Niewydolność serca w Polsce - raport

Niewydolność serca w Polsce - raport
📢Niewydolność serca jest jednym z największych wyzwań stojących przed systemami ochrony zdrowia w Polsce. Co godzinę umiera 16 osób z niewydolnością serca.
📢 #PorozumienieOrganizacjiKardiologicznych jest inicjatorem raportu, który pokazuje aktualną sytuację chorych z niewydolnością serca w Polsce
📢 Raport powstał przy współpracy z @PolskieTowarzystwoKardiologiczne i najwybitniejszymi specjalistami.
🆘 Wnioski! Istnieje potrzeba natychmiastowych zmian w systemie opieki nad pacjentem z niewydolnością serca !!!
@MZGOVPL
@akademianfz
@RzecznikPrawPacjenta
@FundacjaSerceAnielki
@PSOzNS
@sercedziecka
@StowarzyszenieNadziejaSerc
@marfanwarszawa

Do góry