegrody międzykomorowej, ubytkiem przegrody między przedsionkowej typu drugiego, niedomykalnością zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Socha Jakub

Jakub Socha
Dwunapływowa pojedyncza komora, zarośnięcie zastawki tętnicy płucnej, malpozycja pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Kamińska Marta

altZastawkowe zwężenie aorty.
 

Czytaj więcej...

Galicki Tomasz

alt
Wrodzona wada serca pod postaciąi koarktacji aorty, przetrwałego przewodu tętniczego.
 

Czytaj więcej...

Wasiak Zuzanna

alt
Zarośnięta zastawka trójdzielna z nierestrykcyjnym ubytkiem przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej.
 

Czytaj więcej...

Piasecki Piotr

Piotr Piasecki
Skrajne zwężenie zastawki aortalnej i cieśni aorty, hipoplastyczna lewa komora i zastawka mitralna. Nadciśnienie płucne.
 

Czytaj więcej...

Lipnicki Leon

Leon Lipnicki
DILV, TGA, PS, VSD
 

Czytaj więcej...

Rocławski Arkadiusz

alt
Kardiomiopatia prawej komory, niezamykająca się zastawka, BPD, CU.
 

Czytaj więcej...

Widurski Szymon

alt
Tetrologia Fallota, artrezja tętnicy płucnej, prawa tętnica podobojczykowa od aorty zastępującej.
 

Czytaj więcej...

Czysz Wiktor

alt
Kardiomiopatia rozstrzeniowia
 

Czytaj więcej...