Wrodzona wada rozwojowa przegrody serca z uwidocznionym podnaczyniowym ubytkiem przegrody międzykomorowej (VSD) z przeciekiem L do P istotnym hemodynamicznie oraz z ubytkiem międzyprzedsionkowym (ASD). Łagodna niedomykalność zastawki trójdzielnej. 
 
 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Nadii.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8367 Nadia Kowalska

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8367 Nadia Kowalska


Do góry