Marcysiak Antoni

alt Atrezja płucna, Tetralogia Fallota.

Czytaj więcej...

Mikołajczyk Szymon

Szymon Mikołajczyk

Ubytek przegrody międzykomorowej, inwersja komór, podwójny odpływ z prawej komory z zarośnięciem pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Szopiński Wojciech | Warzyńska Lena

Wojciech Szopiński i Lena WarzyńskaWojciech Szopiński - Kardiomiopatia przerostowa, zaburzenia rytmu, hipotonia polekowa, blok przedsionkowo-komorowy.
Lena Warzyńska - Kardiomiopatia przerostowa, niedomykalność zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Cielecka Paulina

alt

Atrezja zastawki trójdzielnej, ubytek międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, brak prawej komory.

Czytaj więcej...

Lewicki Mateusz

alt

Kardiomiopatia rozstrzeniowa.

Czytaj więcej...

Górska Nina

alt

Mnogie ubytki w przegrodzie międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Biały Piotr

alt

Zwężenie cieśni aorty.

Czytaj więcej...

Kislinger Leon

Leon Kislinger

TGA, przełożenie wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Pytel Tomasz

alt

Rozszczep kręgosłupa, autyzm.

Czytaj więcej...

Micyk Jowita

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Maksimczuk Weronika

Weronika Maksimczuk

Atrezja zastawki pnia płucnego i hipoplazja prawej komory serca.

Czytaj więcej...

Ignatzy Marta

alt

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, zwężenie tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Piechocka Antonina

Antonina Piechocka

 Atrezja zastawki pnia płucnego z masywną niedomykalnością zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Celiński Wojciech

Wojciech CelińskiWada złożona serca oraz górnych kończyn.

Czytaj więcej...

Kozera Oliwier

Oliwier Kozera

 Kardiomiopatia przerostowa

Czytaj więcej...

Lech Franciszek

Franciszek LechZarośnięcie pnia płucnego, lewostronny izomeryzm, niezbalansowany kanał przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Cap Julian

Julian CapZłożona wada serca pod postacią wspólnej komory, hipoplazja prawej zastawki, zwężenie podpłucne i ubytek międzyprzedsionkowy.

Czytaj więcej...

Słabak Karol

Karol Słabak

Kardiomiopatia zastoinowa.

Czytaj więcej...

Szczeszek Kacper

altStan po operacji serca trójprzedsionkowego prawego i ubytku przegrody przedsionkowej, Hipoplazja prawej komory.

Czytaj więcej...

Rumowski Igor

altHipoplazja łuku aorty, przełożenie pni, ubytek w przegrodzie komór, zwężenie aorty.

Czytaj więcej...

Migoń Filip

alt

Zarośnięcie zastawki trójdzielnej z zarośnięciem zastawki płucnej i ubytkiem międzyprzedsionkowym.

Czytaj więcej...

Brzostowska Zuzanna

alt

Ubytek międzyprzedsionkowy z rozszczepem przedniego płatka.

Czytaj więcej...

Wojnarowski Krzysztof

alt

Wspólny pień tętniczny, ubytek międzykowmorowy, Epilepsja, opóźnienie umysłowe, MPD, niedowład połowiczny.

Czytaj więcej...

Dąbrowski Kacper

alt

Zwężenie aorty drogi wypływu z lewej komory i koarktacji aorty.

Czytaj więcej...

Szczeszek Maja

alt

DEKSTROCARDIA, DORV, VSD, ASD, CoA, HIPOPLAZJA LV.

Czytaj więcej...

Kobielus Mikołaj

alt

Atrezja zastawki tętnicy płucnej z ciągłą przegrodą międzykomorową, hipoplazja komory prawej, przetrwały przewód tętniczy, niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Witarzyk Dominik

alt

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, zwężenie zastawki przedsionkowo-komorowej, przełożenie wielkich naczyń, zwężenie pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Reszka Mikołaj

alt

Całkowity ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej.

Czytaj więcej...

Krasiński Marek

alt

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, zwężenie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Olszewski Karol

Karol Olszewski

Ubytek międzykomorowy, miedzyprzedsionkowy, przerwany łuk aorty, Zespół di Georga.

Czytaj więcej...