Drechsler Maria

Maria Drechsler
Złożona wada serca.

Czytaj więcej...

Knyszyńska Anna

Anna Knyszyńska
Złożona wada serca.
 

Czytaj więcej...

Luboch Szymon

Szymon Luboch
Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych typ nadsercowy

Czytaj więcej...

Bydliński Feliks

Feliks Bydliński

Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych.

Czytaj więcej...

Majewski Jeremi

Jeremi Majewski
Zespół niedorozwoju lewego serca, padaczka, niedoczynność tarczycy.

Czytaj więcej...

Lewandowski Łukasz

Łukasz Lewandowski
Kardiomiopatia przerostowa.

Czytaj więcej...

Baranowska Eliza

Eliza Baranowska
Tętnicze nadciśnienie płucne.

Czytaj więcej...

Szymańska Małgorzata

Małgorzata Szymańska
Zespół niedorozwoju lewego serca, padaczka, niedoczynność tarczycy.

Czytaj więcej...

Ziółkowski Marcuez

Marcuez Ziółkowski
Zespół niedorozwoju lewego serca, padaczka, niedoczynność tarczycy.

Czytaj więcej...

Zgiep Stefan

Stefan Zgiep
Zwężenie zastawki aortalnej.

Czytaj więcej...

Czaja Nikodem

Nikodem Czaja
Ubytek przegrody międzykomorowej, zwężenie cieśni aorty.

Czytaj więcej...

Korczak Jadwiga

Jadwiga Korczak
Tętniak okołobłoniasty przegrody międzykomorowej z małymi ubytkami. 

Czytaj więcej...

Pruszkowski Ignacy

Ignacy Pruszkowski
Podwójne odejście naczyń z prawej komory ze zwężeniem tętnicy płucnej.
 

Czytaj więcej...

Tabaszewska Natalia

Natalia Tabaszewska
Zespół niedorozwoju lewego serca.

Czytaj więcej...

Biedny Alan

Alan Biedny
Dekstrowersja, hemodynamiczna pojedyncza komora.
 

Czytaj więcej...

Jobda Karolina

Karolina Jobda
Ubytek przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, zwężenie zastawki mitralnej, koarktacja aorty.
 

Czytaj więcej...

Halewicz Adrian

Adrian Halewicz
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej, przełożenie pni Tętniczych.

Czytaj więcej...

Jaśkaczek Iga

Iga Jaśkaczek
Ubytek przegrody przedsionkowo - komorowej, niedomykalność zastawki dwudzielnej i zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Chinczewski Wojciech

Wojciech Chinczewski
Hipoplazja lewej komory serca.
 

Czytaj więcej...

Prusik Norbert

Norbert Prusik
Wspólny pień tętniczy.

Czytaj więcej...

Skalmowski Fabian

Fabian Skalmowski
Stanoza aortalna ze znacznie upośledzoną funkcją lewej komory serca.
 

Czytaj więcej...

Janowicz Amelia

Amelia Janowicz
Obejście obu dużych naczyń z prawej komory.

Czytaj więcej...

Lesiuk Szymon

Szymon Lesiuk
Zwężenie zastawki mitralnej, koarktacja aorty, histiocytoza kości.
 

Czytaj więcej...

Klich Krzysztof

Krzysztof Klich
Ubytek przegrody międzykomorowej, niedomykalność zastawki aortalnej.
 

Czytaj więcej...