Majtczak Aleksander

Aleksander Majtczak

 Przełożenie wielkich pni tętniczych.

 

 

Wada serca Aleksandra pod postacią przełożenia wielkich pni tętniczych została wykryta w 31 tc. Termin stawienia się na planowane cc do ICMP Lodź był wyznaczony na 18.01.2016, jednak z powodu mojego nadciśnienia doszło do rzucawki i Oluś urodził się w najbliższym szpitalu, w Poddębicach,  skąd po podaniu prostinu został przewieziony do ICZMP Łódź. W pierwszej dobie został wykonany zabieg Rashkinda. W dniu 23.01.2016 w warunkach krążenia pozaustrojowego wykonano korekcje anatomiczną wady metodą Jatene'a w modyfikacji Lecompte'a. Aleksander trafił na OPOP gdzie kontynuowano wentylacje wspomaganą. W drugiej dobie po operacji doszło pogorszenia wydolności krążeniowej i anurii oraz kwasicy metabolicznej. Włączony został wlew leków reanimacyjnych. Została podjęta decyzja o rewizji śródpiersia i worka osierdziowego,  ewakuowano liczne skrzepy krwi. Ponieważ anuria nadal się utrzymywała założono cewnik Tenckoffa i rozpoczęto dializy otrzewnowe. Pomimo podjętych działań w następnych dobach narastały objawy niewydolności krążenia i niewydolności wielonarządowej z głęboka kwasicą. Aleksander miał ponownie zrewidowane śródpiersie i odroczono zamkniecie mostka. Rozwinęło się nadciśnienie płucne, dlatego zastosowano hiperwentylacje i podanie tlenku azotu przez kolejne 8 dni. Z powodu narastania objawów niewydolności krążenia dwukrotnie rewidowano śródpiersie ewakuując skrzepy i płyn z opłucnych. Klinicznie i laboratoryjnie rozwinięty obraz niewydolności wielonarządowej oraz cechy infekcji uogólnionej z ropną wydzieliną ze śródpiersia. Wielokrotnie modyfikowano antybiotykoterapie. Po czym zamknięto mostek. W dniu 12.02 po nieudanej próbie ekstubacji Aleksandra przekazano do OITP celem dalszego leczenia. Tam nastąpiło pogorszenie wydolności krążenia a w badaniu echokardiograficznym stwierdzono zwężenie cieśni aorty, operacje metodą Crafoorda wykonano 16.02.2016 i Aleksander trafił ponownie na OITP. W czwartej dobie po operacji doszło do pogorszenia stanu ogólnego,  związane z tym odma opłucna. Ponownie założono drenaż do jamy opłucnej. W 13 dobie po operacji Olusia ekstubowano. Intensywnie leczono zakażenie rany mostka i jamy brzusznej. W badaniu usg przezciemiączkowym i badaniu CT głowy stwierdzono krwawienie do obu komór mózgu. Kontynuowano dializoterapie. Ze względu na cechy cholestazy podano Ursofalk. Wystąpiły trudności z żywieniem dojelitowym. W dniu 17.03.2016 Aleksander został przekazany do kliniki kardiochirurgii celem dalszego leczenia. Kontynuowano dializę otrzewnową. W dniu 10.05.2016 Aleksander został wypisany do domu z cewnikiem Tenchoffa. Po miesiącu trafił powtórnie do szpitala z powodu słabego przybierania na wadze gdzie zalecono założenie sondy długoterminowej. W ciągu kolejnych 8 miesięcy Oluś był karmiony przez sondę po czym stopniowo uczył się jeść łyżeczką. Na obecną chwile Aleksander jest pod opieka kardiologa, nefrologa, okulisty, gastrologa, neurologopedy i neurologa. Wymaga intensywnej rehabilitacji psychoruchowej. Co pól roku stawiamy się na oddział nefrologii w ICZMP Łódź gdzie Olek przechodzi wszystkie badania i potrzebne konsultacje. Następna wizyta na oddziale jest wyznaczona na 19.06 2018.

 

 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Aleksandra.
 
Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Narbutta 27 lok.1, 02-536 Warszawa

Nr konta na wpłaty w euro PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272

SWIFT BIGBPLPW 
 
koniecznie z dopiskiem: ZC 8434 Aleksander Majtczak
 
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
 KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8434 Aleksander Majtczak


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider