Kowalczyk Aleks

alt
Zespół White-Bland-Gerlanda
 

Czytaj więcej...

Wasiak Bartek

alt
Złożona wada serca
 

Czytaj więcej...

Nowak Zosia

alt
Złożona wada serca + całkowite przełożenie narządów wewnętrznych
 

Czytaj więcej...

Sosnowski Tymon

alt
 
Zespół Fallota z atrezją zastawki tętnicy płucnej.
 

Czytaj więcej...

Marcinowski Maciej

alt
Złożona wada serca, (HLHS), dekstrokardia, artezja płucna
 

Czytaj więcej...

Gralik Tymoteusz

Tymoteusz Gralik
 
Atrezja trójdzielnej zastawki, ubytek przegrody międzykomorowej, serce jednokomorowe. 

Czytaj więcej...

Lipowska Hanna

Hanna Lipowska
Złożona wada serca

Czytaj więcej...

Walendzik Joanna

altTetralogia Fallota + wielowadzie
 

Czytaj więcej...