KRAJOWY REJESTR SĄDOWY - FUNDACJE

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.


  KRAJOWY REJESTR SĄDOWY - PRZEDSIĘBIORCY

Rejestr przedsiębiorców.


Dane NIP: FUNDACJA SERCE DZIECKA IM DINY RADZIWIŁŁOWEJ

Numer Identyfikacji Podatkowej, NIP 951 220 72 00


  USTAWA o fundacjach

Tekst jednolity z dnia 09.08.2018


  USTAWA o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Tekst jednolity z dnia 23.04.2019


  USTAWA o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Tekst jednolity z dnia 08.05.2019


Do góry