Kieloch Tobiasz

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Leszko Franciszek

Franciszek Leszko

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Grądzki Michał

alt

Atrezja zastawki trójdzielnej, pojedyncza komora serca.

Czytaj więcej...

Śramkiewicz Wincent

Wincent Śramkiewicz

Atrezja zastawki trójdzielnej, ubytek międzyprzedsionkowy, ubytek międzykomorowy, zwężenie tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Kwiatosz Lena

alt

Przełożenie wielkich pni tętniczych, ubytek przegrody miedzykomorowej, zarośnięcie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Piątek Mateusz

Mateusz Piątek

Atrezja tętnicy płucnej, VSD, MAPCAS, Tetralogia Fallota.

Czytaj więcej...

Strycharz Karol

Karol Strzycharz

Zespół Fallota, atrezja zastawki tętnicy płucnej, drożny przewód tętniczy.

Czytaj więcej...

Duda Mikołaj

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca

Czytaj więcej...

Maciejewska Julia

alt

Atrezja zastawki trójdzielnej, serce jednokomorowe, ubytek przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Kuchna Karol

Karol Kuchna

Serce jednokomorowe - złożona wada serca.

Czytaj więcej...

Feluś Kordian

alt

Przełożenie wielkich pni tętniczych, ubytek międzykomorowy.

Czytaj więcej...

Cerajewska Lena

Lena Cerajewska

Tetralogia Fallota z atrezją tętnicy płucnej i naczyń krążenia obocznego.

Czytaj więcej...

Wasilewski Filip

Filip Wasilewski

Zespół hipoplazji lewej części serca.

Czytaj więcej...

Łacek Laura

alt

Zespół Fallota, pierścień naczyniowy.

Czytaj więcej...

Kijewski Kacper

alt

Atrezja tętnicy płucnej z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej, zespół Ebsteina, skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych, dekstrokardia z dekstrowersją, napadowy częstoskurcz nadkomorowy.

Czytaj więcej...

Orlicka Julia

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Wira Julian

Julian Wira

HLHS, IAA typu B, VSD.

Czytaj więcej...

Sekuła Wiktor

alt

Zespół Ebsteina, kardiomiopatia.

Czytaj więcej...

Kowalska Maja

Maja Kowalska

Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, przetrwały przewód tętniczy, sztuczna zastawka mitralna, stymulator serca, Zespół Downa.

Czytaj więcej...

Gulbinowicz Filip

alt

Odejście obu dużych naczyń z prawej komory, niedomykalność zastawki płucnej.

Czytaj więcej...

Borzejewicz Victoria

Victoria BorzejewiczNiedorozwój lewego serca.
 

Czytaj więcej...

Dobrzelecki Mikołaj

Mikołaj Dobrzelecki

Zespół niedorozwoju lewego serca z zarośnięciem zastawki dwudzielnej i zarośnięciem zastawki aortalnej.

Czytaj więcej...

Zakaszewski Jakub

Jakub ZakaszewskiUbytek przegrody międzyprzedsionkowej.
 

Czytaj więcej...

Gołębiewska Aleksandra

alt

Zespół Heterotaksji, Ubytek międzykomorowy, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Stasz Jan

Jan StaszZespół Fallota.
 

Czytaj więcej...

Rzeszutek Łukasz

alt

Zespół niedorozwoju lewego serca.

Czytaj więcej...

Kaczmarczyk Oliwia

altCzęstoskurcz nadkomorowy, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.
 

Czytaj więcej...

Baranek Michalina

alt

Zarośnięcie zastawki trójdzielnej, zwężenie pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Liwiński Jakub i Mateusz

alt

Mateusz Liwiński - zespół chorej zatoki, bradykardia zatokowa 

Jakub Liwiński - tętniak IVS, niedomykalność aortalna drugiego stopnia, wydłużone QRC, nieregularny rytm

Czytaj więcej...

Szymczyk Szymon

Szymon Szymczyk

Złożona wrodzona sinicza wada serca, zespół heterotaksji, całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych.

Czytaj więcej...

Lipska Karolina

Karolina Lipska

Wrodzony całkowity blok przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Zawodna Laura

Laura Zawodna
Zespół hipoplazji lewego serca.

Czytaj więcej...

Galińska Hanna

alt
Hipoplazja zastawki mitralnej, aortalnej i łuku aorty, ubytek przegrody komór.

Czytaj więcej...

Król Kajetan

Król KajetanDekstrowersja, izomeryzm lewoprzedsionkowy, niezbalansowany ubytek przedsionkowo-komorowy ze skrajnym niedorozwojem prawej komory, wspólny przedsionek, zarośnięcie pnia płucnego, przerwanie żyły głównej dolnej z kontynuacją przez żyłę nieparzystą.

Czytaj więcej...

Dziarmaga Wiktor

alt
Podwójny napływ do pojedynczej komory, zarośnięcie pnia płucnego, TGA.

Czytaj więcej...

Ziobro Jakub

alt

 Zespół prawostronnego izomeryzmu.

Czytaj więcej...

Gargasz Nadia

Nadia Gargasz
Hipoplazja łuku aorty, koarktacja łuku aorty, ubytki międzykomorowe, przetrwały przewód tętniczy.

Czytaj więcej...

Samborski Szymon

alt

Hipoplazja lewej komory serca.

Czytaj więcej...

Tyliba Alan

alt
Zespół niedorozwoju lewego serca.

Czytaj więcej...

Włodek Marcel

Marcel Włodek

Dwunapływowa pojedyncza komora, niedorozwój lewej części serca, zwężenie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Dycha Kacper

alt
Atrezja zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Klimczyk Dominik

alt

Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, mały resztowy VSD.

Czytaj więcej...

Płachta Jagoda

alt

Dwunapływowa lewa komora (DILV), odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory, dwie żyły główne górne, dekstrokardia i odwrócenie trzewi.

Czytaj więcej...