1% dla Adasia

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na dalsze leczenie Adasia Godlewskiego. Adaś urodził się z wadą genetyczną - Zespół Di George'a, która wywołała ciężką złożoną wadą serca, pod skrajną postacią Zespołu Fallota, hipoplazję pierścienia zastawki tętnicy płucnej, pnia płucnego i tętnic płucnych, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, prawostronny łuk aorty i nieprawidłowe odejście lewej tętnicy wieńcowej.

Adam od samego początku dzielnie walczy o swoje życie. Do tej pory Adam przeszedł trzy operacje na otwartym sercu, dwa zabiegi interwencyjne wykonane za pomocą cewnikowania serca oraz cztery cewnikowania diagnostyczne. Pierwsza operację Adam przeszedł w pierwszej dobie życia, drugą  gdy miał 3 lata i 2 miesiące, trzecią w wieku 3 lat i 11 miesięcy. Wszystkie zabiegi kardiochirurgiczne wykonano w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu i niestety nie wszystko przebiegało zgodnie z planem. Zarówno dla Rodziców jak i dla Dziecka były to momenty dramatyczne.

Obecnie Adam jest pod stałą opieką kardiologów z Centrum Zdrowia Dziecka. Systematycznie oceniają oni stan kliniczny Adasia oraz zlecają kontrolne badania. Adaś, jako dziecko z Zespołem Di George'a jest pod stałą opieką wielu specjalistów m.in. kardiologa, immunologa, genetyka, okulisty, neurologa, audiologa, foniatry, logopedy, lekarza rehabilitacji, endokrynologa, nefrologa, lekarza chorób metabolicznych, ortopedy, psychologa, chirurga.

Liczne problemy zdrowotne, które utrudniają życie naszego Bohatera, spowodowały zaburzenie rozwoju psychomotorycznego. Obecnie Adam ma opóźnienia w ogólnym rozwoju ruchowym (zaburzona duża motoryka ciała), poważne zaburzenia sprawności manualnej (motoryka mała), zaburzenia integracji sensorycznej oraz percepcji wzrokowo-ruchowej. Adaś ma również zaburzenia miofunkcjonalne - oznacza to, że ma nieprawidłowy wzorzec ruchowy języka i warg podczas połykania oraz niekorzystne napięcie mięśni w obszarze ust, które powoduje, że język nie znajduje swojej prawidłowej pozycji spoczynkowej. Dodatkowo Adam urodził się z bardzo krótkim, wysokim tzw. gotyckim podniebieniem, które sprawia, że mechanizm podniebienno gardłowy nie działa prawidłowo (niewydolność podniebienno-gardłowa).

Obniżona odporność, charakterystyczna dla Zespołu Di George'a przyczynia się do licznych infekcji wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych. Często infekcje te kończą się leczeniem szpitalnym, a nawet koniecznością interwencji pogotowia ratunkowego. Infekcje te opóźniają jego rehabilitację.

Adaś boryka się z licznymi problemami, jednak ze wszystkich sił stara się pokonać wszelkie trudności, aby nadrobić to, czego nie dostał od życia. Codziennie ćwiczy ze swoimi Rodzicami. W ciągu tygodnia uczęszcza na następujące zajęcia terapeutyczne: fizjoterapia, integracja sensoryczna, terapia ręki, zajęcia z logopedą oraz psychologiem. Adaś wymaga ciągłej stymulacji, leczenia farmakologicznego, opieki specjalistów oraz nieustannej rehabilitacji. Niestety leki, turnusy rehabilitacyjne, specjalistyczne konsultacje, terapie zajęciowe wiążą się z dużym kosztami. Dlatego też Rodzice Adasia proszą Wszystkich Ludzi Dobrej Woli o wparcie ich walki o zdrowie Syna.

Dzięki ciągłej stymulacji będzie mógł być samodzielny i rozwijać się razem z rówieśnikami. Dzięki Państwa wsparciu będzie mógł to osiągnąć!

W imieniu Adasia i jego Rodziców wszystkim, którzy do tej pory przekazali 1% podatku bądź wpłacali darowizny na leczenie Adasia serdecznie dziękujemy!

 {gallery}zbiorki/Godlewski_Adam/galeria{/gallery}

 
 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Adama.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6446 Adam Godlewski

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6446 Adam Godlewski


Do góry