Bogucki Dawid

Dawid Bogucki

Ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, drożny przewód tętniczy, wrodzona niedomykalność zastawki aorty, zarośnięcie odbytu.

 

 

Dawid urodzony 29 lipca 2012 roku z wrodzoną wadą serca pod postacią ubytku międzykomorowego, ubytku międzyprzedsionkowego, drożnego przewodu tętniczego, zwężenie niedomykalności zastawki aorty i zarośniętym odbytem. 

Zaburzenia rytmu serca pod postacią napadowego częstoskurczu przedsionkowego, trzepotania przedsionków. Wszczepiony stymulator serca. Obecnie po trzech zabiegach kardiochirurgicznych. Po zamknięciu kolostomi i odtworzeniu przewodu pokarmowego. 


Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Dawida.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Narbutta 27 lok.1, 02-536 Warszawa
 
Nr konta na wpłaty złotowe PL

Nr konta na wpłaty w euro PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272

SWIFT BIGBPLPW
 
koniecznie z dopiskiem: ZC 8030 Dawid Bogucki
 
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: 
 
koniecznie z dopiskiem: ZC 8030 Dawid Bogucki