Sigorska Zuzanna

Zuzanna Sigorska

Zespół wydłużonego odcinka QT.

Czytaj więcej...

Janik Michał

alt

Liczne mięśniowe ubytki przegrody międzykomorowej, zwężenie zastawki tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Litowczyk Michał

Michał Litowczyk

Dwuujściowa prawa komora, zwężenie zastawki pnia tętnicy płucnej, ubytek przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Wesołowska Nikola

Nikola Wesołowska

Zespół lewostronnego izomeryzmu, całkowity kanał przedsionkowo-komorowy, odejscie naczyń tętniczych z prawej komory, Zespół Fallota.

Czytaj więcej...

Wachowicz Zuzanna

Zuzanna Wachowicz

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Mańkowska Zofia

alt

Hipoplazja prawej komory serca, atrezja zastawki trójdzielnej, przełożenie wielkich naczyń, hipoplazja łuku aorty i cieśni, ubytek międzykomorowy.

Czytaj więcej...

Kaczyński Filip

alt

Zespół Fallota + dysplazja zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Gidaszewski Oskar

alt

Transpozycja wielkich naczyń, atrezja zastawki trójdzielnej, hipoplazja łuku aorty.

Czytaj więcej...

Cierpica Kacper

alt

Zespół heterotaksji, prawostronny Izomeryzm.

Czytaj więcej...

Kołodziej Maja

Maja Kołodziej

HLHS z prawą tętnicą podobojczykową błądzącą oraz żyłą główną górną dodatkową lewą uchodzącą do zatoki wieńcowej.

Czytaj więcej...

Kamysz Agnieszka

alt

Wspólny pień tętniczy.

Czytaj więcej...

Kaźmierczak Eliza

alt

Zespół Wolffa-Parkinsona-white'a, ubytek przegrody miedzyprzedsionkowej, blok przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Lemańska Maja

alt

Hipoplazja AOV + SA + HAA + VSD + ASD.

Czytaj więcej...

Zdanikowski Kacper

alt

Zwężenie aorty, wymiana zastawki.

Czytaj więcej...

Bilecka Helena

Helena Bilecka

Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Kieloch Tobiasz

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Mianowany Mateusz

alt

Zespół niedorozwoju lewej komory serca, hipoplazja lewej komory.

Czytaj więcej...

Leszko Franciszek

Franciszek Leszko

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Śramkiewicz Wincent

Wincent Śramkiewicz

Atrezja zastawki trójdzielnej, ubytek międzyprzedsionkowy, ubytek międzykomorowy, zwężenie tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Piątek Mateusz

Mateusz Piątek

Atrezja tętnicy płucnej, VSD, MAPCAS, Tetralogia Fallota.

Czytaj więcej...

Gierach Julia

Julia Gierach

Rozpoznanie- kardiomiopatia restrykcyjna.

Czytaj więcej...

Duda Mikołaj

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca

Czytaj więcej...

Kuchna Karol

Karol Kuchna

Serce jednokomorowe - złożona wada serca.

Czytaj więcej...

Słaby Kacper

Kacper Słaby

Zespół niedorozwoju lewego serca.

Czytaj więcej...

Cerajewska Lena

Lena Cerajewska

Tetralogia Fallota z atrezją tętnicy płucnej i naczyń krążenia obocznego.

Czytaj więcej...

Szczepanowska Michalina

altUbytek przegrody miedzykomorowej, nadciśnienie płucne.

Czytaj więcej...

Łacek Laura

alt

Zespół Fallota, pierścień naczyniowy.

Czytaj więcej...

Kłaczek Jan

altZespół Ebsteina, nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe.

Czytaj więcej...

Orlicka Julia

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Koza Julia

alt

Przeciek międzykomorowy

Czytaj więcej...

Sekuła Wiktor

alt

Zespół Ebsteina, kardiomiopatia.

Czytaj więcej...

Duda Antoni

alt

Wrodzona wada serca pod postacią przełożenia wielkich pni tętniczych, ubytek w przegrodzie miedzykomorowej.

Czytaj więcej...

Całka Piotr

alt

ASD VSD, całkowity blok przedsionkiwo-komorowy, Zespół Kartegenera, heterotaksji, stymulator.

Czytaj więcej...

Borzejewicz Victoria

Victoria BorzejewiczNiedorozwój lewego serca.
 

Czytaj więcej...

Gugnacki Bartosz

alt

Niedorozwój lewej komory serca.

Czytaj więcej...

Zakaszewski Jakub

Jakub ZakaszewskiUbytek przegrody międzyprzedsionkowej.
 

Czytaj więcej...

Bochiński Wojciech

Wojciech Bochiński

Wspólny pień tętniczy. 

Czytaj więcej...

Stasz Jan

Jan StaszZespół Fallota.
 

Czytaj więcej...

Nogaj Norbert

alt

Tetralogia Fallota. 

Czytaj więcej...

Kaczmarczyk Oliwia

altCzęstoskurcz nadkomorowy, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.
 

Czytaj więcej...

Tracz Aleksandra

alt

Blok przedsionkowo-komorowy III st. 

Czytaj więcej...

Kunicki Mikołaj

Mikołaj Kunicki

Hipoplazja prawej komory, restrykcyjny otwór owalny, atrezja zastawki trójdzielnej, przełożenie wielkich pni tętniczych, niedorozwój łuku aorty.

Czytaj więcej...

Zaremba Aleksander

alt

Odejście obu dużych naczyń z prawej komory, ubytek w przegrodzie międzykomorowej , zwężenie tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...