Cassani Laura

alt
Atrezja zastawki trójdzielnej.

 

 

Nasza córeczka Laura urodziła się z krytyczną wadą serca, tylko lewa komora wykształciła się u niej prawidłowo. Wada nazywa się fachowo Atrezja zastawki trójdzielnej i nie jest uleczalna. Połowa serduszka musi starczyć naszej dziewczynce na jej całe życie. Aby zapewnić w miarę normalne funkcjonowanie, Laura musi przejść trzy operacje paliatywne, które przystosują jej układ krążenia do pracy na „pół serca”. Jesteśmy już po dwóch, ostatnie starcie jeszcze przed nami. Niestety nawet po operacjach wada serca będzie powodować wiele zmian w działaniu organizmu. Dziś Laura jest pogodną, wesołą dziewczynką, rozwija się dobrze, pękamy z dumy obserwując jej codzienne postępy. Jako rodzice chcemy jej zapewnić optymalne warunki do dalszego rozwoju, co wiąże się z zagwarantowaniem jak najlepszej opieki lekarskiej. Jej delikatny i wymagający organizm musi być pod stałą, kompleksową i specjalistyczną kontrolą. Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku, który wydamy na opiekę kardiologiczną, leki, badania profilaktyczne oraz na pobyty w szpitalach. Serdecznie dziękujemy!

 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Laury.
 
Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Narbutta 27 lok.1, 02-536 Warszawa
Nr konta na wpłaty złotowe PL   ,

Nr konta na wpłaty w euro PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272


SWIFT BIGBPLPW 
koniecznie z dopiskiem: ZC 8146 Laura Cassani
 
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8146 Laura Cassani