Siudak Kamil

altWrodzona sinicza złożona wada serca.

Czytaj więcej...

Cebula Krzysztof

altZarośnięta zastawka aortalna, ubytek przegrody międzykomorowej, hipoplazja łuku aorty.

Czytaj więcej...

Szymański Kacper

Kacper SzymańskiPrzełożenie wielkich pni tętniczych – TGA

Czytaj więcej...

Bogucki Dawid

Dawid Bogucki

Ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, drożny przewód tętniczy, wrodzona niedomykalność zastawki aorty, zarośnięcie odbytu.

Czytaj więcej...

Szczęk Lena

Lena SzczękTAPVD (Całkowity Nieprawidłowy Spływ Żył Płucnych)

Czytaj więcej...

Brzyski Mikołaj

alt

 Tetralogia Fallota z hipoplastycznymi tętnicami płucnymi.

Czytaj więcej...

Fogt Szymon

altAtrezja zastawki płucnej, hipoplazja prawej komory.

Czytaj więcej...

Nowak Lena

altKrytyczne zwężenie cieśni aorty i dwupłatkowa zastawka.

Czytaj więcej...

Urbaniak Wojciech

alt
Koarktacja aorty, ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, przetrwały przewód tętniczy Botala.

Czytaj więcej...

Marcysiak Antoni

alt Atrezja płucna, Tetralogia Fallota.

Czytaj więcej...

Szopiński Wojciech | Warzyńska Lena

Wojciech Szopiński i Lena WarzyńskaWojciech Szopiński - Kardiomiopatia przerostowa, zaburzenia rytmu, hipotonia polekowa, blok przedsionkowo-komorowy.
Lena Warzyńska - Kardiomiopatia przerostowa, niedomykalność zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Wawrzyńczak Adam

altPojedyncza komora o typie PV, atrezja zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Bąk Kryspin

altPrzełożenie wielkich pni tętniczych i ubytek w przegrodzie.

Czytaj więcej...

Wolanin Zuzanna

altUbytek w przegrodzie międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Gajak Szymon

altUbytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Biały Piotr

alt

Zwężenie cieśni aorty.

Czytaj więcej...

Wrąbel Antonina i Franciszek

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Pytel Tomasz

alt

Rozszczep kręgosłupa, autyzm.

Czytaj więcej...

Matuszak Łukasz

altZespół Fallota z zarośnięciem zastawki płucnej .

Czytaj więcej...

Maksimczuk Weronika

Weronika Maksimczuk

Atrezja zastawki pnia płucnego i hipoplazja prawej komory serca.

Czytaj więcej...

Bartnicki Mateusz

Mateusz Bartnicki

Kardiomiopatia gąbczasta (niescalenie mięśnia obu komór i przegrody międzykomorowej) mnogiej ubytki przegrody międzykomorowej, nadciśnienie płucne o etiologii mieszanej.

Czytaj więcej...

Laskowski Albert

altWrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Jedyński Rafał

Rafał Jedyński

Złożona arytmia komorowa.

Czytaj więcej...

Nawolska Maja

Maja NawolskaOdejście obu naczyń z prawej komory o typie zespołu Fallota.

Czytaj więcej...

Kierepka Bartłomiej

altZłożona wada serca.
 

Czytaj więcej...

Dudek Bartłomiej

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Celiński Wojciech

Wojciech CelińskiWada złożona serca oraz górnych kończyn.

Czytaj więcej...

Spiak Nadia

altZespół Niedorozwoju Prawej Części Serca - Zarośnięcie zastawki Trójdzielnej, Ubytek Międzykomorowy.

Czytaj więcej...

Lech Franciszek

Franciszek LechZarośnięcie pnia płucnego, lewostronny izomeryzm, niezbalansowany kanał przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Cap Julian

Julian CapZłożona wada serca pod postacią wspólnej komory, hipoplazja prawej zastawki, zwężenie podpłucne i ubytek międzyprzedsionkowy.

Czytaj więcej...

Kwiecińska Maja

altNiedomykalność zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Szczeszek Kacper

altStan po operacji serca trójprzedsionkowego prawego i ubytku przegrody przedsionkowej, Hipoplazja prawej komory.

Czytaj więcej...