Gach Bartosz

altDextrocardia, zwężenie pnia płucnego, odejście obu naczyń z jednej komory.

Czytaj więcej...

Konicki Dominik

altZarośnięcie zastawki tętnicy płucnej oraz ubytku przegrody międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Sząszor Maria

alt
Zespół hipoplazji lewego serca.

Czytaj więcej...

Goraj Nikola

altCałkowity kanał przedsionkowo - komorowy.

Czytaj więcej...

Bieńkowska Kinga

Kinga Bieńkowska
 
Zarośnięcie prawej zastawki przedsionkowo- komorowej, zwężenie pnia płucnego, pojedyńcza komora (AT).

Czytaj więcej...

Siwicki Antoni

alt
Odejście obu naczyń z prawej komory, zwężenie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Smoleński Wojciech

alt
Dwunapływowa komora prawa z L- transpozycyjnym ustawieniem naczyń, hipoplazja łuku aorty

Czytaj więcej...

Kępka Jakub

Jakub Kępka

Zwężenie wyjście tętniczego, ubytek międzykomorowy, niewydolność serca.

Czytaj więcej...

Pabian Marcel

alt
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, zwężenie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Szulski-Żylak Tymoteusz

alt
Złożona wada serca TA, VSD
 

Czytaj więcej...

Piosik Leon

alt

Tetralogia Fallota, atrezja pnia płucnego z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej ,unaczynienie płuc z naczyń krążenia obocznego.
  

Czytaj więcej...

Borowiak Wiktor

alt
Serce trójprzedsionkowe, niewydolność serca nie określona, ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Świercz Marcel

alt
Artezja zastawki aortalnej, hipoplazja aorty wstępującej i łuku aorty. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. Napływowy ubytek przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Richert Antonina

Antonina Richert

Zespół hipoplazji lewego serca.
  

Czytaj więcej...

Nowakowska Maja

alt
Całkowite nieprawidłowe ujście żył płucnych.

Czytaj więcej...

Król Antoni

alt

Dektrokardia, SV-TA, VSD, ASD, L-TGA, COA
  

Czytaj więcej...

Cichocka Barbara

alt
Zespół Taussig- Bing z hipoplazją łuku aorty.

Czytaj więcej...

Smagowski Oskar

alt

Zespół niedorozwoju lewego serca.
  

Czytaj więcej...

Gocel Dominika

Dominika Gocel
Korekcja wspólnego kanału przedsionkowo - komorowego, niedomykalność zastawki lewostronnej znacznego stopnia (III/IV).

Czytaj więcej...

Breś Szymon

alt

Zespół Brugadów.
  

Czytaj więcej...

Sobierajscy Marta i Mateusz

alt

Sobierajski Mateusz - Ubytek przegrody międzykomorowej i ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

Sobierajska Marta – Ubytek przegrody komór oraz zwężenie cieśni aorty.

Czytaj więcej...

Kłys Antoni

alt

Hipoplazja TV + RV
  

Czytaj więcej...

Wieliczko Maciej

Maciej Wieliczko

Przerwany łuk aorty typ B, ubytek przegrody międzykomorowej, międzyprzedsionkowej, zespół 22q11q (Di George'a), podśluzówkowy rozszczep podniebienia.  

Czytaj więcej...

Kordas Milena

Milena Kordas

Niedomykalność zastawki mitralnej.
  

Czytaj więcej...

Witoń Bartosz

alt
Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy i ubytek miedzyprzedsionkowy.

Czytaj więcej...

Kaczmarek Gabriel

alt

Zrośnięcie zastawki tętnicy płucnej, przełożenie wielkich naczyń.
 

Czytaj więcej...

Cielniaszek Zuzanna

Zuzanna Cielniaszek
SDD-TGA, przełożenie dużych naczyń.

Czytaj więcej...

Niedźwiecka Maria

Maria Niedźwiecka
Nadciśnienie płucne, powiększone serce.

Czytaj więcej...

Pisarek Filip

Filip Pisarek
Atrezja zastawki trójdzielnej HRHS.

Czytaj więcej...

Gąsiorowski Oskar

Oskar Gąsiorowski
Wrodzona sinicza wada serca pod postacią zarośnięcia zastawki płucnej.

Czytaj więcej...

Śledziński Marcel

Marcel Śledziński

Zarośnięcie zastawki pnia płucnego.
  

Czytaj więcej...

Matusik Maja

alt

Zespół niedorozwoju prawej części serca.

Czytaj więcej...

Toporowski Tomasz

alt

Tetralogia Fallota  + MAPCA + Zespół Di George'a.
  

Czytaj więcej...

Rudzki Bartosz

alt

Wrodzona wada serca pod postacią hipoplazji lewej komory, spadochronowej zastawki dwudzielnej, ubytku przegrody międzyprzedsionkowej. Koarktcja aorty, hipoplazja łuku aorty.

Czytaj więcej...

Lasecka Lena

alt

Niedomykalność zastawki mitralnej i trójdzielnej, niewydolność krążenia.
  

Czytaj więcej...

Gwóźdź Hubert

alt

Przełożenie wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Kaczmarek Oskar

alt

Serce jednokomorowe.
  

Czytaj więcej...

Stybel Michał

Michał Stybel
Hipoplazja lewej komory serca.

Czytaj więcej...

Nowicka Zuzanna

Zuzanna Nowicka

 Anomalia Tausing-Bing + Przetoki Tętnic Wieńcowych.  

Czytaj więcej...

Kozdra Maria

alt
Atrezja zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Reszel Paweł

alt

Zarośnięcie zastawki pnia płucnego.
  

Czytaj więcej...

Górkiewicz Nataniel

Nataniel Górkiewicz

Tetralogia Fallota, Aatezja tętnicy płucnej, hipoplazja pnia tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Kowalczyk Kornel

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.
  

Czytaj więcej...