Ze smutkiem informujemy, że odeszła od nas Pani Maja - Eleonora Galica-Zaremba

Ze smutkiem informujemy, że odeszła od nas Pani Maja - Eleonora Galica-Zaremba

Z głębokim smutkiem żegnamy Panią Eleonorę Galicę-Zarembę ps. Maja, Honorową Przewodniczącą Rady Fundacji. Pani Maja była mamą ś.p. Diny Radziwiłłowej, która razem z nami zakładała Fundusz Na Rzecz Dzieci z Wadami Serca. Jej życiorys to piękna historia odwagi, męstwa, miłości i oddania drugiemu człowiekowi. W wieku 15 lat wstąpiła do Armii Krajowej i jako sanitariuszka walczyła w Powstaniu Warszawskim. Często wspominała - „W czasie Powstania zrozumiałam, że najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia. Dzięki temu potem zostałam lekarzem”. Pani Maja była zawsze pogodna, uwielbiała podróże, a jej największą pasją był brydż.
Przez lata służyła nam radą i dobrym słowem. Na zawsze zostanie w naszych sercach i pamięci.

 


Do góry