7 sierpień 2006 r. Hania przychodzi na świat w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy. Po wstępnym zdiagnozowaniu wady serca Hania zostaje przewieziona do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Rozpoznanie:

  • wrodzona wada serca pod postacią zarośnięcia zastawki tętnicy płucnej z ubytkiem   w przegrodzie międzykomorowej i międzyprzedsionkowej z inwersją komór i malpozycyjnym ustawieniem naczyń,
  • przetrwały przewód tętniczy,
  • dekstrokardia,
  • przełożenie trzewi.

 Następnie córka zostaje skierowana do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Do chwili obecnej córka zostaje pod opieką tej placówki.Hania jest już  po udanej operacji korygującej  wadę serca. Złożoność oraz nietypowość wady serca Hani spowodowały bardzo długi okres leczenia pooperacyjnego, dopiero w 14 dobie po operacji została odłączona od respiratora. Hania samodzielnie zaczęła chodzić dopiero około dwóch miesięcy po zabiegu. Dodatkowo w czerwcu 2014 r. Hania została zatakowana przez chorobę o nazwie pląsawica Sydenhama. Choroba ta wraz z zapaleniem wsierdzia (wegetacja bakteri na zastawkach mitralnych) w sposób bezpośredni zagrażała życiu Hani. Obecnie stan zdrowia jest ustabilizowany, a  choroba "zaleczona". Jednak Hania do 20 roku życia będzie musiała przyjmować antybiotyk oraz będzie musiała być pod stałą opieką poradni: reumatologicznej, neurologicznej, kardiologicznej.

Zebrane środki będą przeznaczone będą na zapewnienie opieki w trakcie pobytu w szpitalach oraz rehabilitacji po przebytych zabiegach leczniczych.


 
 
Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Hani.
 
Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa
Nr konta na wpłaty złotowe PL  17 1160 2202 0000 0000 8297 2843 ,
PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
SWIFT BIGBPLPW 
koniecznie z dopiskiem: {rav_pomoc|Hanna Lipowska}
 
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
  KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: {rav_pomoc|Hanna Lipowska}

Do góry