AKADEMIA SERCA 2023 - X Konferencja Kardiologiczna o problemach dzieci z wadami serca ze specjalną sesją dla młodocianych z wadami serca

18 listopada br. odbyła się jubileuszowa X Konferencja o problemach dzieci z wadami serca. Tegoroczna edycja rozszerzona została o specjalną sesję dla młodocianych z wadami serca. Dziękujemy wszystkim prelegentom za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu i dzielenie się wiedzą z rodzicami oraz dorastającymi pacjentami kardiologicznymi.
 

W latach 2012-2022 w naszych konferencjach uczestniczyło ponad 1300 uczestników, którzy wysłuchali ponad 108 godzin wykładów prowadzonych przez 131 prelegentów. 


Zdjęcie główne

Esencja, czyli Akademia Serca 2023 w skrócieOtwarcie Konferencji

Otwarcie Konferencji

Prezes Fundacji Katarzyna Parafianowicz i prof. Wanda Kawalec otworzyły jubileuszową X konferencję o problemach dzieci z wadą serca.

Wykład inauguracyjny

Wykład inauguracyjny

Dr Adam Koleśnik wygłosił inauguracyjny wykład o wpływie postępu w technologii metod diagnostycznych na dezycję terapeutyczne w wadach wrodzonych serca. Tłumaczył jak współczesne metody diagnostyczne i nowoczesne technologie, takie jak modele VR i druk 3D, umożliwiają przeprowadzenie symulacji zabiegu.


Postępy w diagnostyce

Postępy w diagnostyce

Następnie dr Anna Mazurek-Kula opowiedziała o tym, w których przypadkach medycznych możliwe jest przeprowadzeniem nieinwazyjnych badań diagnostycznych.

Badania układu przewodzącego

Badania układu przewodzącego

Ostatni wykład pierwszej sesji, który wygłosiła prof. Katarzyna Bieganowska, dotyczył miejsca i możliwości badań układu przewodzącego.


Życie z nadciśnieniem płucnym

Życie z nadciśnieniem płucnym

Drugą sesję, dotyczącą szczególnych sytuacji klinicznych, otworzyła dr hab. Małgorzata Żuk wykładem o leczeniu pacjentów z nadciśnieniem płucnym.

Życie z arytmią

Życie z arytmią

Zaraz potem dr Maria Miszczak-Knecht szczegółowo omówiła, jak należy postępować z pacjentem z arytmią oraz, z jakimi trudnościami będzie się mierzył ich lekarz prowadzący.


Pacjent z sercem jednokomorowym

Pacjent z sercem jednokomorowym

Drugą sesje zakończył niezwykle ciekawy wykład prof. Grażyny Brzezińskiej-Rajszys o opiece nad pacjentem z sercem jednokomornym.

Jakość życia z WWS

Jakość życia z WWS

Po przerwie lunchowej prelegenci pochylili się nad zagadnieniem przyszłości dzieci z patologią układu krążenia. Prof. Lidia Ziółkowska i dr Anna Turska-Kmieć opowiadały o tym, jak poprawić jakość życia pacjentów z wrodzoną wadą serca.


Kariolog dorosłych z WWS

Kariolog dorosłych z WWS

Prof. Piotr Hoffman przybliżył słuchaczom zagadnienie problemów, z jakimi będzie mierzył się kardiolog dorosłych, zajmujący się pacjentami z wrodzona wadą serca.

Kardiochirurg dorosłych z WWS

Kardiochirurg dorosłych z WWS

Na zakończenie trzeciej sesji prof. Mariusz Kuśmierczyk wygłosił wykład o problemach, z jakimi będzie mierzył się kardiochirurg dorosłych.


Z całego serca dziękujemy sponsorom i partnerom konferencjiProgram

Termin Konferencji: 18 listopada 2023 r.
Miejsce:
Crown Plaza-the Hub, Rondo Daszyńskiego 2, Warszawa

 

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

9:00 - 9:30

Otwarcie konferencji, 10 lat Akademii Serca
Prof. med. Wanda Kawalec, mgr Katarzyna Parafianowicz

Równolegle będą prowadzone dwie sesje:

Sesja dla młodocianych z WWS 9:30 - 13:50 Weź serce w swoje ręce

Prowadzenie: Mgr Iza Jąderek, Dr Zuzanna Powichrowska, Dr Adam Koleśnik, Dr Filip Pawliczak


SESJA I  9:30 - 11:30       Postępy w diagnostyce i terapii kardiologicznej

Prowadzenie: Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, Dr  n. med. Anna Turska-Kmieć

9:30 - 10:10

Jak postępy w technologii metod diagnostycznych wpływają na decyzje terapeutyczne w wadach wrodzonych serca?
Dr med. Adam Koleśnik

10:10 - 10:50

Kiedy wybrać inwazyjne, a kiedy wystarczą nieinwazyjne badania diagnostyczne? 
Dr n. med. Anna Mazurek-Kula

10:50 - 11: 30

Miejsce i możliwości badań układu przewodzącego.
Prof. med. Katarzyna Bieganowska

11:30 - 11:45

Przerwa kawowa

SESJA II  11:45 - 13:50   Co mamy do zaproponowania w szczególnych sytuacjach klinicznych?

Prowadzenie: Prof. med. Lidia Ziółkowska, Dr n. med. Anna Mazurek-Kula

11:45 - 12:30

Pacjent z nadciśnieniem płucnym.
Dr hab. n. med. Małgorzata Żuk

12:30 - 13:10

Pacjent z arytmią.
Dr n. med. Maria Miszczak - Knecht

13:10 - 13:50

Pacjent z sercem jednokomorowym.
Prof. med. Grażyna Brzezińska - Rajszys

13:50 - 14:30

Lunch

SESJA III 14:30- 16:30 Przyszłość dzieci z patologią układu krążenia

Prowadzenie: Prof. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, Dr hab. n. med. Małgorzata Żuk

14:30 - 15:10

Jak poprawić jakość życia pacjentów z WWS?
Prof. med. Lidia Ziółkowska, Dr n. med. Anna Turska-Kmieć

15:10 - 15:50

Z jakimi problemami będzie się mierzył kardiolog dorosłych?
Prof. med. Piotr Hoffman

15:50 - 16:30

Z jakimi problemami będzie się mierzył kardiochirurg dorosłych?
Prof. med. Mariusz Kuśmierczyk

SESJA IV 16:30 - 18:00 Sesja dyskusyjna, Pytania do ekspertów

Prowadzenie: Prof. med. Wanda Kawalec, Katarzyna Parafianowicz

Eksperci:  Prof. med. Wanda Kawalec , Prof. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, Prof. med. Katarzyna Bieganowska, Prof. med. Lidia Ziółkowska, Dr hab. med. Małgorzata Żuk, Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, Dr Anna Turska-Kmieć, Dr n. med. Anna Mazurek-Kula, Prof. med. Piotr Hoffman, Prof.med. Mariusz Kuśmierczyk, Dr med. Adam Koleśnik, Dr Zuzanna Powichrowska, Mgr Iza Jąderek, Dr Filip Pawliczak

18:00

Zakończenie konferencji

 Do góry