Graczyk Adam

alt
Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Sikora Maja

Maja SikoraZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kruszyński Julian

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Łaski Mikołaj

Mikołaj LaskiAtrezja zastawki tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Szczepankiewicz Stanisław

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Michalak Jan

altZespół niedorozwoju lewej części serca

Czytaj więcej...

Kordylak Jakub

Jakub Kordylak
CV+CA/AVSD. Malpozycja naczyń. TAPVR typ nadsercowy. PS łagodna. Odwrócenie trzewi.

Czytaj więcej...

Cassani Laura

alt
Atrezja zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Łyczak Jakub

altCałkowity kanał przedsionkowo - komorowy, niedomykalność zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Kubaczyk Wojciech

Wojciech Kubaczyk
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Dyda Michał

altZespół heterotaksji, liczne wady rozwojowe serca, tracheostomia.

Czytaj więcej...

Sokołowski Mikołaj

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kula Emil

Emil KulaZłożona wada serca, mechaniczna zastawka dwudzielna.

Czytaj więcej...

Łazarski Mateusz

Mateusz ŁazarskiZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kępski Jakub

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Masiulis Bartosz

Bartosz Masiulis

Koarktacja aorty (zwężenie cieśni aorty), Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu sinus venosus, nadciśnienie płucne, niedomykalność zastawki trójdzielnej III st.

Czytaj więcej...

Jankowska Lilianna

alt
Atrezja zastawki płucnej.

Czytaj więcej...

Kiendorowicz Jerzy

altUbytek przegrody przedsionkowo-komorowej, nadciśnienie płucne. Zespół Downa.

Czytaj więcej...

Targosz Karolina

alt
Ubytek międzykomorowy, międzyprzedsionkowy, niedomknięcie zastawki.

Czytaj więcej...

Lewandowska Anna

altUbytek przegrody międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Kościńska Blanka

altHipoplazja łuku aorty, koarktacja aorty, ubytek w przegrodzie.

Czytaj więcej...

Adamczyk Michał

alt
Arytmogenna dysplazja prawej komory.

Czytaj więcej...

Dawidowski Paweł

altOkienko aortalno-płucne.

Czytaj więcej...

Pierzchało Karolina

altWrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego.

Czytaj więcej...

Pieniak Wiktoria

Wiktoria Pieniak
Kardiomiopatia rozstrzeniowa, niewydolność serca nie określona.

Czytaj więcej...

Wijaszka Amelia

altZespół Di-Georga, wspólny pień tętniczy typ II.

Czytaj więcej...

Cechowski Przemysław

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Dębiński Leon

altUbytki w przegrodzie międzykomorowej, konatacja łuku aorty, przerost mięśnia sercowego, nadciśnienie płucne.

Czytaj więcej...

Bryks Kacper

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Cybula Kinga

Kinga CybulaZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Biernacki Dominik

Dominik BiernackiTetralogia Fallota z hipoplazją pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Luma Natalia

altTetralogia Fallota.

Czytaj więcej...

Muś Aleksander

Aleksander MuśZespół nerczycowy, zakrzepica zatok żylnych mózgu.

Czytaj więcej...

Grzesista Lena

altZłożona wada serca

Czytaj więcej...

Leszczyńska Karolina

altKanał przedsionkowo- komorowy z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...