Fundusze wydzielone

Prowadzimy dwa szczególne Fundusze Wydzielone

Fundusz Marcin

Fundusz Marcin


Przy Fundacji Serce Dziecka działa Fundusz Marcin, opiekujący się grupą dzieci, które utraciły rodzica lub opiekuna.

Celem Funduszu Marcin jest długofalowe wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci osieroconych. Fundusz może przyznawać, dzieciom będących pod jego opieką bezzwrotne stypendia, udzielane zgodnie z ustalonym
Regulaminem i na podstawie Wniosku.

Fundusz przyznaje pomoc wyłącznie ze środków gromadzonych na ten cel na odrębnie wydzielonym rachunku dla Funduszu Marcin.

Fundusz Dominika

Fundusz Dominika


Przy Fundacji Serce Dziecka działa Fundusz Dominika, opiekujący się niewielką grupą dzieci, chorych i upośledzonych.

Celem Funduszu jest dofinansowywanie kosztów opieki nad dziećmi chorymi i upośledzonymi, których rodziny znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej. Fundusz może pokrywać również wydatki związane z kosztami utrzymania, leczenia, zajęć edukacyjnych i sportowych.

Fundusz przyznaje pomoc wyłącznie ze środków gromadzonych na ten cel na odrębnie wydzielonym rachunku dla Funduszu Dominiki.Funduszami Marcin i Dominika zarządza Michał Radziwiłł
michal.radziwill@sercedziecka.org.pl

Do góry