Wrodzona wada serca pod postacią ubytku przegrody międzykomorowej, ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium secundum, częściowego nieprawidłowego spływu żył płucnych do prawego przedsionka, zastawkowego zwężenia pnia płucnego, zwężenia lewej tętnicy płucnej, ringu naczyniowego (prawa tętnica podobojczykowa błądząca), przerwania ciągłości żyły głównej dolnej oraz dodatkowej żyły głównej górnej lewej. Operacja ringu naczyniowego odbyła się w IP CZD dnia 18.01.2013 roku, natomiast korekcja wady serca miała miejsce 10.06.2013 roku w tym samym szpitalu.
Obecnie u syna stwierdzona jest niewydolność serca, która jest stale kontrolowana lekami. Dziecko objęte jest opieka wielospecjalistyczna, kardiologiczną, neurologiczną, okulistyczną, laryngologiczną, ortopedyczną, rehabilitacyjną oraz logopedyczną. 
Oprócz wady serca Adaś boryka się z dużą wadą wzroku, opóźnieniem psychoruchowym, brakiem mowy czynnej oraz wadami postawy. Nieustannie pracujemy nad tym, żeby jego stan był możliwie jak najlepszy. Mimo wielu trudności i przeciwności losu, nasz Adaś jest dzieckiem bardzo kontaktowym, pozytywnie nastawionym do świata i ludzi. Jego ciągle uśmiechnięta buzia skrada nawet najtrwardsze serca 🙂🙂🙂

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Adama.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6353 Adam Dzimiński

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6353 Adam Dzimiński


Do góry