Borzejewicz Victoria

Victoria BorzejewiczNiedorozwój lewego serca.
 

Czytaj więcej...

Gulbinowicz Filip

alt

Odejście obu dużych naczyń z prawej komory, niedomykalność zastawki płucnej.

Czytaj więcej...

Zakaszewski Jakub

Jakub ZakaszewskiUbytek przegrody międzyprzedsionkowej.
 

Czytaj więcej...

Dobrzelecki Mikołaj

Mikołaj Dobrzelecki

Zespół niedorozwoju lewego serca z zarośnięciem zastawki dwudzielnej i zarośnięciem zastawki aortalnej.

Czytaj więcej...

Stasz Jan

Jan StaszZespół Fallota.
 

Czytaj więcej...

Gołębiewska Aleksandra

alt

Zespół Heterotaksji, Ubytek międzykomorowy, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Kaczmarczyk Oliwia

altCzęstoskurcz nadkomorowy, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.
 

Czytaj więcej...

Rzeszutek Łukasz

alt

Zespół niedorozwoju lewego serca.

Czytaj więcej...

Baranek Michalina

alt

Zarośnięcie zastawki trójdzielnej, zwężenie pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Liwińscy Jakub i Mateusz

alt

Mateusz Liwiński - zespół chorej zatoki, bradykardia zatokowa 

Jakub Liwiński - tętniak IVS, niedomykalność aortalna drugiego stopnia, wydłużone QRC, nieregularny rytm

Czytaj więcej...

Szymczyk Szymon

Szymon Szymczyk

Złożona wrodzona sinicza wada serca, zespół heterotaksji, całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych.

Czytaj więcej...

Lipska Karolina

Karolina Lipska

Wrodzony całkowity blok przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Zawodna Laura

Laura Zawodna
Zespół hipoplazji lewego serca.

Czytaj więcej...

Galińska Hanna

alt
Hipoplazja zastawki mitralnej, aortalnej i łuku aorty, ubytek przegrody komór.

Czytaj więcej...

Król Kajetan

Król KajetanDekstrowersja, izomeryzm lewoprzedsionkowy, niezbalansowany ubytek przedsionkowo-komorowy ze skrajnym niedorozwojem prawej komory, wspólny przedsionek, zarośnięcie pnia płucnego, przerwanie żyły głównej dolnej z kontynuacją przez żyłę nieparzystą.

Czytaj więcej...

Dziarmaga Wiktor

alt
Podwójny napływ do pojedynczej komory, zarośnięcie pnia płucnego, TGA.

Czytaj więcej...

Ziobro Jakub

alt

 Zespół prawostronnego izomeryzmu.

Czytaj więcej...

Gargasz Nadia

Nadia Gargasz
Hipoplazja łuku aorty, koarktacja łuku aorty, ubytki międzykomorowe, przetrwały przewód tętniczy.

Czytaj więcej...

Samborski Szymon

alt

Hipoplazja lewej komory serca.

Czytaj więcej...

Tyliba Alan

alt
Zespół niedorozwoju lewego serca.

Czytaj więcej...

Włodek Marcel

Marcel Włodek

Dwunapływowa pojedyncza komora, niedorozwój lewej części serca, zwężenie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Dycha Kacper

alt
Atrezja zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Klimczyk Dominik

alt

Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, mały resztowy VSD.

Czytaj więcej...

Płachta Jagoda

alt

Dwunapływowa lewa komora (DILV), odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory, dwie żyły główne górne, dekstrokardia i odwrócenie trzewi.

Czytaj więcej...

Grądzki Michał

alt

Atrezja zastawki trójdzielnej, pojedyncza komora serca.

Czytaj więcej...

Łabędź Wiktoria

alt
Atrezja zastawki trójdzielnej, hipoplazja prawej komory, ubytek przegrody międzykomorowej i miedzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Kwiatosz Lena

alt

Przełożenie wielkich pni tętniczych, ubytek przegrody miedzykomorowej, zarośnięcie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Zaim Laura

Laura Zaim
Stenoza aortalna, niedomykalność IV stopnia, infekcyjne zapalenie wsierdzia.

Czytaj więcej...

Strycharz Karol

Karol Strzycharz

Zespół Fallota, atrezja zastawki tętnicy płucnej, drożny przewód tętniczy.

Czytaj więcej...

Maziarz Zofia

alt
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu secundum.

Czytaj więcej...

Maciejewska Julia

alt

Atrezja zastawki trójdzielnej, serce jednokomorowe, ubytek przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Feluś Kordian

alt

Przełożenie wielkich pni tętniczych, ubytek międzykomorowy.

Czytaj więcej...

Rubaj Franciszek

Franciszek Rubaj
Tetralogia Fallota, hipoplazja tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Wasilewski Filip

Filip Wasilewski

Zespół hipoplazji lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kobojek Dawid

Dawid Kobojek
Skrajne zwężenie zastawki tętnicy płucnej oraz hipoplazja prawej komory serca.

Czytaj więcej...

Kijewski Kacper

alt

Atrezja tętnicy płucnej z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej, zespół Ebsteina, skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych, dekstrokardia z dekstrowersją, napadowy częstoskurcz nadkomorowy.

Czytaj więcej...

Rochewicz Oskar

alt
Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze.

Czytaj więcej...

Wira Julian

Julian Wira

HLHS, IAA typu B, VSD.

Czytaj więcej...

Ulejczyk Amelia

alt
Ubytek przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Kowalska Maja

Maja Kowalska

Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, przetrwały przewód tętniczy, sztuczna zastawka mitralna, stymulator serca, Zespół Downa.

Czytaj więcej...

Gardzińska Izabela

alt
Podwójne odejście wielkich tętnic z prawej komory z malpozycją wielkich pni tętniczych, ubytek międzykomorowy.

Czytaj więcej...