Mikołajczyk Łucja

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Staśkiewicz Inga

altArytmogenna kardiomiopatia prawej komory serca, zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz komorowy.

Czytaj więcej...

Wójcik Iga

altNiedomykalność zastawki dwudzielnej, niedomykalność i zwężenie zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Starczewski Tomasz

altPrzerwanie łączności łuku aorty typ B, ubytek przegrody międzykomorowej, dwupłatkowa zastawka aortalna, ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu  drugiego.

Czytaj więcej...

Sławiński - Szmyciński Filip

altKrytyczna wada serca, ubytek w przegrodzie międzykomorowej, zarośniecie pnia płucnego, hipoplazja prawej komory.

Czytaj więcej...

Berdys Krzysztof

altPrzerwany łuk aorty, przetrwały przewód Botalla, ubytek przegrody komorowej i przedsionkowej.

Czytaj więcej...

Kordeczka Zuzanna

altZespół niedorozwoju lewej komory serca.

Czytaj więcej...

Jasińska Wiktoria

alt

Zarośnięcie zastawki trójdzielnej, ubytek w przegrodzie międzykomorowej, przetrwały przewód tętniczy.

Czytaj więcej...

Czupryś Franciszek

altZespół niedorozwoju lewego serca.

Czytaj więcej...

Siudak Kamil

altWrodzona sinicza złożona wada serca.

Czytaj więcej...

Łukomski Jakub

altSerce jednokomorowe, ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Cebula Krzysztof

altZarośnięta zastawka aortalna, ubytek przegrody międzykomorowej, hipoplazja łuku aorty.

Czytaj więcej...

Pieńkowska Aleksandra

altUbytek przegrody przedsionkowo - komorowej.

Czytaj więcej...

Janiszewska Aleksandra

Aleksandra JaniszewskaZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Dąbrowska Oliwia

Oliwia DąbrowskaAtrezja płucna, całkowity kanał przedsionkowo-komorowy, hipoplastyczne tętnice płucne, kolaterale aortalno-płucne, wspólna zastawka.

Czytaj więcej...

Pokorski Wiktor

altOdejście obu dużych naczyń z prawej komory, sinica, nieprawidłowe połączenie komorowo tętnicze.

Czytaj więcej...

Szymańska Zuzanna

Szymanska_ZuzannaUbytek kanału przedsionkowo-komorowego oraz przewodu tętniczego i otworu owalnego.

Czytaj więcej...

Szczęk Lena

Lena SzczękTAPVD (Całkowity Nieprawidłowy Spływ Żył Płucnych)

Czytaj więcej...

Genczelewska Amelia

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Fogt Szymon

altAtrezja zastawki płucnej, hipoplazja prawej komory.

Czytaj więcej...

Kujawiak Zofia

Zofia KujawiakAtrezja tętnicy płucnej, ubytek międzykomorowy i międzyprzedsionkowy.

Czytaj więcej...

Miernik Dominik

altZespół wydłużonego QT.

Czytaj więcej...

Nowak Lena

altKrytyczne zwężenie cieśni aorty i dwupłatkowa zastawka.

Czytaj więcej...

Szwedek Kacper

altZarośnięta zastawka trójdzielna z ubytkiem w przegrodzie.

Czytaj więcej...

Markowicz Julia

Julia MarkowiczZespół Niedorozwoju Lewego Serca.

Czytaj więcej...

Kępczyński Artur

altWrodzony blok przedsionkowo-komorowy III stopnia.

Czytaj więcej...

Kołodziejczak Kacper

altPojedyncza dwunapływowa komora lewa z 1-transpozycyjnym ustawieniem wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Wawrzyńczak Adam

altPojedyncza komora o typie PV, atrezja zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Kowalewska Karolina

altPrzełożenie pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Bąk Kryspin

altPrzełożenie wielkich pni tętniczych i ubytek w przegrodzie.

Czytaj więcej...

Wolanin Zuzanna

altUbytek w przegrodzie międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Sporek Michał

altNiedomykalność zastawki aortalnej.

Czytaj więcej...

Gajak Szymon

altUbytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Turewicz Alan

altPrzełożenie wielkich pni tętniczych, ubytek w przegrodzie międzykomorowej, zwężenie drogi wypływu lewej komory, ubytek w przegrodzie miedzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Wrąbel Antonina i Franciszek

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Perczyński Alan

altAtrezja zastawki trójdzielnej i płucnej.

Czytaj więcej...

Matuszak Łukasz

altZespół Fallota z zarośnięciem zastawki płucnej .

Czytaj więcej...

Ojer Nikola

altUbytek przegrody przedsionkowo - komorowej.

Czytaj więcej...

Bartnicki Mateusz

Mateusz Bartnicki

Kardiomiopatia gąbczasta (niescalenie mięśnia obu komór i przegrody międzykomorowej) mnogiej ubytki przegrody międzykomorowej, nadciśnienie płucne o etiologii mieszanej.

Czytaj więcej...

Kwiecień Filip

altZarośnięcie zastawki trójdzielnej z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Laskowski Albert

altWrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...