Święcicka Justyna

Justyna Święcicka
Atrezja zastawki płucnej, podwójne odejśie wielkich naczyń z prawej komory ubytek w przegrodzie miedzykomorowej, dodatkowe połaczenia systemowo-płucne.

Czytaj więcej...

Dutka Rafał

altZłożona wada serca z jednosystemową komorą.
 

Czytaj więcej...

Jankowska Lilianna

alt
Atrezja zastawki płucnej.

Czytaj więcej...

Targosz Karolina

alt
Ubytek międzykomorowy, międzyprzedsionkowy, niedomknięcie zastawki.

Czytaj więcej...

Kalinowski Franciszek

Franciszek Kalinowski
Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego, zwężenie zastawki mitralnej, niedomykalność i zwężenia zastawki dwudzielnej, prawa tętnica podobojczykowa błądząca, niewydolność serca, zwężenie jelita grubego.

Czytaj więcej...

Jankowska Martyna

alt
Kardiomiopatia rozstrzeniowa i ciśnienie płucne.

Czytaj więcej...

Rosiak Kornelia

Kornelia Rosiak
Dekstrowersja, zarośnięcie zastawki pnia płucnego, nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze, ubytek przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Adamczyk Michał

alt
Arytmogenna dysplazja prawej komory.

Czytaj więcej...

Walukiewicz Andrzej

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Pieniak Wiktoria

Wiktoria Pieniak
Kardiomiopatia rozstrzeniowa, niewydolność serca nie określona.

Czytaj więcej...

Kurak Adam

Adam Kurak

Tetralogia Fallota ze zwężeniem podzastawkowym i zastawkowym, MAPCA, niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Konieczka Mateusz

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Gumowski Jan

Jan Gumowski
Skorygowane przełożenie pni tętniczych, atrezja płuc, ubytek międzykomorowy.

Czytaj więcej...

Domel Michał

altZłożona wada serca.

Czytaj więcej...

Wegner Maciej

Maciej Wegner
Serce jednokomorowe, dwunapływowa lewa komora, przełożenie wielkich naczyń.

Czytaj więcej...

Kupnicki Fabian

Fabian KupnickiZłożona wada serca.

Czytaj więcej...

Baran Szymon

alt
Atrezja Płucna, Ubytek miedzykomorowy.

Czytaj więcej...

Biernacki Dominik

altTetralogia Fallota z hipoplazją pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Graczyk Adam

alt
Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Grzesista Lena

altZłożona wada serca

Czytaj więcej...

Sikora Maja

Maja SikoraZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kruszyński Julian

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Łaski Mikołaj

Mikołaj LaskiAtrezja zastawki tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Szczepankiewicz Stanisław

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Michalak Jan

altZespół niedorozwoju lewej części serca

Czytaj więcej...

Kordylak Jakub

Jakub Kordylak
CV+CA/AVSD. Malpozycja naczyń. TAPVR typ nadsercowy. PS łagodna. Odwrócenie trzewi.

Czytaj więcej...

Cassani Laura

alt
Atrezja zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Łyczak Jakub

altCałkowity kanał przedsionkowo - komorowy, niedomykalność zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Kubaczyk Wojciech

Wojciech Kubaczyk
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Dyda Michał

altZespół heterotaksji, liczne wady rozwojowe serca, tracheostomia.

Czytaj więcej...

Sokołowski Mikołaj

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kula Emil

Emil KulaZłożona wada serca, mechaniczna zastawka dwudzielna.

Czytaj więcej...

Łazarski Mateusz

Mateusz ŁazarskiZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kępski Jakub

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Masiulis Bartosz

Bartosz Masiulis

Koarktacja aorty (zwężenie cieśni aorty), Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu sinus venosus, nadciśnienie płucne, niedomykalność zastawki trójdzielnej III st.

Czytaj więcej...