Magda urodziła się 13 maja 2006r. w Łodzi w Centrum Zdrowia Matki Polki. Wada serduszka  (HLHS) wykryta została podczas rutynowego badania USG w ciąży. Kolejne badania echa serca płodu, najpierw  w Bydgoszczy,   a potem w Łodzi potwierdziły diagnozę. Poza tym ma niedrożność lewej żyły ramienno-głowowej, lewej tętnicy podobojczykowej oraz zwężenie proksymalne prawej tętnicy płucnej. Przeszła już wiele zabiegów, to jest:
- operację metodą Norwooda z manewrem Lecompte’a  - I etap  (25.05.2006r.),
- przezskórną plastykę łuku aorty  (31.10.2006r.),
- prawostronne zespolenie systemowo-płucne  (15.12.2015r.),
- operację metodą Glena - II etap (17.12.2017r.),
- cewnikowanie serca z zamknięciem przetoki żylno-żylnej zestawem Jackson-Coil (04.07.2011r.),
- diagnostyczne cewnikowanie serca (25.06.2015r.) - po nieudanej próbie przeprowadzenia operacji Fontana, wróciła z bloku operacyjnego ze względu na wysokie ciśnienie w naczyniach płucnych, po którym wprowadzono dodatkowe leczenie farmakologiczne,
- diagnostyczne cewnikowanie serca z angioplastyką balonową łuku aorty (28.12.2012r.),
- diagnostyczne cewnikowanie serca (26.03.2015r.); stwierdzono utrzymujące się podwyższone ciśnienie                            w łożysku płucnym, nie zakwalifikowano jej do leczenia operacyjnego metodą Fontana,
- operację Fontana w Klinice w Munster w Niemczech, po wcześniejszej konsultacji z Prof. E. Malcem i zbiórce funduszy na ten cel  (07.04.2016r.)
- cewnikowanie serca z implantacją stentu do tunelu Fontana (07.02.2018r.)
- cewnikowanie serca z implantacją drugiego stentu do tunelu zewnątrzprzedsionkowego (27.04.2020r.)
Obecnie Magda jest pod opieką kardiologa, odbywa częste wizyty kontrolne do Poradni Kardiologicznej ICZMP w Łodzi i zażywa niezbędne leki (spironol, enarenal, sildenafil, warfin).
Zebrane środki pieniężne będą przeznaczone na dalsze leczenie i rehabilitację dziecka, zakup pasków do pomiaru krzepliwości krwi, a także na dojazdy na zabiegi, kontrole oraz pobyt i opiekę nad dzieckiem w szpitalu. 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Magdaleny.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6522 Magdalena Wełniak

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6522 Magdalena Wełniak

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 6522 Magdalena Wełniak

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry