Adamczyk Kasjan

Kasjan Adamczyk

Wspólny pień tętniczy z ubytkiem przegrody międzykomorowej.

 

 

Kasjanek urodził się 23 grudnia w 2007 roku. W wigilię został przewieziony do ICZMP w Łodzi na oddział kardiologii. Po szczegółowych badaniach okazało się, że urodził się z wadą serca pod postacią wspólnego pnia tętniczego (TAC) z ubytkiem przegrody międzykomorowej. Pierwszą operację przeszedł 18.01.2008r. w celu przewężenia tętnic płucnych. Niestety nie pomogła ona na długo. Po kolejnych badaniach, w tym cewnikowaniu serca, Kasjanek znów został poddany operacji na otwartym sercu. W dniu 28.08.2008r. przeprowadzono całkowitą korektę serca przy użyciu homograftu płucnego. Mój dzielny bohater wygrał wtedy walkę o swoje życie. To był naprawdę ciężki okres… Przy jednej z wizyt na oddziale, gdy Kasjanek miał 2 lata, stwierdzono u niego dysfunkcję homograftu. W sierpniu 2011 roku przeprowadzono cewnikowanie serca z angioplastyką lewej tętnicy płucnej. Jesteśmy pod stałą opieką poradni kardiologicznej z częstymi pobytami na oddziale, w celu badań kontrolnych. Do dnia dzisiejszego mój syn stara się funkcjonować tak jak inne dzieci. Niestety szybciej się męczy i jest o wiele słabszy od swoich rówieśników. W grudniu 2016 roku stwierdzono pogorszenie stanu zdrowia. Okazało się, że nastąpiły komorowe zaburzenia rytmu serca indukowane wysiłkiem fizycznym. W marcu 2017 roku, przy próbie cewnikowania serca stwierdzono obustronną niedrożność żył udowych i niedrożność żyły szyjnej wewnętrznej prawej. Przy szczegółowym badaniu krwi stwierdzono u Kasjanka obecność mutacji czynnika V Leiden jako heterozygoty. Dnia 03.08.2017r. mój syn trafił na stół operacyjny w celu wymiany homograftu płucnego oraz plastyki lewej tętnicy płucnej. Podczas operacji został również zaszyty resztkowy ubytek w przegrodzie komór. Przed nami ciężka rekonwalescencja...

Czy możemy liczyć na Twoją pomoc?

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Kasjana.

 

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Narbutta 27 lok.1, 02-536 Warszawa
 
Nr konta na wpłaty złotowe PL

Nr konta na wpłaty w euro PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272

SWIFT BIGBPLPW
 
koniecznie z dopiskiem: ZC 8267 Kasjan Adamczyk
 
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8267 Kasjan Adamczyk