Pomagamy leczyć
dziecięce serca z WWS

 • Dofinansowujemy leczenie i rehabilitację, sprzęt medyczny i koszty opieki w szpitalu.

  Dofinansowujemy leczenie i rehabilitację, sprzęt medyczny i koszty opieki w szpitalu.

 • Organizujemy celowe zbiórki pieniędzy dla Dzieci

  Organizujemy zbiórki celowe środków dla Podopiecznych na leczenie i rehabilitację.

 • Wypożyczamy sprzęt medyczny

  Wypożyczamy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, żeby dzieci mogły być monitorowane i rehabilitowane w domu.

 • Organizujemy turnusy rehabilitacyjne

  Organizujemy turnusy klimatyczno - rehabilitacyjne dla całych rodzin.

Jesteśmy oparciem
dla każdego rodzica, który słyszy – wrodzona wada serca

 • Dajemy profesjonalną i pełną wiedzę o wadach serca

  Dajemy profesjonalną i pełną wiedzę o wadach serca.

 • Podpowiadamy gdzie i jak można diagnozować, leczyć i rehabilitować dziecko

  Podpowiadamy gdzie i jak można diagnozować, leczyć i rehabilitować dziecko.

 • Opracowujemy książki i poradniki, aby rodzice poradzili sobie w każdej sytuacji

  Opracowujemy książki i poradniki, aby rodzice poradzili sobie w każdej sytuacji.

 • Organizujemy konferencje medyczne by pokazywać najnowsze trendy w leczeniu i łączyć światy lekarzy i rodziców

  Organizujemy konferencje medyczne by pokazywać najnowsze trendy w leczeniu i łączyć światy lekarzy i rodziców.

Dbamy o najwyższy poziom
leczenia wad serca w Polsce

 • Finansujemy sprzęt medyczny dla oddziałów kardiologii i kardiochirurgii

  Finansujemy sprzęt medyczny dla oddziałów kardiologii i kardiochirurgii.

 • Dbamy o godne warunki pobytu w szpitalach, np.: remontując łazienki

  Dbamy o godne warunki pobytu w szpitalach, np.: remontując łazienki, świetlice i pokoje socjalne dla rodziców.

 • Zachęcamy, aby lekarze aktywnie włączali rodzica w proces leczenia dziecka

  Zachęcamy, aby lekarze aktywnie włączali rodzica w proces leczenia dziecka.

 • Organizujemy koncerty charytatywne, z których dochód jest przeznaczany na zakup sprzętów medycznych

  Organizujemy koncerty charytatywne, z których dochód jest przeznaczany na zakup sprzętów medycznych.Wierzymy i wiemy, że z wrodzoną wadą serca można żyć.

Do góry