Pomagamy leczyć
dziecięce serca z WWS

 • Dofinansowujemy leczenie, sprzęt medyczny i pobyty w szpitalu

  Dofinansowujemy leczenie, sprzęt medyczny i pobyty w szpitalu.

 • Organizujemy celowe zbiórki pieniędzy dla Dzieci

  Organizujemy celowe zbiórki pieniędzy dla Dzieci.

 • Wypożyczamy sprzęt medyczny

  Wypożyczamy sprzęt medyczny.

 • Organizujemy turnusy rehabilitacyjne

  Organizujemy turnusy rehabilitacyjne.

Jesteśmy oparciem
i przewodnikiem dla każdego rodzica, który słyszy – wrodzona wada serca

 • Dajemy profesjonalną i pełną wiedzę o wadach serca

  Dajemy profesjonalną i pełną wiedzę o wadach serca.

 • Podpowiadamy gdzie i jak można diagnozować, leczyć i rehabilitować Dziecko

  Podpowiadamy gdzie i jak można diagnozować, leczyć i rehabilitować Dziecko.

 • Tworzymy książki i poradniki, aby rodzice poradzili sobie w każdej sytuacji

  Tworzymy książki i poradniki, aby rodzice poradzili sobie w każdej sytuacji.

 • Organizujemy konferencje medyczne by pokazywać najnowsze trendy w leczeniu i łączyć światy lekarzy i rodziców

  Organizujemy konferencje medyczne by pokazywać najnowsze trendy w leczeniu i łączyć światy lekarzy i rodziców.

Dbamy o najwyższy poziom
leczenia wad serca w Polsce

 • Finansujemy sprzęt medyczny dla oddziałów kardiologii i kardiochirurgii

  Finansujemy sprzęt medyczny dla oddziałów kardiologii i kardiochirurgii.

 • Dbamy o godne warunki pobytu w szpitalach, np.: remontując łazienki

  Dbamy o godne warunki pobytu w szpitalach, np.: remontując łazienki, świetlice i pokoje socjalne dla rodziców.

 • Pracujemy, aby lekarze aktywnie włączali rodzica w proces leczenia dziecka

  Pracujemy, aby lekarze aktywnie włączali rodzica w proces leczenia dziecka.Wierzymy i wiemy, że z wrodzoną wadą serca można żyć.Do góry