Biliński Kuba

alt
HLHS + Rekoartacja aorty

Czytaj więcej...

Pesta Aleksander

alt
Serce jednokomorowe, stan po dwóch udarach niedokrwiennych mózgu, padaczka lekooporna.
 

Czytaj więcej...

Mrozkowiak Maksymilian

Maksymilian Mrozkowiak
IAA + VSD + PDA, Zespół Di George`a, bradykardia.
 

Czytaj więcej...

Beliczyńska Sara

alt
Siniczna, złożona wada serca
 

Czytaj więcej...

Flisikowska Ola

Ola Flisikowska
Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, nieprawidłowy spływ żył płucnych, bradykardia.
 

Czytaj więcej...

Ostański Szymon

alt
Częstoskurcz nadkomorowy typu LONG RP.
 

Czytaj więcej...

Słowikowski Mateusz

altDwuodpływowa prawa komora z odległym ubytkiem przegrody międzykomorowej, ubytkiem przegrody między przedsionkowej typu drugiego, niedomykalnością zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Kowalczyk Aleks

alt
Zespół White-Bland-Gerlanda
 

Czytaj więcej...

Kamińska Marta

altZastawkowe zwężenie aorty.
 

Czytaj więcej...

Wasiak Bartek

alt
Złożona wada serca
 

Czytaj więcej...

Sosnowski Tymon

alt
 
Zespół Fallota z atrezją zastawki tętnicy płucnej.
 

Czytaj więcej...

Gralik Tymoteusz

Tymoteusz Gralik
 
Atrezja trójdzielnej zastawki, ubytek przegrody międzykomorowej, serce jednokomorowe. 

Czytaj więcej...

Nowak Zosia

alt
Złożona wada serca + całkowite przełożenie narządów wewnętrznych
 

Czytaj więcej...

Wasiak Zuzanna

alt
Zarośnięta zastawka trójdzielna z nierestrykcyjnym ubytkiem przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej.
 

Czytaj więcej...

Marcinowski Maciek

alt
Złożona wada serca, (HLHS), dekstrokardia, artezja płucna
 

Czytaj więcej...

Rocławski Arkadiusz

alt
Kardiomiopatia prawej komory, niezamykająca się zastawka, BPD, CU.
 

Czytaj więcej...

Walendzik Joasia

altTetralogia Fallota + wielowadzie
 

Czytaj więcej...