INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH

Aktualne i prawidłowe rachunki do wpłat - wszystkie prowadzone w Banku Millennium (BM):
na darowizny w pln na konto FSD-BM PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843, podstawowy, na wpłaty w złotych,
oraz Rach.EURO-BM na konto FSD-BM PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 na wpłaty w EURO.

UWAGA - konta, które były w latach poprzednich na wpłaty darowizn i zbiorek publicznych zostają z końcem roku zamknięte.
Prosimy sprawdzić, żeby na ulotkach było podane prawidłowe konto.

- z tytułu 1%podatku – konto jest podane do US i służy wyłącznie do tych przelewów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – tego konta Państwo nie podajecie nikomu
Do wpłat 1% podatnik potrzebuje wyłącznie numer KRS 000266644.

- z kwest i zbiórek w gotówce na konto FSD-BM PL 75 1160 2202 0000 0001 4668 1981,
ZP2015/16. wyznaczone w zezwoleniu MSW na zbiórki publiczne w okresie do końca 2015

- wpłaty za książki  na konto FSD-BM PL 11 1160 2202 0000 0000 9711 3708, dz.gosp.

 Dodatkowe wyjaśnienia

Przepisy Ustawy o zbiórkach Publicznych, nakazują dla każdego pozwolenia podawać wydzielony dla tego celu numer rachunku.
W przypadku Fundacji, pozwolenia są na rok i zmieniają się w okolicach lutego – w zależności od daty podjęcia decyzji przez Ministerstwo.
Stąd i coroczna zmiana numerów konta – i właśnie dlatego zawsze prosimy o przesyłanie do nas do autoryzacji wszelkich materiałów, i co roku w nowych materiałach jest podawany odpowiedni numer konta.
Od ubiegłego roku, zmieniła się ustawa o zbiórkach Publicznych  i na szczęście przelewy na konto nie są już z traktowane jak zbiórka publiczna – zatem przelewy na konto od tego roku ( bo właśnie teraz dla nas weszła w życie zmiana przepisów, jak wygasło poprzednie zezwolenie) jest już możliwa i będzie na stałe na jedno podstawowe konto Fundacji:
Rach.FSD-BM PL17 1160 2202 0000 0000 8297 2843, podst.
Natomiast konto do zbiórki publicznej – która teraz obejmuje wyłącznie kwesty i zbiorki w anonimowych dawców w gotówce lub naturze – wymaga wydzielonego konta tylko do tego celu.
Na rok 2015 jest to konto: Rach.FSD-BM PL75 1160 2202 0000 0001 4668 1981, ZP2015

Wszelkie wpływy na stare konta, które były do Zbiórek Publicznych w latach poprzednich lub darowizn nie będących zbiórką publiczną:
Rach.FSD-BM PL12 1160 2202 0000 0001 4668 2533, darowizny (czynne do końca 2015r.)
Rach.FSD-BM PL75 1160 2202 0000 0001 0398 7528, darowizny (czynne do końca 2015r.)
Rach.FSD-BM PL57 1160 2202 0000 0002 0905 3111, darowizny (czynne do końca 2015r.)
Rach.FSD-BM PL17 1160 2202 0000 0001 6385 8039, darowizny (czynne do końca 2016r.)
Rach.FSD-BM PL02 1160 2202 0000 0001 5118 9430, darowizny (czynne do końca 2016r.)
są zawsze przypisywane do dzieci zgodnie z deklaracja darczyńców.
Konta z lat poprzednich będą działały do końca tego bądź kolejnego roku, zgodnie z adnotacją powyżej przy numerach rachunków.
Potem wszystkie stare konta zostaną zamknięte i wpłaty będą przyjmowane:
-  z darowizn na podstawowe konto Rach.FSD-BM PL17 1160 2202 0000 0000 8297 2843, podst., na wpłaty w złotych,
-  oraz Rach.EURO-BM PL09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 na wpłaty w EURO.
- z kwest i zbiórek w gotówce - wyznaczone w zezwoleniu MSW na zbiórki publiczne w okresie do końca 2015 -  Rach.FSD-BM PL75 1160 2202 0000 0001 4668 1981, ZP2015/16.
- z tytułu 1%podatku – Rach.FSD-BM PL18 1160 2202 0000 0000 9889 4987, 1% - konto które jest podane do US i służy wyłącznie do tych przelewów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – tego konta Państwo nie podajecie nikomu i na to konta nikt inny poza Urzędami Skarbowymi nie ma prawa dokonywać wpłat.
- wpłaty za książki i inne działania w ramach działalności gospodarczej - Rach.FSD-BM PL11 1160 2202 0000 0000 9711 3708, dz.gosp.

Informacja o koncie z roku poprzedniego Rach.FSD-BM PL02 1160 2202 0000 0001 5118 9430, które  było podawane na ulotkach, jest na wykazie naszych kont (w KONTAKCIE) z odpowiednią adnotacją – została tez dodana informacja do profili dzieci, żeby nie było wątpliwości.